Plaisas Eiropā kļūst arvien plašākas? 

Eiropa vienmēr bijusi visai "dažāda", kas nozīmējis, ka šajā pasaules daļā plaukst labs fons domstarpībām.

Jaunākie komentāri