Pakalpojumi

Latbūve projekts saņem 10 000 eiro sodu par negodīgu komercpraksi

Zane Atlāce - Bistere, 14.05.2019

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) ir pieņēmis lēmumu patērētāju kolektīvo interešu pārkāpuma lietā - SIA Latbūve projekts ir piemērota soda nauda 10 000 eiro apmērā, kā arī uzlikts tiesiskais pienākums izbeigt lēmumā konstatēto negodīgo komercpraksi un aizliegta līdzīgas negodīgas komercprakses īstenošana turpmāk.

Uzņēmuma komercprakse tika īstenota tīmekļvietnē playshop.lv, patērētājiem piedāvājot un pārdodot dažādas preces. PTAC saņēma vairākus patērētāju iesniegumus, kuros konstatēja, ka uzņēmums interneta vietnē maldinājis patērētājus par piedāvāto preču pieejamību vai to pieejamību noteiktajā termiņā, kā arī nav piegādājis patērētājiem pasūtītās preces apsolītajā termiņā. Vienlaikus, atbilstoši patērētāju sniegtajai informācijai, firma nav risinājusi patērētāju sūdzības, tai skaitā, neatmaksājot naudu gadījumos, kad patērētāji izbeidz līgumu tādēļ, ka pasūtītās preces nav piegādātas. Papildus minētajam patērētājiem ar uzņēmumu nebija iespējams sazināties, jo tas neatbildēja uz patērētāju vēstulēm un tālruņu zvaniem.

Lai izvērtētu konkrēto situāciju, PTAC centās sazināties ar uzņēmumu, pieprasot paskaidrojumus, taču atbildes uz PTAC nosūtītajām vēstulēm netika sniegtas. Vienlaikus PTAC secināja, ka, kaut arī uzņēmums ir izbeidzis konkrētās komercprakses īstenošanu, tās komercprakse joprojām skar vai varētu skart to patērētāju tiesiskās intereses, kas ar uzņēmumu ir noslēguši distances līgumu un kuru saistības nav izpildītas. Izmeklēšanas laikā PTAC atklāja sekojošus pārkāpumus:

- patērētājiem tiek piedāvātas un pārdotas preces, kuru piegādi apsolītajā termiņā nevar nodrošināt;

- patērētājiem netiek atmaksāta pirkuma maksa par nepiegādātajām precēm;

- patērētājiem saistībā ar noslēgtajiem distances līgumiem netiek nodrošinātas efektīvas saziņas iespējas.

Ņemot vērā, ka attiecībā uz noslēgtajiem līgumiem negodīgā komercprakse nav izbeigta, var tikt turpināta vai atsākta, kā arī to, ka konkrētās negodīgās komercprakses rezultātā saglabājas būtisks patērētāju interešu aizskāruma risks, uzņēmumam par izdarītajiem pārkāpumiem ir uzlikts tiesisks pienākums nekavējoties izbeigt attiecīgo negodīgo komercpraksi; aizliegta lēmumā norādītā negodīgā komercprakse, ja tā vēl nav uzsākta, bet ir paredzama; uzlikta soda nauda 10 000 eiro apmērā.

Komentāri

Pievienot komentāru