ES nākamā gada budžetā vairāk atbalsta piešķirts jauniešiem, MVU izaugsmei, pētniecībai, drošībai

2017. gada 30. novembris plkst. 16:10
Autors: Žanete Hāka
Sadaļa: Budžets
Dalies ar šo rakstu

Eiropas Parlamenta (EP) deputāti sarunās ar ES dalībvalstu ministriem panākuši vairāk līdzekļu cīņai ar jauniešu bezdarbu, kā arī papildu finansējumu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, pētniecībai un «Erasmus+» programmai, informē EP.

2018. gadā ES budžets saistību apropriācijās būs 160,1 miljards eiro, bet maksājumu apropriācijās – 144,7 miljardi eiro.

Sekojot ES Padomes oficiālajam jāvārdam sarunās ar EP panāktajam kompromisam, EP deputāti apstiprināja nākamā gada budžetu ar 295 balsīm pret 154, 197 deputātiem atturoties. Pēc balsojuma EP priekšsēdētājs Antonio Tajāni parakstīs budžetu, un tas iegūs likuma spēku.

Eiropas Parlamentam sarunās izdevās novērst dalībvalstu ministru piedāvāto 750 miljonu eiro samazinājumu sadaļā «izaugsme un darbavietas». Saistību apropriācijās Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai paredzēti papildi 116,7 miljoni eiro. Līdz ar to jauniešu bezdarba mazināšanai kopā būs pieejami 350 miljoni eiro.

Tāpat EP deputātiem izdevās panākt papildu līdzekļus izaugsmē un jaunu darbavietu radīšanā būtiskām programmām - 110 miljonus eiro vairāk nekā Eiropas Komisijas budžeta piedāvājumā pētniecības programmai «Apvārsnis 2020», 24 miljonus eiro vairāk «Erasmus+» un 15 miljonus eiro vairāk COSME programmai (mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) atbalstam).

EP sarunās ar ES dalībvalstu ministriem nodrošināja arī papildu finansējumu ar drošību saistītu iestāžu darbībai – Eiropolam (papildu 3,7 miljoni eiro) un Eurojust (1,8 miljoni eiro).

Lai risinātu migrācijas krīzi, EP deputāti par 80 miljoniem eiro palielināja finansējumu ES aktivitātēm austrumu un dienvidu kaimiņu reģionos, kā arī Rietumbalkānu valstīs, kā arī piešķīra papildu 5 miljonus eiro Eiropas Patvēruma atbalsta birojam (EASO).

Ņemot vērā notikumu attīstību Turcijā demokrātijas, tiesiskuma un cilvēktiesību jomā, EP deputāti nolēma par 105 miljoniem eiro samazināt valstij paredzēto pirmspievienošanās finansējumu.

Eiropas Parlamenta sarunu vedēji nodrošināja arī 34 miljonu eiro papildu finansējumu jaunajiem lauksaimniekiem. Papildu 95 miljoni eiro paredzēti klimatam un videi labvēlīgas lauksaimniecības prakses atbalstam.

«Parlaments var būt apmierināts ar 2018. gada budžetu. Mēs panācām vienošanos, jo mūsu prioritāte bija atbalstīt programmas, kas sagatavo ES nākotnei un aizsargā eiropiešus – pētniecību »Apvārsnis 2020« ietvaros, jauniešu mobilitāti »Erasmus+« un »ErasmsuPro«, infrastruktūras programmas un mazo un vidējo uzņēmumu atbalsta programmu COSME. Mums izdevās arī panākt vairāk līdzekļu ar drošību saistītam programmām, patvēruma politikai un Kaimiņu politikai,» sacīja EP Budžeta komitejas (BUDG) priekšsēdētājs Žans Artuā (ALDE, Francija).

«Šis budžets ļaus paveikt vairāk tajās jomās, kurās pilsoņa sagaida ES rīcību – nodarbinātības un izaugsmes veicināšanā no vienas puses un drošības jomā no otras puses. Ieguldot pētniecībā, infrastruktūrā, izglītībā un MVU, mēs kļūsim konkurētspējīgāki. Mēs stiprināsim Eiropolu un Eurojust, ļaujot tiem veicināt sadarbību terorisma un organizētās noziedzības apkarošanā. Mēs arī skaidri apliecinām, ka ES atbalsts trešajām valstīm ir saistīts ar noteiktu principu ievērošanu: Turcijai attālinoties no Eiropas vērtībām, mēs esam nolēmuši samazināt atbalstu par 105 miljoniem eiro,» sacīja EP ziņotājs (par EK apsaimniekoto ES budžeta daļu) Zigfrieds Mureșans (EPP, Rumānija).

Tā kā no ES budžeta tiek finansētas arī daudzgadu darbības (piemēram, divus vai trīs gadus ilgs pētniecības projekts), tajā tiek nošķirtas saistību apropriācijas (kopējā summa par juridiskajām saistībām, ko ES uzņemas noteiktā gadā, arī tām, kas paredz līdzekļu izmaksu nākamajos gados) un maksājumu apropriācijas (nauda, kas noteiktā gadā tiek izmaksāta – arī par iepriekšējo gadu saistībām).

Dalies ar šo rakstu