Viedokļi

Multikulturālā darba vide kā uzņēmuma dzinējspēks

Benita Petravičūte, "Huawei" Personāldaļas vadītāja, 14.05.2020

Foto: Publicitātes

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Vai esat aizdomājušies, cik lielu sava mūža daļu mēs pavadām darbā? Zinātnieku aprēķini liecina, ka darbā pavadām aptuveni trešdaļu sava laika, tādēļ darba videi ir būtiska ietekme uz mūsu kopējo labsajūtu, panākumiem un motivāciju.

Pārmaiņas, kas notiek uzņēmumos globalizācijas procesu ietekmē, kļuvušas par vienu no raksturīgākajām laikmeta pazīmēm – arvien vairāk saskaramies ar multikulturālu darba vidi. Globālajos uzņēmumos vienkopus darbojas ne vien kaimiņvalstu profesionāļi, bet arī eksperti no visas pasaules.

Viens no šādiem multikulturālas darba vides piemēriem ir "Huawei" Baltijas biroji.

Kultūras daudzveidība uzņēmumā ir tā dzinējspēks

Tādu kultūras daudzveidību, kādu varam novērot mūsdienu biznesa vidē, līdz šim vēl nebijām pieredzējuši. Piemēram, tehnoloģiju uzņēmuma "Huawei" Latvijas pārstāvniecība ikdienā sadarbojas ar kolēģiem gan no Eiropas, gan citām pasaules valstīm. Skaidrs, ka tas nodrošina ne vien plašāku skatījumu uz tirgus norisēm, daudzveidīgāku pieredžu apmaiņu un radošākus risinājumus ikdienas darbā, bet arī rada neizbēgamus izaicinājumus. Iekšēji uzņēmumā esam izstrādājuši vairākus paņēmienus, lai veiksmīgi tiktu ar tiem galā.

Izaicinājumus un iespējamos šķēršļus, ko rada multikulturālā darba vide – gan valodas barjeras, gan efektīvas komunikācijas grūtības, gan atšķirīgus temperamentus, kultūras normas un no tā izrietošos atšķirīgos darba stilus, kā arī lielāku pārpratumu iespējamību ikdienas darbā – uztveram nevis kā problēmu, bet kā iespēju biznesa un darbinieku izaugsmei.

Mēs, "Huawei", ļoti augstu vērtējam dažādību, jo tā palīdz izprast kultūras īpatnības nevis no mācību grāmatas, bet gan praksē. Uzņēmumā esošās dažādās kultūras ļauj mums iepazīt dažādas darba prakses un pielietot tās lokālajos tirgos, mainīt eksistējošos un dažreiz nepamatotos uzskatus, pieņēmumus un stereotipus, tādējādi gūstot lielākus panākumus.

Veiksmīgas sadarbības pamatā – darbinieka integrācija

Lielāko daļu multikulturālo izaicinājumu var atrisināt, vienkārši labāk iepazīstot vienam otru. Uzņēmumam ir svarīgi iepazīt potenciālo darbinieku, savukārt darbiniekam – darba devēju un potenciālās darba vietas vidi.

Tādēļ komunikācija un potenciālā komandas locekļa integrācijas process sākas jau atlases procesa sākumā. Darba interviju laikā personāldaļas kolēģis sazinās ar potenciālo darbinieku. Abām pusēm ir iespēja uzdot sev svarīgus jautājumus un saprast potenciālu turpmākai sadarbībai. Jaunā kolēģa pirmajā darba dienā nosūtām informatīvu vēstuli visiem kolēģiem – iepazīstinām ar viņa amatu un funkcijām. Atbalstot komandas dalībnieku savstarpējo komunikāciju un iepazīšanos, pastāvīgi tiek organizēti dažādi komandas treniņi, semināri un kopīgie pasākumi. Tas palīdz izveidot tuvākas profesionālās attiecības, izprast katra spēcīgās puses un tādējādi veiksmīgāk sastrādāties arī stresa situācijās.

Tāpat multikulturāla uzņēmuma darba ikdienā ļoti palīdz dažādu tehnoloģisku risinājumu pieejamība – attālinātās sapulces un video zvani, kas "Huawei" uzņēmumā jau ir ierasta ikdiena. Mums ir daudz virtuālu platformu darba organizēšanai, esam padomājuši arī par to, lai spētu nodrošināt virtuālas tikšanās līdz pat 200 darbiniekiem, kas esošajā situācijā pasaulē ir īpaši noderīgi, jo katrs šobrīd darbojamies savā pasaules malā un iespējas satikties klātienē nav.

Elastīgums ir zelta vērtē

Protams, strādājot jebkurā uzņēmumā, ir jābūt kopējai izpratnei par uzņēmuma darba kultūru, iekšējām procedūrām un normām. Tomēr kultūras daudzveidības apstākļos ir vajadzīgs arī radošums, spēja domāt elastīgi un atzīt, ka mans profesionālais domāšanas un uzvedības veids nav vienīgais veids, kā domāt un uzvesties. Ir nepieciešams būt atvērtam un saprotošam pret citām kultūrām un līdz ar to – kulturālajām pieredzēm.

Neatkarīgi no tā, kurā pasaules malā atrodas darbinieks, kopīgās vērtības tiek apvienotas uzņēmuma mērķu sasniegšanai. Ikviens mūsu nodaļā ievēro devīzi "Padariet to iespējamu" un pieliek visas pūles, lai virzītos uz kopējo mērķi. Strādājot multikulturālā uzņēmumā, elastīgums ir neaizstājama prasme, kas ir zelta vērtē kā vadības, tā darbinieku līmenī, jo spēja ātri pielāgoties nodrošina dinamiku un izaugsmi, nevis sarežģī darba procesu.

Mentoru atbalsts un individuāla pieeja katram darbiniekam

Individuāla uzmanība katram darbiniekam ir svarīgs instruments, lai veicinātu integrāciju un jau iepriekš novērstu iespējamās kulturālās atšķirības darbinieku vidū.

Mūsu uzņēmumā darbojas īpaša mentoru programma, kur katram jaunajam darbiniekam ir iespēja vērsties pēc padoma pie pieredzējušāka kolēģa, kas iepazīstina ar uzņēmuma kultūru, palīdz ātrāk iejusties kolektīvā un vienkārši ir padomdevējs ikdienas situācijās, kas saistītas ar darba dzīvi.

Saprotams, ka dažiem darbiniekiem var būt nepieciešams laiks, lai pierastu pie jauna ritma, kultūru daudzveidības un pieeju dažādības, taču svarīgākais ir darbinieka individuālās vērtības – laba griba, cieņa un spēja justies ērti, kad nākas saskarties ar kultūras atšķirībām, izvairīties no potenciālām domstarpībām vai pašaizsardzības kā atbildes reakcijas uz kulturālajām atšķirībām.

Šīs vērtības, kas ir svarīgas visās kultūrās, veido pamatu visa veida veiksmīgam komandas darbam un vienlaikus arī visa biznesa potenciālam. Tāpēc šīs vērtības ir neatņemama mūsu komandas darba sastāvdaļa.

Komentāri

Pievienot komentāru