Eksperti

Latvijas šķīrējtiesas gaida ķirurģiska operācija

Mārtiņš Mežinskis, zvērinātu advokātu birojs Rodl&Partner, zvērināts advokāts, 02.05.2024

Jaunākais izdevums

Šķīrējtiesa Latvijas tiesību sistēmā vienmēr ir bijis kā kaimiņu huligāns, kurš būtībā ir labs puisis, bet līdz galam nevar uzticēties, jo laiku pa laikam mēdz sastrādāt muļķības, palaidnības, kas balansē uz kāda bargāka soda saņemšanu.

Līdz šim ir bijuši vairāki mēģinājumi reformēt un restartēt šķīrējtiesas institūtu Latvijā. Ir pieņemts atsevišķs Šķīrējtiesu likums, paredzētas stingrākas prasības šķīrējtiesu dibināšanai un darbībai, arī veikti grozījumi kārtībā, kādā saņemt izpildu rakstu uz šķīrējtiesas nolēmuma pamata. Tomēr jāsecina, ka līdz galam šķīrējtiesu problēmjautājumi nav tikuši atrisināti. Līdz pat šim brīdim Latvijā ir 56 reģistrētas šķīrējtiesas un uzticēšanās šim institūtam ir vērtējama kā zema. Tāpat no šī lielā šķīrējtiesu skaita nav izgaismojusies šķīrējtiesas institūcija, kura būtu ieguvusi starptautisku uzticības kredītu.

Līdz šim Latvija ir gājusi ceļu, kas neļāva apstrīdēt šķīrējtiesas pieņemtu nolēmumu, bet gan paredzēja, ka tiesa kontroli par šķīrējtiesas pieņemtiem nolēmumiem realizē nolēmuma izpildes stadijā. Tas ir, vien brīdī, kad tiesai tiek lūgts izsniegt izpildu rakstu nolēmuma piespiedu izpildei. Ar šādu pieeju Latvija ir unikāla, jo šāda kārtība praktiski nekur Eiropā nepastāv. Izteikts vairākums valstu ir gājušas šķīrējtiesas nolēmuma apstrīdēšanas/atcelšanas ceļu. Šāda sistēma ir tādēļ, ka šķīrējtiesas nolēmuma atcelšana ir uzskatāms par efektīvāku un pilnīgāku tiesas kontroles mehānisms pār šķīrējtiesas procesu.

To, ka šķīrējtiesu kontroles mehānisms Latvijā ir nepilnīgs atzina Satversmes tiesa 2023.gada 23.februāra spriedumā lietā Nr.2022-03-01., ar kuru tā nosprieda, ka pašreizējais šķīrējtiesu darbības uzraudzības normatīvais regulējums ir nepietiekams un ir neatbilstošs Satversmei.

Lai nodrošinātu Satversmes tiesas sprieduma izpildi, kā arī lai nodrošinātu šķīrējtiesu regulējuma atbilstību starptautiski atzītiem standartiem un praksei, līdz 2024.gada 1.martam bija jāveic izmaiņas Šķīrējtiesu likumā un Civilprocesa likumā. Likumdevējam bija vairāk nekā gads, lai to paveiktu, un šobrīd ir secināms, ka uzdevums nav izpildīts.

Lai vai kā, kaut ar kavēšanos, nu šķīrējtiesu regulējumam vajadzētu atbilst gan Satversmei, gan starptautiski atzītiem standartiem un praksei. Bet kas tad ir tas, kas padara šķīrējtiesu regulējumu atbilstošu Satversmei, kas tad mainīsies pēc minēto grozījumu pieņemšanas?

Atbilstoši Civilprocesa likuma grozījumu projektam, Civilprocesa likums tiks papildināts ar nodaļu “Tiesas atbalsta funkcijas šķīrējtiesas procesā”. Minētā nodaļa ievērojami papildina tiesu lomu šķīrējtiesas procesa uzraudzīšanā. Grozījumi paredz, ka tiesa varēs lemt par šķīrējtiesneša iecelšanu, atcelšanu, noraidīšanu, kā arī lemt par strīda pakļautību šķīrējtiesai. Tāpat Civilprocesa likumu ir paredzēts papildināt ar šķīrējtiesas sprieduma apstrīdēšanas kārtību. Lai arī tiesu atbalsta funkciju papildinājums šķīrējtiesas procesā ir ievērojams un vērā ņemams jaunums, tad tiesības prasīt šķīrējtiesas sprieduma atcelšanu, nešaubīgi ir ievērojamākais jaunums. Procesa dalībnieki varēs prasīt šķīrējtiesas sprieduma atcelšanu likumā noteiktajos gadījumos.

Šobrīd likums paredz iespēju tiesai atteikt izsniegt izpildu rakstu sprieduma piespiedu izpildei, ja tiek konstatēti ļoti līdzīgi pamati tam, kas būs par pamatu sprieduma atcelšanai. Jāsaka, ka mulsina apstāklis, ka likuma grozījumi paredz saglabāt arī jau pastāvošo regulējumu (ar nelielām izmaiņām), kas paredz tiesai atteikt izsniegt izpildu rakstu. Ņemot vērā to, ka pamati pieteikumu apmierināšanai abos gadījumos ir ļoti, ļoti līdzīgi, nesaskatu nepieciešamību un motivāciju kādēļ būtu vienlaicīgi jāpastāv abiem regulējumiem un kādēļ nevar palikt tikai pie viena – sprieduma apstrīdēšanas.. Šī brīža piedāvātajā regulējumā, šķiet, grozījumu autori ir pieturējušies pie senas atziņas, ka “dubults neplīst”. Tomēr, praktiskas jēgas paturēt abus regulējumus, manā ieskatā, nav.

Vēl kā interesants jauninājums vērtējams grozījumos paredzētā iespēja tiesā prasīt prasības nodrošinājumu un pagaidu aizsardzību arī šķīrējtiesas procesā. Līdz šim, Civilprocesa likums paredzēja iespēju prasīt nodrošinājumu pirms prasības celšanas. No šķīrējtiesas prasības nodrošināšanas viedokļa, šis ir ļoti ievērojams un pozitīvs jaunums. Turklāt, ar šādu pieteikumu par prasības nodrošināšanu vai pagaidu aizsardzību Latvijas tiesā varētu vērsties arī ārvalstu šķīrējtiesu procesos, kuros atbildētājam ir manta Latvijā.

No šķīrējtiesu procesa viedokļa, iespēja nodrošināt prasību vispārējas jurisdikcijas tiesā ir ievērojama Latvijas jurisdikcijas priekšrocība. Tradicionāli, starptautisko šķīrējtiesu procesos, prasības tiek nodrošinātas pašas šķīrējtiesas procesā, nolikumā paredzētā kārtībā. Tomēr šādu prasības nodrošinājumu lēmumu atzīšana un izpilde ārvalstī bieži ir nesekmīgi, jo atbilstoši Ņujorkas konvencijai par ārvalstu šķīrējtiesu nolēmumu atzīšanu un izpildi, var atteikt atzīšanu un izpildi, jo atzīstamais un izpildāmais nolēmums nav galējs.

Parasti, lēmumi par prasības nodrošināšanu netiek atzīti par galēju nolēmumiem strīdā starp pusēm un tādēļ šādu lēmumu atzīšana un izpilde neizdodas. Tādēļ iespēja prasīt prasības nodrošinājumu vai pagaidu aizsardzību vispārējās jurisdikcijas tiesā, ir ļoti ievērojams un pozitīvi vērtējams jauninājums.

Rezumējot, iepazīstoties ar paredzētajiem grozījumiem, jāsecina, ka tiek sperts ievērojams solis, lai Latvijas šķīrējtiesas padarītu uzticamas un, kas ne mazāk svarīgi - lai padarītu Latvijas jurisdikciju pievilcīgāku ārvalstu investoriem. Grozījumi dod pamatu cerēt, ka Rīga varētu kļūt arī par, mazākais, Baltijas valstu arbitrāžas centru, līdzīgi, kā Stokholma, kurā tiek risināti starptautiski, liela apmēra un juridiski sarežģīti strīdi. Ja grozījumi tiks pieņemti, ir pamats uzskatīt, ka laika gaitā dabiskā veidā samazināsies arī aktīvo šķīrējtiesu skaits Latvijā.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Francijas koncernam "Veolia" strīdā par siltumapgādi būs jāmaksā Viļņas pašvaldībai un tās siltumapgādes uzņēmumam "Vilniaus šilumos tinklai" (VŠT) 56 miljonus eiro, liecina Stokholmas Tirdzniecības kameras Arbitrāžas institūta spriedums.

Tajā teikts, ka Viļņas pašvaldībai un VŠT no "Veolia" un tās pārvaldītā Lietuvas uzņēmuma "Vilniaus energija" pienākas 83 miljonu eiro kompensācija naudā un aktīvos.

Savukārt uzņēmumiem "Veolia" un "Vilniaus energija" no Viļņas pašvaldības un VŠT pienākas 26,9 miljonu eiro kompensācija, nospriedusi arbitrāža.

Līdz ar to Viļņas pašvalībai un VŠT no "Veolia" un "Vilniaus energija" pienākas kompensācija 56,1 miljona eiro apmērā.

Viļņas pašvaldība piektdien paziņoja, ka tā uzvarējusi prāvā, bet "Vilniaus energija" uzsver, ka arbitrāža noraidījusi lielāko daļu pašvaldības un VŠT prasību.

Saskaņā ar pašvaldības sniegto informāciju Stokholmas starptautiskā šķīrējtiesa atzinusi ka "Veolia" un "Vilniaus energija" pārkāpušas nomas līgumu, nelikumīgi piesavinoties emisijas kvotas, kā arī atzina citus līguma pārkāpumus.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Starptautiskā šķīrējtiesa apmierinājusi Vācijas enerģētikas giganta "Uniper" prasību no Krievijas valsts dabasgāzes koncerna "Gazprom" piedzīt vairāk nekā 13 miljardu eiro kompensāciju par gāzes nepiegādāšanu, trešdien paziņoja "Uniper".

"Uniper" gan norāda, ka neesot skaidrības, vai no "Gazprom" gaidāma šīs kompensācijas saņemšana.

Uzņēmums skaidro, ka šis tiesas lēmums dod tam iespējas lauzt līgumus un saņemt kompensāciju vairāku nekā 13 miljardu eiro apmērā par nepiegādāto gāzi.

Lai arī "Gazprom" gāzes piegādes "Uniper" pilnībā apturēja 2022.gada augustā, noslēgtie piegāžu līgumi joprojām bija spēkā un tie turpinātos līdz šā gadsimta 30.gadu vidum, skaidro "Uniper".

"Uniper" 2022.gada augustā sāka tiesvedību pret "Gazprom" starptautiskajā šķīrējtiesā Stokholmā, pieprasot kompensāciju par nepiegādāto gāzi.

Kā ziņots, Vācijas valdība 2022.gada nogalē nacionalizēja grūtībās nonākušo "Uniper", iegūstot 99,1% uzņēmuma akciju.

Komentāri

Pievienot komentāru
Ekonomika

"Sniega krabju" lieta noslēgusies ar Latvijas uzņēmumam nelabvēlīgu rezultātu

LETA, 08.02.2024

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Starptautiskais Investīciju strīdu izšķiršanas centrs (ICSID) pēc trīs gadu ilga tiesas procesa nolēmis noraidīt SIA "North Star LTD" un īpašnieka Pētera Pildegoviča prasību atzīt Norvēģijas nodarītos zaudējumus uzņēmumam sniega krabju zvejā, liecina ICSID publicētā informācija.

Pildegovičs un "North Star LTD" prasību ICSID iesniedza 2020.gada martā pēc tam, kad Norvēģijas varas iestādes arestēja "North Star LTD" zvejas kuģi "Senator", kas atbilstoši iepriekš noslēgtiem līgumiem zvejoja sniega krabjus Svalbāras ūdeņos.

Prasītājs norādīja, ka Norvēģija ar savu rīcību pārkāpusi Latvijas un Norvēģijas līgumu par savstarpējo ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību un zaudējumos no Norvēģijas pieprasīja 388 miljonus eiro.

Strīdu izšķiršanas centrs lēmis Pildegoviča un "North Star LTD" prasības noraidīt pilnībā.

Tāpat ICSID lēmis, ka prasītājam pilnībā jāsedz atbildētāja jeb Norvēģijas šķīrējtiesas izmaksas. Kopumā "North Star LTD" jāsedz Norvēģijas šķīrējtiesas izmaksas 597 307,04 dolāru apmērā, kā arī jākompensē Norvēģijai izmaksas, kas saistītas ar pārstāvniecību, 809 724,07 dolāru apmērā.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Maskavas apgabala šķīrējtiesa 13.maijā apmierināja Krievijas Finanšu ministrijas prasības apturēt Kiprā bāzēto “ABH Financial Limited” un “Alfastrakhovanie Holdings Limited” korporatīvās tiesības attiecībā uz uzņēmumiem “Alfa Bank” un “Alfa Insurance”, ziņo pravo.ru.

Būtībā ar šo lēmumu tiek ierobežotas arī Latvijas pilsoņa Pētera Avena tiesības uz viņam piederošajām 12,4% “Alfa Bank” kapitāldaļām, kuras, visticamāk, paliks Krievijā.

Vēl pirms pagājušā gada februārī tika noteiktas Eiropas Savienības sankcijas pret “Alfa Bank”, “ABH Financial Limited” paziņoja, ka tai steidzami nepieciešams “atbrīvoties no šī strīdīgā aktīva, lai izvairītos no turpmākām regulatīvām, politiskām un reputācijas sekām”. Holdings uzsvēra: vairs nav iespējams vienlaikus veikt uzņēmējdarbību Krievijā un Eiropā. Kā pērnā gada septembrī norādīja ABHH: “Izveidojusies ārkārtīgi pretrunīga situācija: no vienas puses ES sagaida, ka Eiropas uzņēmumi izstāsies no Krievijas aktīviem, bet, no otras puses, ES regulatori nedod atļauju izstāties”.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

“ABH Holdings S.A.” (ABHH), kura viens no mazākuma akcionāriem ir arī Latvijas pilsonis Pēteris Avens, bez atbilstošas kompensācijas ir zaudējis savus galvenos finanšu aktīvus, tostarp “Alfa-Bank Russia”.

Bankas vērtība pārsniedz 7 miljardus ASV dolāru un zaudējumi radušies Kipras un Eiropas regulatoru bezdarbības dēļ. ABHH apsver iespēju vērsties pret Kipru tiesā, paziņojusi kompānija.

Pēc tam, kad Maskavas apgabala šķīrējtiesa 13.maijā apmierināja Krievijas Finanšu ministrijas prasības apturēt Kiprā bāzēto “ABH Financial Limited” un “Alfastrakhovanie Holdings Limited” korporatīvās tiesības attiecībā uz “Alfa Bank” un “Alfa Insurance”, Pēteri Avenu vairs nevar uzskatīt par ietekmīgu Krievijas uzņēmēju. Viņa īpašums šajā valstī faktiski ir konfiscēts. Kā Krievijas biznesa laikrakstam “Vedomosti” norādījis ABHH vadītājsPāvels Nazarjans, holdingam netieši piederošie Krievijas aktīvi ir neatgriezeniski zaudēti, visticamāk, bez pienācīgas kompensācijas.

Komentāri

Pievienot komentāru