Īres valdei meklē pārstāvi no īpašnieku vidus 

Rīgas dome ir izsludinājusi konkursu uz vienu Rīgas pilsētas Īres valdes locekļa amata vietu no īpašnieku (izīrētāju) vidus, informē Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa.

Rūta Lapiņa, 04.01.2018

Foto: Edijs Pālens/ LETA

Pretendentiem jābūt augstākai juridiskai, ekonomiskai, tehniskai izglītībai vai pirmā līmeņa profesionālai augstākai izglītībai namu pārvaldnieka specialitātē. Tāpat no pretendentiem tiek prasītas zināšanas par normatīvajiem aktiem, kas reglamentē izīrēšanas, uzturēšanas un apsaimniekošanas jautājumus. Turklāt viņam jābūt dzīvojamās mājas īpašniekam (izīrētājam) Rīgas administratīvajā teritorijā.

Pieteikties konkursā var līdz šī gada 18. janvārim.

Rīgas dome informē, ka Īres valdi vada priekšsēdētājs, un ir noteikts, ka divi valdes locekļi tiek iecelti no māju īpašnieku (izīrētāju) vidus un divi no īrnieku vidus. Īres valde tiek izveidota uz domes pilnvaru laiku. Patlaban tā darbojas nepilnā sastāvā, jo no māju īpašnieku (izīrētāju) vidus ir iecelts tikai viens valdes loceklis.

Īres valde risina nesaskaņas starp dzīvojamo telpu īrniekiem un izīrētājiem, dzīvokļu īpašniekiem un apsaimniekotājiem, nomniekiem un iznomātājiem, kā arī nesaskaņas starp komunālo pakalpojumu sniedzējiem un šo pakalpojumu saņēmējiem.

Jaunākais izdevums