Rūpnīcas EcoLead pārstāvji šobrīd izstrādā cilvēku biomonitoringa projektu, lai apsekotu Kalnciema iedzīvotāju veselības stāvokli. Tas nepieciešams, lai vēlāk būtu iespējams noteikt, vai rūpnīcās EcoLead darbības rezultātā nav palielināts svina piesārņojums iedzīvotāju organismā, informē uzņēmumā.

«Es esmu pārliecināts, ka svina ražošanas process Kalnciemā būs absolūti drošs gan rūpnīcā strādājošajiem, gan arī Kalnciemā dzīvojošajiem. Taču Vides pārraudzības valsts biroja noteiktajā saskaņojumā ir paredzēts, ka rūpnīcai ir jāveic cilvēku biomonitorigs, un to mēs arī plānojam darīt,» informē EcoLead valdes priekšsēdētājs Jurijs Harlamovs.

«Mēs esam ļoti ieinteresēti šāda biomonitoringa veikšanā, lai Kalnciema iedzīvotājiem būtu pieejami analīžu rezultāti. Jo tad informēs skaitļi un fakti, nevis dominēs emocijas un spekulācijas par it kā iespējamo kaitīgumu,» norāda J. Harlamovs.

SIA EcoLead vērsās Veselības inspekcijā ar lūgumu precizēt, kādas ir Latvijas likumos noteiktās prasības cilvēku biomonitoriga veikšanai. Savā atbildes vēstulē Veselības inspekcija (VI) norāda, ka līdz šim sistemātisks un regulārs iedzīvotāju biomonitorings Latvijā nav veikts.

«Šobrīd ne Latvijā, ne arī Eiropas Savienībā nav pieņemti normatīvie akti, kas izvirzītu noteiktas prasības biomonitoringa veikšanai. 2014.gada 26.martā Ministru kabinetā apstiprinātas Vides politikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam paredz, ka rekomendācijas cilvēku biomonitoringam Latvijā tiks izstrādātas līdz 2016.gada beigām, bet tā izpilde pilotprojekta veidā tiks realizēta laikā no 2017.līdz 2020.gadam,» atbildes vēstulē raksta VI Sabiedrības veselības nodaļas vadītāja Solvita Muceniece.

VI norāda, ka šobrīd galvenais uzdevums ir noskaidrot, vai iedzīvotāju organismā ir vērojamas svina piesārņojuma pazīmes. «Kalnciemā realizējamais biomonitorings pēc būtības ir vienkāršs. Pirms uzņēmuma darbības uzsākšanas ir jāveic pirmais apsekojums, noskaidrojot fona stāvokli – svina saturu iedzīvotāju asins paraugos, bet pēc uzņēmuma darbības uzsākšanas ir jāveic regulāri atkārtoti pētījumi, izmantojot tās pašas iesaistītās personas,» skaidro S. Muceniece.

Solvita Muceniece norāda, ka konkrēto apsekojamo personu skaitu un atlases kritērijus ir jānosaka programmas izstrādāšanas laikā, piebilstot, ka Kalnciema ģimenes ārstes iespējamā loma ir iedzīvotāju informēšanā un pētījumā iesaistāmo personu apzināšanā.

Solvita Muceniece arī atgādina, ka iesaistīšana jebkurā biomonitoringa pētījumā ir brīvprātīga, kas iesaistītai personai ir jāapliecina ar savu parakstu.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra