Eksperti

Ietekme uz vidi, neatkarīgas pārbaudes – kas jāņem vērā, lai iesaistītos oglekļa tirgū?

Jānis Ruks, “Arbonics” mežsaimniecības eksperts, 02.02.2023

Jaunākais izdevums

Brīvprātīgais oglekļa tirgus joprojām ir agrīnā stadijā, taču tas strauji aug un mainās. Projektu izstrādātāji, kuru uzdevums ir orientēties izmaiņās un nodrošināt īstenoto projektu atbilstību augstiem standartiem, aktīvi piesaista sadarbībai zemes īpašniekus, t.sk. piedāvājot savu algoto ekspertu pieredzi.

Zemes īpašnieki var saņemt noderīgu informāciju un ziņas projektu izstrādātāju kanālos, iepazīties ar ekspertiem šajā jomā vai veidot sadarbību ar citiem zemes īpašniekiem programmas ietvaros. Pirms dalības oglekļu kredītu projektā, noteikti vērts izpētīt, kādu atbalstu konkrētais projekta attīstītājs var sniegt visa procesa laikā. Noteikumi un standarti joprojām mainās, parādās aizvien jauni tirgus spēlētāji, tāpēc mežu īpašniekiem ir jābūt informētiem par to, kādu atbalstu viņiem var sniegt oglekļa kredītu projektu attīstītāji, kādas ir izmaksas un citi aspekti.

Nozares straujā izaugsme nozīmē, ka parādīsies arvien vairāk partneru, no kuriem izvēlēties sev piemērotāko. Uzņēmumi, kas zemes īpašniekiem piedāvā iegūt papildus ienākumus no sava īpašuma, jeb oglekļa projektu attīstītāji apvieno ieinteresētos zemes īpašniekus un rūpējas par izmaksu efektivitāti, taču vienlaikus tieši projektu attīstītāji ir tie, kas nosaka noteikumus savām oglekļa programmām. Tas var nozīmēt ļoti atšķirīgas prasības, ienākumu līmeni un atbalstu zemes īpašniekiem, ar ko noteikti ir jāiepazīstas pirms sadarbības uzsākšanas.

Vai mērķis ir reāla ietekme uz vidi?

Šobrīd pieaug gan oglekļa kredītu cenas, gan pieprasījums pēc tiem. Tas padara oglekļa kredītus par jaunu uzņēmējdarbības iespēju, taču tajā pašā laikā ir svarīgi atcerēties oglekļa kredītu galveno mērķi – novērst un likvidēt oglekļa emisijas atmosfērā. Zemes īpašniekiem ir vērts pievērst uzmanību, vai viens no potenciālā sadarbības partnera mērķiem ir vēlme iegūt reālu, izmērāmu ietekmi uz vidi ar radītajiem oglekļa kredītiem. Lai radītu šo ietekmi, projektu attīstītājam jākoncentrējas uz radīto kredītu kvalitāti. Augstākas kvalitātes oglekļa kredīti ir jēgpilnāki arī no biznesa skatupunkta, jo pircēji tos vēlas iegādāties vairāk. Turklāt par augstāku cenu.

Neatkarīgas pārbaudes iestādes

Kā jau tika minēts, ir svarīgi, lai radītie oglekļa kredīti ir augstas kvalitātes un nodrošina solīto ietekmi. Lai radītu un pierādītu reālo ieguvumu no oglekļa kredītiem, nepieciešams tos pārbaudīt. Šajā procesā iesaistās neatkarīgas pārbaudes iestādes, tāpēc pirms sadarbības uzsākšanas zemes īpašniekiem ir jānoskaidro, ar kādiem sadarbības partneriem strādā projektu attīstītājs. Oglekļa kredītu standartu kontroli veic tādas pārbaudes iestādes kā “Verra” un “Gold Standard”.

Palielinoties interesei un ieguldījumiem oglekļa kredītu tirgū, ir pieaugusi ne tikai projektu izstrādātāju, bet arī šo standartu un uzraudzības struktūru rūpīga pārbaude. Tas nozīmē, ka projektu izstrādātājiem un pārbaudītājiem ir cieši jāsadarbojas, lai nodrošinātu projektu solīto ietekmi uz vidi. Standartu pārraudzība attīstās arī tāpēc, ka pieaug reitingu aģentūru skaits, kas ir paredzētas dažādu oglekļa programmu kvalitātes un efektivitātes novērtēšanai.

Pārliecināties, vai nav slēptu izmaksu?

Diemžēl oglekļa projektu izveide un pārvaldība ir dārga. Lai projekts sniegtu ienākumus, projektu attīstītāji daļu no radītajiem ieguvumiem patur sev, lai segtu projekta attīstīšanas izmaksas. Tas var izpausties dažādos veidos, tāpēc finanšu sadali un ienākumus noteikti nepieciešams noskaidrot vēl pirms pievienošanās projektam. Projektu izstrādātājiem iepriekš jāpasaka, kādu maksu viņi iekasēs par saviem pakalpojumiem.

Lai pārbaudītu, ko ietver šī maksa, zemes īpašniekiem jānoskaidro arī to, kā izmaksas tiek sadalītas visa procesa laikā, tostarp stādīšanas, uzraudzības, pārbaudes un pārdošanas ietvaros. Dažos gadījumos projektu attīstītājs varētu segt visas šīs izmaksas un iekasēt vienotu maksu par visiem saviem pakalpojumiem. Taču citos gadījumos zemes īpašniekiem daļa izmaksu, piemēram, par stādīšanu, jāsedz pašiem. Ieteicams pārliecināties, ka nav nekādu slēpto maksu.

Strādājot ar projektu izstrādātājiem, bieži tiek prasīts noslēgt gadu desmitiem ilgus līgumus, tāpēc ir svarīgi veikt pamatīgu mājasdarbu un uzdot šos un citus jautājumus, pirms piekrist dalībai programmā, tikai tā iespējams radīt pievienoto vērtību gan sev, gan oglekļa kredītu pircējiem, gan planētai.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Klimata tehnoloģiju uzņēmums “Arbonics”, kas darbojas Latvijā, Igaunijā, Lietuvā un Somijā, ir piesaistījis 5,5 miljonu eiro finansējumu no trīs starptautiskiem investoriem, lai turpinātu sadarbību ar zemes īpašniekiem, zinātniekiem un uzņēmumiem, un rezultātā paplašinātu vienu no Eiropas lielākajiem apmežošanas projektiem.

Uzņēmums jau sadarbojas ar vairāk nekā 130 zemes īpašniekiem Baltijā, tostarp arī Latvijā, un tā mērķis ir turpināt attīstīt darbību arī citās Eiropas valstīs, iepazīstinot zemes īpašniekus ar atbildīgu mežu apsaimniekošanu, kā arī izglītojot par oglekļa kredītu tirgu un iespējām tajā iesaistīties. Uzņēmums savieno zemes īpašniekus un uzņēmumus, kuri ir gatavi maksāt par oglekļa piesaisti mežos, samazinot to radīto ietekmi uz vidi.

Pērn, sadarbībā ar Tartu Universitātes ģeoinformātikas pētniekiem, uzņēmums izstrādāja datos balstītu digitālu rīku, kas palīdz atrast apmežošanai piemērotu zemi un dažu minūšu laikā aprēķināt arī iespējamos zemes īpašnieku ienākumus no oglekļa kredītiem, ja tiktu veikta apmežošana. Ar digitālā rīka starpniecību analizēti jau vairāk nekā 200 000 hektāru zemes.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Jaunuzņēmums “Arbonics” piedāvā oglekļa un ekosistēmu tehnoloģiju platformu, kas palīdz īpašniekiem apzināt savas zemes vai meža vērtību un sniedz atbalstu, lai uzlabotu mežsaimniekošanas praksi.

Oglekļa kredīts ir vienība, ko izmanto siltumnīcas efekta gāzu emisiju tirdzniecībai un kompensēšanai, un ar platformas starpniecību oglekļa ienākumu aprēķināšana kļūst ātrāka un vieglāka, kā arī paver iespējas pelnīt brīvprātīgajā oglekļa tirgū.

Pastāv divi oglekļa tirgu veidi: brīvprātīgie un atbilstības (obligātie) oglekļa tirgi. Abas ir tirdzniecības sistēmas, kas paredzētas oglekļa kredītu maiņai, proti, siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, novēršanai vai izņemšanai. Brīvprātīgā oglekļa tirgus strauji aug, un paredzams, ka tuvākajā nākotnē pieprasījums palielināsies 15 reizes, bet kopējā tirgus vērtība 2030. gadā sasniegs 50 miljardus dolāru, jo arvien vairāk uzņēmumu un patērētāju vēlas investēt oglekļa emisiju samazināšanā.

Komentāri

Pievienot komentāru
Eksperti

Vai daba ar klimata krīzi spēj cīnīties pati?

Jānis Ozoliņš, "Arbonics" pārdošanas speciālists, 04.04.2024

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Mūsdienās plaši tiek diskutēts par dažādiem rīkiem, kas var palīdzēt pārvarēt ar klimata pārmaiņām saistītus izaicinājumus, piemēram, samazināt oglekļa dioksīda emisiju apmēru. Tiek uzsvērta gan tehnoloģiju, gan dabā balstītu risinājumu izmantošana, taču vissvarīgākais ir stratēģiska pieeja un esošo iespēju un resursu apzināšana, vienlaikus sniedzot pozitīvu pienesumu gan videi, gan cilvēkiem.

Ar emisiju samazināšanu vien nepietiek

Publiskajā diskursā oglekļa dioksīds (CO2) šodien tiek uzskatīts par vienu no galvenajiem klimata pārmaiņu veicinātājiem. Eksperti lēš, ka gadā tiek radītas aptuveni 50 gigatonnas jeb 50 miljardi tonnu oglekļa emisiju, taču no šī apjoma globāli tiek piesaistītas vien divas gigatonnas CO2. Tas nozīmē, ka tiek emitēts 25 reizes vairāk CO2 nekā to izdodas piesaistīt. Redzot problēmas apmērus, politikas veidotāji un lēmumpieņēmēji visā pasaulē velta arvien vairāk laika un resursu, meklējot risinājumus CO2 nospieduma samazināšanai. Tomēr svarīgi apzināties – lai spētu sasniegt gan Eiropas Savienībā, gan globālā mērogā noteiktos mērķus klimata jomā un saglabāt temperatūras palielināšanos zem 1.5 grādiem, ne tikai jāsamazina esošais emisiju apjoms, bet arī jāpiesaista ogleklis.

Komentāri

Pievienot komentāru