Vienotā dizainā ar kolekcijas monētu izdota kuršu ķoniņiem veltīta pastmarka 

VAS Latvijas Pasts izdevis pastmarku Kuršu ķoniņi, kurai ir vienots dizains ar Latvijas Bankas izlaisto sudraba kolekcijas monētu.

Jaunākie komentāri