Ar valdības atbalstu piešķirtajiem 23,5 miljoniem latu valsts budžeta finansējumu Latvija šogad turpinās Rail Baltica koridora esošo sliežu rekonstrukciju. To plānots pabeigt līdz 2015. gada beigām.

Šāds lēmums pieņemts, Ministru kabinetam izskatot Satiksmes ministrijas izstrādāto informatīvo ziņojumu Par esošā sliežu ceļa rekonstrukcijas Rail Baltica maršrutā projekta īstenošanu.

Valdības sēdes protokollēmums paredz, ka šogad Rail Baltica esošo sliežu rekonstrukcijas projektam no valsts budžeta programmas Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai jāpārdala aptuveni septiņi miljoni latu. Savukārt Finanšu ministrijai valsts budžeta ilgtermiņa saistībās no 2012. gada līdz 2015. gadam ik gadu jāparedz līdzekļi 4,11 miljonu latu apmērā (kopumā 16 456 010 latu). Pievienotās vērtības nodoklis un iespējamais būvdarbu izmaksu pieaugums jāsedz VAS Latvijas dzelzceļš (LDz).

Kopējās Rail Baltica esošo sliežu rekonstrukcijas projekta attiecināmās izmaksas būs 30,6 miljoni latu, no kurām 76,85% jeb 23,5 miljoni latu plānots segt no valsts budžeta, savukārt 23,15% jeb aptuveni 7 miljoni latu veido Eiropas Savienības līdzfinansējums no Eiropas transporta tīkla (TEN-T) programmas.

Iepriekš Rail Baltica esošo sliežu rekonstrukcijas projekta kopējās izmaksas bija paredzētas 67,8 miljonu latu apmērā, no kurām 23,15% bija plānots TEN-T finansējums, 46,85% - valsts budžeta līdzekļi, savukārt atlikušos 30% paredzēja segt LDz. 2009. gadā, pasliktinoties ekonomiskajai situācijai Latvijā, un ņemot vērā to, ka LDz bija jānodrošina pilns līdzfinansējums citu ES fondu projektu īstenošanai, projekta saņēmējs LDz iesniedza Eiropas Komisijā (EK) lūgumu iesaldēt projekta īstenošanu uz diviem gadiem, lai to atsāktu pēc 2011.gada. EK akceptēja projekta īstenošanas atlikšanu līdz 2011.gada 31.decembrim.

EK arī ierosinājusi samazināt projekta apjomu un kopējās izmaksas, tādēļ LDz izstrādājis jaunu projektu. Arī šī samazinātā apjoma projekta ietvaros tiks sasniegts galvenais projekta mērķis – nodrošināta pasažieru vilcienu satiksme ar 120 km/h lielu ātrumu un kravas vilcienu satiksme ar 80 km/h lielu ātrumu.

Tomēr jāatzīmē, ka arī laikā, kad projekts bija iesaldēts, LDz ir veicis darbus (pašu finansētus) Rail Baltica koridorā, īpaši posmos Jelgava – Rīga – Sigulda, kas ir daļa no Rail Baltica koridora (piemēram, remontētas un nomainītas sliedes; nomainīts 521 gulsnis; 24 pārmiju pārvedu nomaiņa; remontēta 1 pārbrauktuve un Jelgavā veikts dzelzceļa tilta pār Lielupi kapitālais remonts).

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra