Analizējot Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā iesniegtos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektus 2014. gadam, Ekonomikas ministrija secinājusi, ka 2014. gadā veiktās izmaiņas elektroenerģijas obligātā iepirkuma atbalsta mehānismā un subsidētās enerģijas nodokļa ieviešana nav radījusi būtisku ietekmi uz centralizētās siltumapgādes pakalpojumu tarifiem, informē EM.

Subsidētās elektroenerģijas nodokļa un elektroenerģijas obligātā iepirkuma cenas atsaistes no dabasgāzes tirdzniecības gala tarifa ietekme uz siltumenerģijas pakalpojumu tarifiem var mazināt citu izmaksu samazinājums dažādu tehnoloģisku un ekonomisku izmaiņu rezultātā. Līdz ar to pozitīvi vērtējams arī fakts, ka virkne Latvijas siltumapgādes uzņēmumu, izmantojot pieejamos Eiropas Savienības fondu līdzekļus, ir veiksmīgi veikuši savu siltumapgādes sistēmu rekonstrukciju, kas ļāvis būtiski palielināt to energoefektivitāti un samazināt siltumenerģijas tarifus.

Lai arī turpmāk nodrošinātu pēc iespējas zemākus siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus, uzlabotu siltumenerģijas ražošanas efektivitāti un sekmētu pāreju uz alternatīviem siltuma ražošanas avotiem, kuros tiek izmantoti vietējie atjaunojamie energoresursi, 2014.-2020. gada ES fondu plānošanas perioda ietvaros energoefektivitātes un vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanai centralizētajā siltumapgādē plānots atbalsts 53,2 miljonu eiro apmērā.

Kā zināms, subsidētās enerģijas nodoklis tika ieviests 2014. gadā ar mērķi ierobežot elektroenerģijas kopējās cenas pieaugumu, lai tādejādi nodrošinātu tautsaimniecības konkurētspēju un nepalielinātu mājsaimniecību enerģētisko nabadzību. Ienākumi no subsidētā elektroenerģijas nodokļa ir viens no avotiem valsts budžetā, lai obligātā iepirkuma komponente tiktu saglabāta 26,79 eiro/MWh līdz 2019. gadam.

Lai neradītu būtisku ietekmi uz siltumenerģijas tarifiem, tika noteikts, ka augstas efektivitātes koģenerācijas stacijām, kuras vismaz 70% no koģenerācijas procesā iegūtās siltumenerģijas taksācijas gada laikā pārdod kā SPRK licencēts siltumapgādes pārvades vai sadales komersants, vai nodod citam SPRK licencētam siltumapgādes pārvades vai sadales komersantam vai pašvaldībai, kas sniedz centralizētās siltumapgādes pakalpojumus, tiek piemērota samazināta SEN likme 5% apmērā.

2014. gadā atbalstu elektroenerģijas obligātā iepirkuma (turpmāk – OI) ietvaros saņēma 137 koģenerācijas stacijas (95 dabasgāzes, 20 biogāzes un 22 biomasas) un 5 koģenerācijas stacijas saņēma atbalstu garantētas maksas veidā par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu. Tostarp atbalstu saņēma 87 koģenerācijas stacijas, kurām piemēroja samazināto SEN likmi, lai samazinātu tā ietekmi uz siltumenerģijas gala tarifu centralizētajās siltumapgādes sistēmās.

 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra