DB viedoklis: Augstprātība kā drīza kritiena pazīme 

Pārmērīga iedomība un dzīvošana pāri saviem līdzekļiem sagrauj arī ļoti lielos un šķietami neievainojamos

Jaunākie komentāri