Viedoklis: Grāmatvedis – korupcijas apkarotājs?

Autori: Ieva Aizsila, LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes lektore
2017. gada 03. oktobris plkst. 11:13

Pašlaik ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā ir aktuāla diskusija par papildu pienākumiem un atbildību, kas tiek uzlikta grāmatvedim, piemēram, izvērtēt un novērst noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu. Tas rada vairākus jautājumus.

Vai grāmatveža amats ir saistīts ar korupcijas apkarošanu? Kā uzņēmuma kontroles procesos tiek iestrādāta krāpšanas apkarošana un korupcijas novēršana?

Starptautiskā pretkorupcijas organizācija Transparency International paziņojusi pasaules valstu korupcijas uztveres indeksa (KUI) datus par 2016. gadu. Vairāk nekā divas trešdaļas jeb 69% no 176 valstīm ir ieguvušas mazāk nekā 50 no 100 punktiem. Jāatzīmē, ka 0 nozīmē, ka valsts tiek uzskatīta par ārkārtīgi korumpētu, bet 100 – pilnīgi brīvu no korupcijas. Latvija šajā sarakstā ar 57 punktiem ierindojas 44. vietā, attiecīgi Igaunija ar 70 punktiem – 22. vietā, bet Lietuva ar 59 punktiem – 38. vietā. Savukārt pirmā vietā ir Dānija – ar 90 punktiem.

2017. gada sākumā IFAC (Starptautiskās grāmatvežu apvienība) atzina grāmatvedības profesijas pozitīvo lomu korupcijas apkarošanā, nosakot trīs svarīgas darbības jomas: starpnozaru sadarbības veicināšana, pārredzama un atbildīga valsts finanšu vadība un kvalitatīvu finanšu pārskatu sagatavošana. Iespējams, grāmatvedis neietekmē cilvēku dzīvi tik tieši kā, piemēram, ārsts, arī ietekme uz valsts ekonomikas izaugsmi ir netieša, tomēr viņa loma uzņēmumā un valstī ir ļoti svarīga. Neētiska grāmatvedības prakse ir attīstījusies līdz ar ekonomikas uzplaukumu, bet dažādi grāmatvedības pārkāpumi un dokumentu viltošanas gadījumi ir raisījuši ne tikai korporatīvus skandālus, bet atstājuši arī iespaidu uz grāmatveža profesijas reputāciju. Pēdējos gados plaša uzmanība tiek pievērsta uzņēmējdarbības ētikai. Neviens uzņēmuma vadītājs nevar būt pasargāts no iekšējiem riskiem un ārējiem krāpniekiem, tāpēc ir lietderīgi novērtēt profesionālā grāmatveža ētikas kodeksa nozīmi biznesa attiecībās. Izstrādājot pārraudzības sistēmu uzņēmumā, vadībai kopā ar vadošajiem grāmatvedības speciālistiem jāpievērš uzmanība visu resursu pieejamībai, lai novērstu iespējamo krāpšanu un ieviestu pretkorupcijas procesus. Šādas sistēmas izstrādāšanai viens no palīgrīkiem ir likumu un noteikumu neievērošanas standarts jeb NOCLAR (Responding to Non-Compliance with Laws and Regulations), kas nosaka, kā rīkoties sabiedrības interesēs, atklājot nelikumīgas darbības. Standarts der visām profesionālo grāmatvežu kategorijām un atkārtoti uzsver vecāko grāmatvežu lomu uzņēmējdarbībā, veicinot likumu un noteikumu ievērošanas kultūru un novēršot neatbilstību savā uzņēmumā.