Rīgas pilsētas būvvalde izsludinājusi pieteikšanos izsolē par pilsētas īpašumā esošo 77 afišu stabu un 143 afišu stendu nomas tiesībām uz pieciem gadiem.

Rīgas pilsētas būvvaldes Pilsētvides dizaina pārvaldes vadītāja Arta Goldberga skaidro, ka daļa no stendiem un stabiem ir nolietoti un nepieciešama to apkopšana. Izsludinot izsoli, tiek plānots iegūt labu apsaimniekotāju, kurš uzturēs šo tīklu labā tehniskā un vizuālā kārtībā.

Izsoles sākumcena ir 352 Ls mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa. Nomnieka pienākumos ietilps afišu stabu un stendu uzturēšana estētiski pieņemamā kārtībā, pilsētas sniegtās informācijas par sabiedriski nozīmīgiem notikumiem izvietošana, kā arī pašvaldības nodevas apmaksa.

Pilsētas apsaimniekošanā esošos afišu stabus un stendus var izmantot tikai afišu plakātu izvietošanai par pasākumiem, koncertiem, izrādēm, lekcijām.

Iepriekš afišu stabus un stendus apsaimniekoja SIA Rīgas dizains, šobrīd afišu stabi un stendi ar kopējo platību 1,19 m2 tiek nodoti izsolē apsaimniekošanai uz pieciem gadiem, lai uzlabotu pilsētvides kopējo tēlu.

Vairāk par izsoles noteikumiem, sarakstu ar nomas objekta atrašanās vietām un nomas objekta platību, kā arī pieteikuma paraugu, nomas līguma projektu iespējams aplūkot Būvvaldes interneta mājas lapā.

 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra