Latvija ierosina ar ES fondu atbalstu pabeigt gudrona dīķu sanāciju un turpināt Stradiņa slimnīcas attīstību

2017. gada 28. februāris plkst. 10:39
Sadaļa: Būve
Dalies ar šo rakstu

Finanšu ministrija (FM) izskatīšanai valdībā ir sagatavojusi nepieciešamos grozījumus plānošanas dokumentos, kas ļauj ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (ES fondi) atbalstu pabeigt Inčukalna gudrona dīķu sanācijas projektu un īstenot Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa otrās kārtas būvniecību.

Tāpat grozījumi nodrošina iespēju ar ES fondu līdzekļiem līdzfinansēt VEF kultūras pils rekonstrukciju. Grozījumos ietverti arī citi labojumi ES fondu ieviešanā energoefektivitātes, transporta, vides, veselības u.c. jomās.

Darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība grozījumi ir izstrādāti, lai savlaicīgi uzsāktu investīciju ieviešanu virknē jomu, tajā skaitā nodrošinot 2007. – 2013. gada plānošanas periodā nepabeigtā projekta Vēsturiski piesārņoto vietu Inčukalna sērskābā gudrona dīķi sanācija II kārta sekmīgu pabeigšanu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda ietvaros, lai sasniegtu plānotos rezultātus un nezaudētu līdz šim projektā ieguldītos ES fondu un valsts budžeta līdzekļus. Tāpat grozījumi paredz lielā projekta īstenošanu VSIA Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcā, lai nodrošinātu A korpusa otrās kārtas būvniecību. Par šo nozīmīgo projektu īstenošanu esošajā plānošanas periodā tika panāktas vienošanās valsts līmenī.

Tāpat darbības programmas grozījumos ir svītrots 5 miljonu eiro ierobežojums investīciju apjomam maza mēroga infrastruktūras objektos, ņemot vērā, ka attiecīgas izmaiņas ierosinātas Eiropas Komisijas regulējumā. Līdz ar to novērstas bažas par VEF kultūras pils rekonstrukcijas attiecināmību ES fondu atbalstam.

Citi grozījumos ietvertie labojumi nosaka, piemēram, paplašināt ES fondu atbalstāmās darbības, iekļaujot ostu kuģošanas ceļu uzlabošanu, noteikt jaunus sasniedzamos rādītājus atkritumu apsaimniekošanas un vides monitoringa jomās, lai tie aptvertu visus atbalsta pasākumus, kā arī precizēt projektu sasniedzamo rādītāju vērtības vairākās satiksmes un energoefektivitātes jomās, ņemot vērā veiktos izvērtējumus.

Vienlaikus tiek veikti grozījumi arī Partnerības līgumā Eiropas strukturālo un investīciju fondu (ESIF) 2014. – 2020. gada plānošanas periodam. ESIF aptver gan ES fondu darbības programmu Izaugsme un nodarbinātība, gan arī Zemkopības ministrijas administrēto ES atbalstu lauksaimniecībai, lauku attīstībai, tūrismam un zivsaimniecības atbalstam.
 

Dalies ar šo rakstu