Finanšu ministrija (FM) aicina uzņēmējus informēt par līdz šim konstatētajām problēmām Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likumā, kā arī sniegt priekšlikumus PVN regulējošo normatīvo aktu uzlabošanai, lai novērstu iespējamās neprecizitātes.

Ministrija nosūtījusi aicinājumu 15 uzņēmēju pārstāvošām organizācijām izteikt savus priekšlikumus par nepieciešamajiem precizējumiem PVN regulējumā. Ministrija skaidro, ka, tā kā šajā gadā stājās spēkā visi pārstrādātie PVN regulējošie normatīvie akti, FM apzinās, ka varētu rasties nepieciešamība vēl redakcionāli precizēt atsevišķas likuma vai uz tā pamata izdoto Ministru Kabineta (MK) noteikumu normas.

Lai novērstu neprecizitātes vai kļūdas, FM aicina privātā un nevalstiskā sektora pārstāvjus līdz šā gada 1. aprīlim sniegt savus viedokļus un priekšlikumus par iespējamiem problēmjautājumiem, kas līdz šim vēl nav atrisināti, bet kas būtu jārisina PVN regulējošajos normatīvajos aktos.

Finanšu ministrs Andris Vilks norāda, ka ministrija ļoti augstu vērtē līdzšinējo sadarbību ar uzņēmējiem un veiksmīgo dialogu. «Kā privātā, tā arī nevalstiskā sektora pārstāvji ir devuši lielu ieguldījumu PVN, kā arī citu likumprojektu un ar to saistīto Ministru kabineta noteikumu izstrādē. Tādēļ vēlos pateikties ikvienam par iniciatīvu un atsaucību, kā arī par pamatoto kritiku un priekšlikumiem,» sacīja finanšu ministrs.

Ministrija arī atzīmē, ka īsajā PVN likuma darbības laikā ir jau pieņemti pirmie grozījumi, kurus rosināja nevalstiskā sektora pārstāvji. Viens grozījums paredzējis radīt saprotamāku regulējumu valsts un pašvaldības iestādēm, kuras saņem būvniecības pakalpojumus. Otrs grozījums bijis saistīts ar vienkāršotajā PVN rēķinā ietveramās informācijas precizēšanu.

Vienlaikus ministrija norāda, ka, neskatoties uz jauno PVN normatīvo aktu bāzi, ir atsevišķi jautājumi, kuri, ņemot vērā to komplicēto saturu un nepieciešamību pēc diskusijas ar uzņēmējiem, tika atlikti līdz likuma spēkā stāšanās brīdim. Tāpēc FM turpinot darbu pie jau konstatēto problemātisko jautājumu izpētes un optimālāko risinājumu meklēšanas.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra