Var sākties darbs pie SIA Getliņi EKO realizēta projekta Apglabājamo bioloģiski noārdāmo atkritumu apjoma samazināšana, veicinot dalītās atkritumu sistēmas attīstību Stopiņu novadā atkritumu šķirošanas centra būvniecības un iekārtu uzstādīšanas, informē uzņēmuma pārstāvji.

Sadzīves atkritumu poligonā Getliņi drīzumā tiks uzsākta atkritumu šķirošanas centra būvniecība un uzstādīta atkritumu šķirošanas līnija. Jaunais atkritumu šķirošanas centrs nepieciešams, lai samazinātu bioloģiski noārdāmo atkritumu apjomu.

Atkritumu šķirošanas centrā tiks šķiroti atkritumi, kas tiek savākti no komersantiem; tie atšķiras no atkritumiem, kas tiek savākti no iedzīvotājiem, jo tajos ir vairāk koksnes, lapas, zari, PVC, metāls, stikls, augsne un citi komerciālie atkritumi. No komersantiem savāktos nešķirotos sadzīves atkritumus nedrīkst bez sagatavošanas apglabāšanai deponēt poligonā, jo tajos ir ievērojama daļa bioloģiski noārdāmo atkritumu un otrreizējo izejvielu, kuras pirms atkritumu deponēšanas ir jānodala.

Jaunā atkritumu šķirošanas līnija spēs sašķirot 45 tūkstošus tonnu atkritumu gadā, samazinot nešķirotu sadzīves atkritumu apglabāšanu un uzlabojot atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu kvalitāti atkritumu poligonā.

Atkritumu šķirošanas centra būvdarbus veiks SIA AZ-Inter, bet atkritumu šķirošanas līnijas piegādi un uzstādīšanu veiks uzņēmums Technobalt Eesti.

Šķirošanas centra izveide tiek līdzfinansēta Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta Apglabājamo bioloģiski noārdāmo atkritumu apjoma samazināšana, veicinot dalītās atkritumu sistēmas attīstību Stopiņu novadā ietvaros.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra