Biedrība Zemnieku saeima ir sašutusi par Finanšu un Tieslietu ministrijas lēmumu, sākot no 2016. gada, palielināt Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) apmēru lauksaimniecībā izmantojamai zemei, informē Zemnieku saeima.

Neskatoties uz lauksaimnieku un Zemkopības ministrijas ierosinājumiem un dalību vairākās lēmuma izskatīšanas sanāksmēs, piedāvātie priekšlikumi līdz šim nav tikuši ņemti vērā. ZSA brīdina, ka, NĪN turpinot strauji pieaugt, zemniekiem tiks uzlikts jauns ekonomiskais slogs, kas kavēs Latvijas lauksaimniecības attīstību.

Zemnieku saeimas valdes priekšsēdētājs Juris Lazdiņš komentē, ka šāda nodokļa piemērošana nav atbilstoša valsts šī brīža ekonomiskajam stāvoklim. «Pašreiz ir plānots līdz 2017.g. nodokli tuvināt 48 eiro par hektāru. Tāds nodokļa pieaugums neatbilst valsts pašreizējai ekonomiskai izaugsmei. Līdz ar to, ir nepieļaujama tālāka nodokļa palielināšanās. Iepriekšējos piecos gados, proti, 2010.g – 2015 g. NĪN ir pieaudzis aptuveni 300% apmērā, un vēl tālāks pieaugums var radīt negatīvu ietekmi uz Latvijas lauksaimniecību. Esam izbrīnīti par argumentu, ka NĪN nomaksa varētu tikt veikta no lauksaimniekiem paredzētajiem tiešmaksājumiem. Latvijā šī likme joprojām ir viszemākā visā ES, turklāt tiešmaksājumiem ir pilnīgi cits mērķis un uzdevums, proti, konkurētspējas stiprināšana.»

Zemnieku saeima piedāvā nodalīt lauksaimniecībā izmantojamās zemes no pārējām zemēm un noteikt, ka kadastrālā vērtība lauksaimniecībā izmantojamajai zemei tiek aprēķināta, vērtējot vidējo tirgus vērtību pēdējo piecu gadu periodā, tādējādi nodrošinot iespēju lauksaimniekiem prognozēt un plānot ražošanas izmaksas ilgākā laika periodā.

Tāpat lauksaimnieki piedāvā no 2016.gada normatīvajos aktos ierobežot Nekustamā īpašuma nodokļa pieaugumu, nosakot, ka Nekustamā īpašuma nodokļa pieaugums nākamajā gadā nedrīkst būt lielāks par 10% salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

Biedrība Zemnieku saeima katru gadu no lauksaimniecības produkcijas ražotājiem saņem lūgumu risināt nodokļu sloga straujo pieaugumu lauksaimniecībā izmantojamai zemei, ko izraisa kadastrālās vērtības un tādējādi arī NĪN kāpums. Nodokļa pieaugums vidējā un ilgtermiņā nav prognozējams, kas būtiski apgrūtina lauku saimniecību darbu un neveicina saimniecības attīstību un konkurētspēju.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra