Advokāts: par tehnoloģiskās naftas īpašnieci atzīstams LatRosTrans

Autors: Ieva Mārtiņa
2010. gada 26. novembris plkst. 13:34

Tā kā nav šaubu par to, ka cauruļvada īpašniece ir SIA LatRosTrans, tad tā ir atzīstama arī par cauruļvadā esošās naftas tehnoloģiskās rezerves īpašnieci.

Tā savā šā gada 13. oktobra atzinumā par tiesiskajām attiecībām saistībā ar īpašuma tiesībām uz LatRosTrans naftas vados Latvijas teritorijā esošo tehnoloģiskās naftas rezervi un iespējamiem tiesvedības riskiem trešo personu pretenziju gadījumā, secina  zvērinātu advokātu biroja U.Grūbe un A.Strautiņš zvērināts advokāts Uģis Grūbe.

Atzinumā, kas ir Db.lv rīcībā, minēts, ka cauruļvada darbības nodrošināšanai nepieciešamais naftas apjoms atbilstoši Latvijas Republikas Civillikumam ir kvalificējams kā galvenās lietas (paša cauruļvada) piederums (blakus lieta). Tā kā nav  šaubu par to, ka cauruļvada īpašniece ir LatRosTrans, tad arī par cauruļvadā esošās naftas tehnoloģiskās rezerves īpašnieci atzīstams LatRosTrans, norādīts atzinumā.

Saskaņā ar U.Grūbes secināto, kopš 1990.gada 4.maija Deklarācijas pieņemšanas viss naftas cauruļvads ar visu tajā esošo naftas rezervi un tehnoloģisko atlikumu vai rezervi piederēja Latvijas Republikai. Divpusējos un daudzpusējos līgumos par jautājumiem, kas skar naftas cauruļvadu un tā darbību, ar Krievijas Federāciju naftas cauruļvada pārņemšana un turpmāka ieguldīšana tikusi risināta, abpusēji atzīstot, ka runa ir par darbojošos cauruļvadu, pretēji naftas produktu cauruļvadam, kura darbība bija apturēta. No visiem atzinuma autoriem pieejamajiem dokumentiem skaidri un nepārprotami izriet naftas tehnoloģisko rezervju piederība cauruļvadam, tātad Latvijas Republikai. Tikmēr ar  Baltkrievijas Republiku nav noslēgtas vienošanās par naftas cauruļvadu, naftas, naftas rezervju vai tehnoloģisko rezervju atlikumu, līdz ar to nekādam citādam regulējumam Latvijas valstij piederošs īpašums nav pakļauts.

Iespējas, ka kāda trešā persona, tostarp Latvijas valsts varētu celt kādas prasības vai pretenzijas par īpašuma tiesībām uz LatRosTrans faktiskajā valdījumā esošo naftas tehnoloģisko rezervi, no juridiski formālā viedokļa atzīstamas par mazticamām vai par pilnībā nereālām. Hipotētiski tomēr pieņemot, ka kāda trešā persona vēlētos vērst prasījumu par cauruļvadā esošās naftas tehnoloģiskās rezerves šķietami nepamatotu iegūšanu LatRosTrans īpašumā, šādi prasījumi ir vēršami pret Latvijas Republiku, ja vien tie vispār tiks pieņemti izskatīšanai, cita starpā - prasības noilguma dēļ, atzīst U. Grūbe.

Atslēgvārds