Rīgas plānošanas reģions (RPR) aicina šobrīd vērienīgākā satiksmes projekta Rail Baltica īstenošanā iekļaut reģiona satiksmes savienojumu mezgla izbūvi, kas paredzētu izveidot papildu dzelzceļa stacijas projekta šķēršojošās pašvaldībās, informē RPR administrācijas vadītājs Edgars Rantiņš.

Tas ļautu būtiski uzlabot Rīgas plānošanas reģionā esošo pašvaldību konkurētspēju, pavērtu jaunas iekšējo un starptautisko pārvadājumu iespējas, kā arī ļautu samazināt transportlīdzekļu plūsmu galvaspilsētā, efektīvāk attīstot park & ride stāvvietas Rīgā.

«Latvijai nozīmīgā projekta Rail Baltica potenciāls būtu jāizmanto pilnībā iekšējo pārvadājumu uzlabošanā, ko varētu nodrošināt ar papildu reģionālo pasažieru staciju izveidi pašvaldībās, kuru teritorijas šķērso projekts. Reģionālo pasažieru pārvadājumu izveidošanai būtu būtiska loma reģiona izaugsmē, no kā daudzējādā ziņā ieguvējas būtu ne tikai reģionā esošās pašvaldības, bet arī valsts kopumā,» norāda E. Rantiņš.

Par valsts ieguvumiem Rīgas plānošanas reģiona eksperti ir informējuši par projekta ieviešanu atbildīgo Satiksmes ministriju un citas iesaistītās institūcijas. Savukārt iesaistīto 15 pašvaldību vadītāji nosūtījuši kopīgi parakstītu vēstuli prezidentam ar lūgumu ņemt vērā reģionu intereses.

Šāda reģionālo staciju tīkla izveide atbilst Rīgas plānošanas reģiona attīstības stratēģijai 2014. – 2030. gadam, kas nosaka reģiona nozīmes centru iekšējai un apkārtējo teritoriju sasniedzamībai. Stratēģija  paredz, ka integrēti attīstot Rail Baltica dzelzceļa, starptautiskās lidostas Rīga, kā arī A-R dzelzceļa savienojumus, var veidot pamatu Rīgas kā Eiropas un Eirāzijas mēroga mobilitātes vietas attīstībai, kas savukārt garantētu Latvijas iedzīvotāju ātru nokļūšanu dažādos pasaules reģionos. Reģiona mērogā būtiskākā nozīme ir Rīgas un Pierīgas sasaistei ar reģionāliem ātrgaitas savienojumiem. Ilgtermiņā liela nozīme paredzama stāvparkiem park & ride Rīgā, lai samazinātu individuālā autotransporta plūsmas uz galvaspilsētu. Veidojami arī sliežu un elektrotransporta savienojumi, sasaistot tos ar transporta organizācijas mezgliem.

Rail Baltica šķērsos 15 pašvaldības, no kurām 13 atrodas Rīgas plānošanas reģionā - Salacgrīvas, Limbažu, Sējas, Inčukalna, Ropažu, Garkalnes, Stopiņu, Salaspils, Rīgas, Mārupes, Olaines, Ķekavas, Baldones, bet divas – Iecavas un Bauskas – Zemgales plānošanas reģionā. Šo pašvaldību iekšējās sasniedzamības uzlabošana būtiski uzlabotu kopējo mobilitāti reģionā, sniedzot iespējas izmantot efektīvāku un videi draudzīgāku transporta veidu pasažieru un kravu pārvadājumiem.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra