Fiziskās personas maksātnespējas process tiek vērtēts kā ceļš izkļūšanai no parādiem, tomēr eksperti tajā saskata ne mazumu nepilnību, norādot, ka ar šī procesa palīdzību no parādiem atbrīvoties un ekonomiskajā apritē atgriezties nevar cilvēki, kuriem ir samērā mazs nenokārtoto finansiālo saistību slogs un ienākumu līmenis nav augsts, ceturtdien raksta laikraksts Diena.

Nesen Dienai Latvijas Komercbanku asociācijas prezidents Mārtiņš Bičevskis, runājot par to, ka parādu dēļ ierobežojumi tiek uzlikti privātpersonu banku kontiem, par fiziskās personas maksātnespējas procesu sacīja, ka «Latvijā regulējums, saskaņā ar kuru parādnieki, kam ir samērā nelieli parādi, varētu savas saistības ātri un vienkārši nokārtot, nepastāv». Viņš arī uzsvēra, ka «pastāvošais regulējums maznodrošinātajiem nesniedz pietiekami lielu atbalstu valsts nodrošinātu juridisko konsultāciju veidā».

Pamatojoties uz Latvijas Kredītņēmēju asociācijas rīcībā esošo informāciju, to, ka «cilvēkiem, kuriem ir nelielas parādsaistības, iet smagnējo fiziskās personas maksātnespējas procesu nav izdevīgi», Dienai apgalvo arī Kredītņēmēju asociācijas valdes loceklis Jānis Āboliņš un uzsver, ka fiziskās personas maksātnespējas procesa uzsākšana «parādniekam izmaksā aptuveni 800 eiro».

Jāpiebilst, ka ierosināto maksātnespējas procesa lietu skaits fiziskām personām šā gada augustā bija 108, bet septembra sākumā (līdz mēneša 13. datumam) – 40, rāda Lursoft dati, savukārt šogad lielākais ierosināto maksātnespējas procesa lietu skaits fiziskām personām bija jūlijā – 175 un mazākais janvārī – 97.

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas valdes priekšsēdētājs, zvērināts advokāts Olavs Cers Dienai pauž viedokli: «Vērtējot fiziskās personas maksātnespējas procesa norisi kopumā, tā ir pietiekami vienkārša un ātra. Tās termiņš atkarīgs no personas parādsaistību apmēra, kas ir taisnīgi.» 

Tomēr O. Cers arī vērš uzmanību uz aspektu, kas var būt par pamatu diskusijai. «Politiķi izšķīrušies nodrošināt iespēju atbrīvoties no parādsaistībām tikai tām personām, kuru parādsaistības ir salīdzinoši lielas, un pastāvošais tiesiskais regulējums liedz personām, kuru parādsaistības nepārsniedz 5000 eiro, izmantot maksātnespējas procesu, lai atjaunotu viņu maksātspēju. Arī priekšnoteikumi maksātnespējas procesa uzsākšanai – procesa depozīts divu minimālo mēnešalgu apmērā un valsts nodeva – apgrūtina personas uzsākt šo procesu, jo sevišķi situācijā, kad parādsaistības ir nelielas,» norāda Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas valdes priekšsēdētājs un uzsver: «Sabiedrības locekļiem, kuru parādsaistības nepārsniedz 5000 eiro, nav tiesību izmantot parādu dzēšanu, bet, iespējams, viņu parādsaistības ir proporcionāli lielas pret ienākumiem.» 

O. Cers gan arī atgādina, ka «fizisko personu maksātnespējas process pēc būtības ir parādu norakstīšanas process, kura laikā parādnieks samaksā tikai niecīgu daļu no saviem parādiem», un skaidro: «Ja parādnieka saistības ir 150†000 eiro, sekmīgai parādu dzēšanai parādnieks kreditoriem divu gadu laikā novirza tikai 2880 eiro.»

Plašāk lasiet rakstā Atbrīvošanās no parādu jūga vēl pilnveidojama ceturtdienas, 17.septembra laikrakstā Diena (10.,11.lpp)!
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra