Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja ceturtdien, 17. septembrī, atbalstīja jaunu saistošo noteikumu projektu  par gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu un siltumapgādes veida izvēli. Saistošie noteikumi ir aktualizēti, ievērojot izmaiņas normatīvajos aktos, kā arī datus par piesārņojošo vielu - slāpekļa dioksīda (NO2) un daļiņu PM10 gada vidējo koncentrāciju gaisā, informē Rīgas dome.

Saistošie noteikumi nosaka gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu, kā arī prasības siltumapgādes veida izvēlei būvēm, dzīvokļiem, neapdzīvojamām telpām, mākslinieka darbnīcām un citām telpām, lai ierobežotu vai aizliegtu tādu piesārņojošo darbību uzsākšanu, kuru izraisītā emisija var palielināt kopējo gaisa piesārņojuma daudzumu Rīgā.

Rīgas teritorija ir sadalīta trīs zonās. I zonā piesārņojošo vielu - NO2 un daļiņu PM10 gada vidējā koncentrācija pārsniedz pieļaujamo normatīvu un ir lielāka par 40 µg/m3, tāpēc šajā zonā ir aizliegts no jauna būvēt vai ierīkot stacionāras iekārtas, kas izdala piesārņojošās vielas. Pieļaujama ir centralizēta siltumapgāde apkurei, vēdināšanai un karstā ūdens apgādei vai autonomi siltumapgādes veidi bez kurināmā sadedzināšanas (elektroenerģija, siltumsūkņi, saules paneļi, tajā skaitā saules baterijas un saules kolektori). Esošajos siltumavotos ir pieļaujama cietā kurināmā, kas izdala daļiņas PM10, maiņa uz gāzveida kurināmo.

II zonā piesārņojošo vielu - NO2 un daļiņu PM10 gada vidējā koncentrācija ir robežās no 30 līdz 40 µg/m3., bet III zonā piesārņojošo vielu gada vidējā koncentrācija ir mazāka par 30 µg/m3 .Šajās zonās ēku un būvju īpašnieki var izvēlēties sev izdevīgāko siltumapgādes veidu, taču, projektējot ēkas, jāizvērtē iespēja tajās izmantot augstas efektivitātes sistēmas.

Saistoši noteikumi nosaka, ka lēmumus par siltumapgādes veida izvēli būvēm, dzīvokļiem un telpām pieņems Rīgas pilsētas siltumapgādes jautājumu komisija. Dokumenti šai komisijai iesniedzami Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā.

Jaunie noteikumi par gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu un siltumapgādes veida izvēli vēl jāapstiprina Rīgas domei. Tie stāsies spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra