Ražošana

SAF Tehnikas apgrozījums sarucis

Db.lv, 19.10.2018

Foto: Sintija Zandersone/LETA

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Komentāri

Pievienot komentāru

AS SAF Tehnika grupas neto apgrozījums 2017./ 2018. finanšu gadā bija 13,41 miljoni eiro, kas ir par 3,63 miljoniem eiro, jeb par 21.3% mazāks nekā iepriekšējā 2016./ 2017. finanšu gadā, liecina kompānijas paziņojums Nasdaq Riga.

Mātes sabiedrības neto apgrozījums 2017./ 2018. finanšu gadā bija 11,17 miljoni eiro, kas ir par 3.46 miljoniem eiro mazāks nekā iepriekšējā 2016./ 2017. finanšu gadā.

«SAF Tehnika» grupas, kurā ietilpst Latvijā reģistrēta AS «SAF Tehnika», mātes sabiedrībai pilnībā piederoša ASV reģistrēta meitas uzņēmuma «SAF North America LLC», kā arī ASV reģistrēta uzņēmuma «SAF Services LLC», neto apgrozījums 2017./ 2018. finanšu gadā bija 13.41 miljoni eiro, kas ir par 3.63 miljoniem eiro, jeb par 21.3% mazāks nekā iepriekšējā 2016./ 2017. finanšu gadā.

Visu reģionu apgrozījuma svārstības ietekmē mainīgs projektu īpatsvars, iekārtu paaudžu nomaiņa un produktu revīzija, īpaši standarta aprīkojuma segmentos.

Lai mazinātu apgrozījuma svārstības, Grupa pārskata gadā turpināja strādāt pie specifisku klientu vajadzību izzināšanas un identificēšanas, attīstot un uzlabojot nišas produktu piedāvājumus, arvien vairāk pievēršoties produktu portfeļa diversificēšanai. Tāpēc ir radīti prototipi nākamās paaudzes iekārtām, kuru realizācija tiks uzsākta nākamā finanšu gada laikā. Pārejas process starp tehnoloģijām ir pakāpenisks vairāku gadu garumā.

Eksports veidoja 98.85% no apgrozījuma un bija 13.41 miljoni eiro. Pārskata periodā grupas produkcija tika eksportēta uz 76 pasaules valstīm.

Pārskata gadā Grupa investēja 344 tūkstošus eiro IT infrastruktūras, ražošanas un pētniecības iekārtu, programmatūras un licenču iegādē, kā arī produktu sertifikācijā.

Grupa noslēdza 2017./ 2018. finanšu gadu ar zaudējumiem 219 tūkstošu eiro apmērā.

«SAF Tehnika» mātes sabiedrības auditētais 2016./2017. finanšu gada rezultāts bija 199 tūkst eiro zaudējumu. Ievērojamā atšķirība saistīta ar veiksmīgu, klientiem īpaši pielāgotu, nišas projektu realizāciju iepriekšējā finanšu gadā, produktu dzīves ciklu stadijām, kā arī ieguldījumiem jaunu produktu un produktu modifikāciju izstrādē.

«SAF Tehnika» valde ierosina zaudējumus segt no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas.