Interreg Latvijas-Lietuvas programmā pieteikti 123 projekti par 47,7 miljoniem eiro 

Interreg Latvijas-Lietuvas programmas otrajā projektu konkursā pieteikti 123 projektu pieteikumi par kopējo summu 47,7 miljoni eiro, informē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM).

Zane Atlāce-Bistere, 05.6.2017

Programmas mērķis ir dažādu aktivitāšu īstenošana Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģionā četrās programmas prioritātēs. Otrais projektu konkurss noslēdzās 31.maijā un, salīdzinot ar Interreg Latvijas-Lietuvas programmas pirmo projektu konkursu, tajā tika saņemts par 35 pieteikumiem mazāk.

Otrajā projektu konkursā pieprasītais līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 47,7 miljoni eiro, savukārt pieejamais līdzfinansējums ir 21,8 miljoni eiro.

Līdzīgi kā pirmajā projektu konkursā, lielākā daļa pieteikumu (52) iesniegti pirmajā programmas prioritātē Ilgtspējīga un tīra vide. Populārākais bija specifiskais mērķis tūrisma veicināšanai, kurā saņemti 34 pieteikumi. Otra populārākā (38 pieteikumi) bija trešā programmas prioritāte Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums un specifiskais mērķis Sociālo pakalpojumu pieejamības un efektivitātes uzlabošana (26 pieteikumi).

Turpmākos mēnešus programmas Apvienotais sekretariāts veiks projektu pieteikumu administratīvo un kvalitātes vērtēšanu. Tiek plānots, ka programmas Uzraudzības komiteja galīgo lēmumu par atbalstāmajiem projektiem pieņems šī gada novembrī.

Interreg V-A Latvijas-Lietuvas programmas 2014.-2020.gadam otrais projektu konkurss norisinājās no šī gada 27.marta līdz 31.maijam Pretendenti varēja iesniegt projektu pieteikumus jebkurā no četrām programmas prioritātēm un specifiskajiem mērķiem.

Programma tiek īstenota Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa Eiropas teritoriālās sadarbība ietvaros. Mērķis ir sekmēt Programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam. Programmas teritorija ir Kurzeme, Zemgale, Latgale Latvijā un Klaipēdas, Telšu, Šauļu, Paņevežas, Utenas un Kauņas apriņķi Lietuvā.