VIDEO: Bez valsts mehānismiem koksnes izmantošana būvniecībā būs fragmentāra 

Koksnes izmantošanu būvniecībā Latvijā bremzē vēsturiski stereotipi, normatīvie akti un valstisku stimulu trūkums sava resursa pilnvērtīgākai izmantošanai pašu zemē.

Jaunākie komentāri