Jūnija sākumā a/s Augstsprieguma tīkls izsludināja iepirkuma procedūru augstsprieguma līnijas Kurzemes loks 3. posma projektēšanas un būvniecības darbiem. Šajā posmā plānots līniju būvēt cauri Ķemeru Nacionālajam parkam, un šis fakts izraisījis gan iedzīvotāju, gan Jūrmalas domes iebildumus, tomēr ar Ministru kabineta lēmumu šim projektam noteikts Nacionālo interešu objekta statuss. Pat šopavasar sāktā tiesvedība neaptur projekta virzīšanos uz priekšu. Paredzams, ka tehniskā projekta izstrāde varētu tikt sākta 2016. Gadā, ceturtdien raksta laikraksts Diena.

A/s Augstsprieguma tīkls mājaslapā lasāms teksts, ka «projektēšanas un būvniecības darbus plānots sākt tikai pēc augsti kvalificētas inženiertehniskās izpētes un visi darbi tiks veikti dabai maksimāli draudzīgā veidā, ņemot vērā faktu, ka elektropārvades līnija šķērsos Ķemeru Nacionālo parku un aizsargājamas dabas teritorijas». Tāpat uzsvērts, ka piedāvātos elektropārvades līnijas būvniecības risinājumus Ķemeru Nacionālā parka teritorijā ar virkni papildu nosacījumiem ir jau akceptējusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esošā Dabas aizsardzības pārvalde un savu atzinumu projektam ir devis arī Vides pārraudzības valsts birojs. Projekta pretinieki joprojām pauž bažas, ka vērienīgo darbu rezultātā var tikt nodarīts ļaunums videi un tām vērtībām, kuru dēļ Ķemeru Nacionālais parks vispār izveidots.

Vērienīgā triju posmu projekta kopējās izmaksas tiek lēstas 127 miljonu eiro apmērā, no kurām 45% ir piešķirtais Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta līdzfinansējums. Projekta trešā posma Tume–Rīga rekonstrukcijas un jaunbūves ietvaros dažviet ir atrastas alternatīvas, piemēram, tiks būvēta jauna 330 kV elektropārvades līnijas trase, kas metīs loku ap Tukumu aptuveni astoņu kilometru garumā. Savukārt, šķērsojot Ķemeru Nacionālā parka teritoriju, izraudzīta tā dēvētā pirmā alternatīva, kas paredz jaudīgas līnijas izbūvi esošās vietā. Ir bijuši arī citi varianti, kas paredzētu parku apiet, taču šie risinājumi kā salīdzinoši dārgāki ir noraidīti. Ministru kabineta lēmums paver ceļu tieši tam risinājumam, pret kuru bija savākti 502 iedzīvotāju paraksti. Iesniegums Ministru prezidentei Laimdotai Straujumai datēts ar šā gada 23. martu, taču tas neietekmēja valdības lēmuma pieņemšanu. Ķemeru Nacionālā parka administrācija atbalsta jaunas augstsprieguma līnijas izbūvi parka teritorijā, aģentūrai LETA maijā apliecināja Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas direktors Andris Širovs.

Sarakste ar dažādām valsts institūcijām notiek kopš 2012. gada rudens, Dienai stāsta juriste Inga Peimane, kura kā Jūrmalas iedzīvotāja šopavasar vērsās Administratīvajā rajona tiesā, prasot atcelt Ministru kabineta lēmumu atļaut būvēt jaunu augstsprieguma līniju Ķemeru Nacionālā parka teritorijā. «2012. gada oktobrī a/s Latvijas elektriskie tīkli (LRT) iesniedza Vides pārraudzības valsts birojam (VPVB) ietekmes uz vidi novērtējumu. Pēc iedzīvotāju iesnieguma VPVB konstatēja, ka būtiski ir pārkāptas iedzīvotāju tiesības izteikt savu viedokli, un uzdeva rīkot atkārtotas sabiedriskās apspriedes. Tai pašā laikā Babītes novada pašvaldība vēl neakceptētu 1. alternatīvu iezīmēja Babītes novada teritorijas plānojuma 3. redakcijā, arī būtiski pārkāpjot iedzīvotāju tiesības izteikt viedokli. Tā tika paredzēta tieši virs dzīvojamām mājām un tuvāk par 100 metriem no Salas sākumskolas. Ilgākā laika posmā tika panākts, ka Babītes novada teritorijas plānojumā alternatīva nav attēlota, un Babītes novada dome, tomēr akceptējot LET piedāvāto 1. alternatīvu, noteica LET īstenot projektu gar Salas sākumskolu un vairākos Babītes novada ciemos pazemes kabeļa veidā. Visās sabiedriskajās apspriedēs, kuru protokoliem jābūt IVN ziņojumā, iedzīvotāji tika pārliecināti par 330 kV augstsprieguma līnijas elektromagnētiskā lauka nekaitīgumu cilvēku, arī bērnu, veselībai. Taču starptautiskie pētījumi liecina par pretējo,» norāda I. Peimane.

Plašāk lasiet rakstā Nelīdz ne paraksti, ne Jūrmalas iebildumi ceturtdienas, 16.jūlija laikrakstā Diena (4.,5.lpp.)!
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra