Lai uzlabotu personas kredītspējas vērtēšanai nepieciešamo ziņu pieejamību, Valsts ieņēmumu dienestam (VID) turpmāk būs pienākums sniegt kredītinformācijas birojam informāciju par nodokļu maksātāja ienākumiem. To paredz Saeimā ceturtdien, 17.septembrī, galīgajā lasījumā pieņemtie grozījumi likumā Par nodokļiem un nodevām.

Likums grozīts, lai saskaņā ar pagājušā gada septembrī pieņemto Kredītbiroju likumu noteiktu kārtību, kādā kredītinformācijas birojam nodokļu administrācija sniedz ierobežotas pieejamības informāciju no valsts informācijas sistēmas.

Grozījumi noteic, ka VID informāciju par fiziskās personas ienākumiem varēs sniegt pēc attiecīgā kredītinformācijas biroja pieprasījuma un tajā norādītajā apmērā, ja tam būs piekritis kredītinformācijas lietotāja esošais vai iespējamais klients. Informāciju varēs pieprasīt, ja tā nepieciešama personas kredītspējas vērtēšanai vai kredītinformācijas lietotāja kredītriska pārvaldībai.

VID pirms informācijas sniegšanas būs jāpārbauda, vai attiecīgajai kapitālsabiedrībai ir derīga Datu valsts inspekcijas izsniegtā licence kredītinformācijas biroja funkciju veikšanai, kā arī tas, vai inspekcija nav pieņēmusi lēmumu par licences apturēšanu vai anulēšanu.

Attiecībā uz saņemto datu apstrādi ar grozījumiem kredītinformācijas birojiem noteikti papildu pienākumi, tostarp jāpārbauda, vai pieprasītājam ir tiesības saņemt informāciju, apstrādāt personas datus atbilstoši paredzētajam mērķim, uzskaitīt un saglabāt informāciju par katru pieprasījumu, kā arī nodrošināt datu subjekta tiesību ievērošanu informācijai, ko birojam sniedzis VID.

Informācijas saņemšana no VID būs maksas pakalpojums, un kārtību, kādā kredītinformācijas birojs no VID pieprasa informāciju, kā arī pieprasāmās un izsniedzamās informācijas apjomu, tās saturu un sniegšanas kārtību, maksas apmēru un maksāšanas kārtību noteiks Ministru kabinets.

Likuma grozījumi stāsies spēkā vienlaikus ar informācijas sistēmu pielāgošanu elektroniskai ziņu sniegšanai kredītbirojiem - 2016.gada 1.martā.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra