Trešdien Eiropas Komisija (EK) nolēma oficiāli aicināt Latviju iesniegt savus apsvērumus par tās tiesību aktiem, kas reglamentē lauksaimniecības zemes iegādi, informē EK.

Likumā ir iekļauti vairāki noteikumi, kurus saskaņā ar ES tiesību aktiem var uzskatīt par kapitāla brīvu apriti un brīvību veikt uzņēmējdarbību ierobežojošiem. Saskaņā ar ES tiesību aktiem šo līgumā paredzēto pamatbrīvību ierobežojumi ir pieļaujami, ja to mērķis ir aizsargāt sabiedrības sevišķi svarīgas intereses, tomēr ir jāievēro nediskriminācijas un proporcionalitātes principi.

Kaut arī dalībvalstīm ir atļauts pieņemt savus noteikumus, lai veicinātu lauku attīstību, saglabātu lauku kopienas, veicinātu lauksaimniecības zemes izmantošanas turpināšanu un novērstu spekulatīvas darbības ar zemes cenām, minētajiem noteikumiem jābūt saskaņā ar ES tiesību aktiem.

Komisija uzskata, ka minētie noteikumi ir stingrāki nekā vajadzīgs likuma leģitīmo mērķu sasniegšanai. Šie ierobežojumi ietver, piemēram, nosacījumu, ka iespējamajam lauksaimniecības zemes pircējam vajadzīga atbilstoša profesionālā kvalifikācija, kā arī nedrīkst būt nodokļu parādi. Komisija uzskata, ka likumam būtu jātiecas labāk līdzsvarot dažādās pamatintereses.

Sāktā pienākumu neizpildes procedūra attiecas tikai uz ES pilsoņu un ES reģistrētu uzņēmumu veiktiem pirkumiem. Dalībvalstis, ievērojot konkrētus nosacījumus, var saglabāt ierobežojumus attiecībā uz ieguldījumiem no valstīm ārpus ES.

Komisija informāciju pieprasa, nosūtot brīdinājuma vēstuli, kas atbilst pirmajam pienākumu neizpildes procedūras posmam, kā tas noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību 258. pantā. Latvijai atbilde jāsniedz divu mēnešu laikā. Komisijas procedūra pret Latviju seko nesen sāktajām procedūrām pret Bulgāriju, Lietuvu, Slovākiju un Ungāriju, kur saskaņā ar 2003. gada Pievienošanās līgumu piešķirto atkāpju termiņš beidzās 2014. gada janvārī vai maijā.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra