Eksperti

Kur «aug kājas» mūsu euro skepsei?

Arnis Kaktiņš, tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS direktors, 21.03.2013

Jaunākais izdevums

Jaunākais DNB Latvijas barometra pētījums, kas veltīts Eiropas Savienības (ES) fondiem, atklāj kādu būtisku aspektu, kas, šķiet, vismaz daļēji izskaidro Latvijas iedzīvotāju ne pārāk pozitīvo attieksmi pret euro ieviešanu jau pēc nepilna gada.

Daudziem politiķiem un augstākās ierēdniecības pārstāvjiem (jeb tā dēvētajai valdošajai elitei) Latvijas iedzīvotāju euroskepse izsauc neizpratni: kā gan pēc visiem tiem daudzajiem nepārprotamajiem un skaidri redzamajiem labumiem, ko Latvija ieguvusi pēc iestāšanās ES (kur pirmā un redzamākā lieta ir tieši ES fondu nauda), kādam vēl var rasties šaubas par paātrinātas un dziļākas euro integrācijas nepieciešamību!?

Taču izrādās, ka tikai nedaudz vairāk nekā trešā daļa respondentu (37%) ir pamanījuši šos nepārprotamos un acīmredzamos labumus un uzskata, ka Latvija no dalības ES vairāk iegūst nekā zaudē. Pretēju viedokli pauž 32% respondentu, bet 31% vispār nav viennozīmīgas atbildes šajā jautājumā. Jāsecina, ka 63% respondentu tā vai citādi, tomēr nav pamanījuši šos labumus vai personiski nejūtas ieguvēji. Gluži likumsakarīgi – 75% aptaujāto arī norāda, ka jūtas vāji informēti par ES fondu izlietojumu un pieejamību.

Līdz ar to kļūst krietni skaidrāks, kāpēc Latvijas sabiedrība tik negribīgi pieņem elites euro sajūsmu: ja jau iedzīvotāji kopumā līdzšinējo dalību ES nemaz tik pozitīvi nevērtē, tad kāpēc gan lai šie «euro pesimisti» ticētu, ka nacionālās valūtas upurēšana uz euro altāra pēkšņi varētu nest solītos labumus?

Komentāri

Pievienot komentāru
Citas ziņas

Apstiprināts Rēzeknes nākamā gada budžets ar deficītu

Gunta Kursiša, 09.01.2014

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Rēzeknes pilsētas domes deputāti apstiprināja pašvaldības budžetu 2014.gadam, kas paredz kopējo ieņēmumu apjomu 32,9 miljonu euro apmērā, bet izdevumus - 33,5 miljonu euro apmērā, informēja Rēzeknes pilsētas domes pārstāvji.

Pamatbudžeta ieņēmumos lielākais īpatsvars valsts budžeta transfertiem (mērķdotācijas un dotācijas no valsts budžeta, dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, transferti Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanai) - 46%, kas ir 14,8 milj. euro.

Būtiskākais pašvaldības budžeta ieņēmumu avots - iedzīvotāju ienākuma nodoklis šogad tiek prognozēts 12,8 milj. euro, kas ir par 594 tūkst. euro mazāk nekā 2013. gada faktiskie ieņēmumi.

Nodokļu ieņēmumi no nekustamā īpašuma 2014. gadā Rēzeknē tiek prognozēti 814 883 euro apmērā (2% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem). Šobrīd aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognoze ir par 160 tūkst. euro mazāka nekā 2013. gada faktiskie ieņēmumi.

Komentāri

Pievienot komentāru
Pakalpojumi

Nerīdziniekiem dārgāks būs arī minibuss

Dienas Bizness, 04.11.2013

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Rīdzinieka statusu ieguvušajiem iedzīvotājiem, izmantojot Rīdzinieka karti, pamatcena braucienam minibusā no nākamā gada būs 0,7 eiro, kamēr galvaspilsētā nedeklarētajiem iedzīvotājiem par braucienu maršruta mikroautobusā nāksies maksāt – 1,20 eiro.

Pirmdien, 4. novembrī, Rīgas domes Pasažieru komercpāravdājumu licencēšanas komisija apstiprināja uzņēmuma Rīgas mikroautobusu satiksme iesniegtos minibusu biļešu cenu izcenojumus eiro valūtā, kas stāsies spēkā no nākamā gada 1. janvāra.

Komisija saskaņoja arī visas komercatlaides, kas pienāksies, pērkot brauciena e-talonu desmit un vairāk braucieniem.

Rīdziniekiem būs šādas minibusu biļešu cenas:

1 braucienam - € 0,70

2 braucieniem - € 1,40

4 braucieniem - € 2,80

5 braucieniem - € 3,50

10 braucieniem - € 6,65

20 braucieniem - € 12,60

50 braucieniem - € 30,80

Tikmēr Rīgā nedeklarētajiem iedzīvotājiem biļešu cenas minibusos būs tādas pašas kā tramvajos, trolejbusos un autobusos:

Komentāri

Pievienot komentāru
Citas ziņas

Biežāk uzdotie jautājumi

Latvijas Banka / eiro.lv, 03.09.2013

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Kad Latvijā ieviesīs eiro?

Oficiālais eiro ieviešanas mērķa datums ir 2014. gada 1. janvāris. Šobrīd Latvijas valsts iestādes veic visus sagatavošanās darbus, kas nepieciešami eiro ieviešanas nodrošināšanai, un tā ieteicams rīkoties arī uzņēmējiem.

Kā naudas maiņu padarīt sev vieglāku un ērtāku?

Visērtākais veids - bezskaidras naudas maiņa. Tādēļ vēl pirms eiro ieviešanas ieteicams latu skaidrās naudas uzkrājumus pārskaitīt bankas kontā. Visa latu kontos noguldītā vai uzkrātā nauda eiro ieviešanas dienā automātiski un bez maksas tiks konvertēta eiro.

Vai saistībā ar latu nomaiņu pret eiro ir sagaidāma cenu celšanās?

Komentāri

Pievienot komentāru
Tirdzniecība un pakalpojumi

Konkursā par naftas produktu drošības rezervju izveidi saņemti 9 piedāvājumi

Dienas Bizness, 13.05.2016

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Ekonomikas ministrijas šā gada martā izsludinātajā atklātajā konkursā Drošības rezervju pakalpojuma sniegšana valsts (Latvijas Republikas) naftas produktu rezervju izveidei saņemti 9 piedāvājumi no pretendentiem, kuri pārstāv Latvijas Republiku, Igaunijas Republiku, Apvienoto Karalisti un Šveices Konfederāciju, informē ministrijā.

Iepirkumu komisija uzsākusi pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšanu. Konkursa uzvarētāji iegūs tiesības sniegt un nodrošināt naftas produktu drošības rezervju uzglabāšanas pakalpojumu līdz 2017.gada 30.jūnijam, kas nozīmē, ka izsludinātas valsts mēroga enerģētiskās krīzes laikā naftas produktu drošības rezervju pakalpojuma sniedzējs pārdos valstij nepieciešamos naftas produktus vajadzīgajā daudzumā.

Iepirkuma ietvaros kopējais nepieciešamais naftas produktu drošības rezervju apjoms ir 345 638 tonnas.

Konkursā piedāvājumus iesniedza MERCURIA ENERGY TRADING SA, VITOL SA, AS Ventbunkers, SIA Circle K Latvia, SIA RDZ Energy, Hartree Partners (UK) Limited, SANDERS TRADING INC. EESTI FILIAAL, SIA Euro Energo Company, SIA Baltimar VT.

Komentāri

Pievienot komentāru
Finanses

VK: Rupjie pārkāpumi Brocēnos apliecina nepieciešamību revidēt pašvaldības

Dienas Bizness, 01.10.2015

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Saskaņā ar Valsts kontroles (VK) apstiprināto Rīcības plānu, kas paredz piecu gadu laikā Saimnieciskā gada pārskata revīzijas ietvaros apmeklēt visas pašvaldības, 2014.gada revīzijas izlasē tika iekļauta arī Brocēnu novada pašvaldība. Lai gan iepriekšējos gados zvērināta revidenta sagatavotie atzinumi par pašvaldības gada pārskata ticamību un ziņojumi pašvaldības vadībai liecināja par teicami organizētu grāmatvedību un līdz ar to par pašvaldības sagatavoto gada pārskatu labo kvalitāti, Valsts kontroles revidentiem atklājās radikāli atšķirīga situācija, informē VK.

Piemēram, pašvaldības grāmatvedības dati par piecu norēķinu kontu apgrozījumu nesakrita ar banku izdrukās konstatēto apgrozījumu par 1,9 miljoniem euro, bet starpības iemeslus pašvaldības vadība nespēja izskaidrot.

No pašvaldības kontiem pēdējo sešu gadu laikā vismaz 39 pašvaldības darbiniekiem un deputātiem papildus darba algai bez tiesiska pamatojuma ir izmaksāti ne mazāk kā 85 tūkstoši euro, veicot nepatiesus ierakstus grāmatvedības reģistros, piemēram, darbiniekam izmaksātā nauda ir iegrāmatota kā pašvaldības dotācija iedzīvotājiem, kas ieskaitīta pasažieru pārvadāšanas uzņēmumam, vai kā pakalpojumu apmaksa, kas ieskaitīta komunālo pakalpojumu sniedzējam. Turklāt par šo summu nav aprēķināti un iemaksāti valsts budžetā nodokļi 36 650 euro apmērā.

Komentāri

Pievienot komentāru
Auto

Pilnsabiedrība A26 uzskata, ka policijai piegādāti iepirkumam atbilstoši auto

LETA, 25.10.2016

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Līdz šim lielākajā automobiļu iepirkumā Valsts policijas (VP) konkursā uzvarējusī pilnsabiedrība A26 nepiekrīt pārmetumiem, ka policijai nodotas gluži citas, līgumam neatbilstošas automašīnas.

A26 pārstāvis Guntars Šīrants uzsver, ka VP ir piegādāti iepirkuma nolikumam un tehniskajai specifikācijai atbilstoši auto.

Pilnsabiedrība A26 ir skaidrojusi VP, ka Nodrošinājuma valsts aģentūras pērn izsludinātā atklātā konkursa par transporta nomu VP vajadzībām nolikumā un tehniskajā specifikācijā bija definēts, ka vieglo automobiļu A16 emisijas klasei jāatbilst EURO 6 standartam, tas ir, dzinējam jāatbilst uz EURO 6 attiecināmām robežvērtībām.

«Konkursa nolikumā VP nav pieprasījusi automašīnas, kuru dzinējs ir sertificēts kā EURO 6, bet ir norādījusi, ka piedāvātajām automašīnām ir jāatbilst emisiju klasei EURO 6. Proti, piegādājamo transportlīdzekļu dzinējiem jāatbilst uz EURO 6 attiecināmām emisijas robežvērtībām. Iesniedzot savu piedāvājumu, mūsu piegādātājs nodrošināja iepriekš minēto prasību, veicot tehniskus uzlabojumus zemākam emisiju standartam atbilstošām automašīnām un attiecīgi samazinot to radīto emisiju līmeni un nodrošinot atbilstību EURO 6 attiecināmām robežvērtībām,» skaidroja Šīrants.

Komentāri

Pievienot komentāru
Finanses

Papildināta - Valsts policija lauž līgumu ar A26 par 17 Citroen automašīnu piegādi

LETA, 05.01.2017

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Valsts policija (VP) nav guvusi apstiprinājumu pilnsabiedrības A26 spējai izpildīt automašīnu iepirkuma procedūras rezultātā uzņemtās līgumsaistības, tāpēc policija nolēmusi vienpusēji atkāpties no līguma, šodien žurnālistiem paziņoja VP priekšnieks Ints Ķuzis.

Tāpat policija aprēķinājusi maksimālo līgumsodu 63 588 eiro, kas būs jāsedz automašīnu piegādātājam. Pilnsabiedrība šo līgumsodu uzaicināta segt līdz 6.februārim.

Šāds lēmums attiecas tikai uz 17 Citroen markas automašīnām, kuras neatbilst prasībām. Automašīnas policija atdos atpakaļ piegādātājam un, visticamāk, izsludinās jaunu konkursu. Spēkrati pilnsabiedrībai jāpārņem no 6.februāra.

«Ir bijušas vairākas tikšanās ar komersantu, taču diemžēl nekādas praktiskas darbības, kas būtu vērstas uz jautājuma sakārtošanu no komersanta puses nav saskatāmas. Es kā VP priekšnieks šodien parakstīju vēstuli komersantam par vienpusēju atkāpšanos no līguma un līgumsoda aprēķināšanu ar 6.februāri,» sacīja Ķuzis.

Komentāri

Pievienot komentāru
Finanses

Izsolēs pārdos Ceļu pārvalde un Jelgavas mašīnbūves rūpnīca akcijas

Dienas Bizness, 10.03.2015

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Privatizācijas aģentūra (PA) ir apstiprinājusi izsoles noteikumus akciju sabiedrību Ceļu pārvalde un Jelgavas mašīnbūves rūpnīca valstij piederošo akciju pārdošanai, informē PA pārstāvis Guntis Kārkliņš.

Izsolēs tiks pārdotas AS Ceļu pārvalde 104 B kategorijas akcijas jeb 0,93% no pamatkapitāla un AS Jelgavas mašīnbūves rūpnīca 81 307 akcijas jeb 3,68% no pamatkapitāla.

AS Ceļu pārvalde pamatkapitāls ir 2 374 455,60 euro. Vienas pārdodamās akcijas cena ir noteikta 424 euro, bet akciju paketes pārdošanas cena 44 096 euro. Maksāšanas līdzeklis – 100% euro. Nomaksas termiņš – 1 gads. B kategorijas akcijas dod tās īpašniekam tiesības uz dividendes un likvidācijas kvotas saņemšanu, bet nedod balsstiesības akcionāru sapulcē. Interesenti var iepazīties ar valsts kapitāla daļas pārdošanas noteikumiem un iesniegt apliecinājumu akciju paketes pirkšanai līdz 2015. gada 14.aprīļa plkst.16.00. Pārdošanas noteikumi pieejami PA mājaslapā.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padome apstiprinājusi AS Gaso dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifus, informē SPRK.

Salīdzinot ar sākotnēji iesniegto tarifu projektu, vidējais tarifs samazināts par 16%. Salīdzinot ar spēkā esošo tarifu, jaunajā tarifā ietvertās izmaksas SPRK ir samazinājis par 8% jeb par 4,5 miljoniem eiro. Jaunie tarifi stāsies spēkā 2019. gada 1. janvārī.

Salīdzinot ar sākotnēji iesniegto tarifu, SPRK izdevās samazināt kopējās tarifu projektā iekļautās izmaksas par 1,6 miljoniem euro. Tostarp samazinātas personāla un sociālās izmaksas par 5,9%, kapitāla izmaksas – par 3,2% un saimnieciskās darbības izmaksas – par 3,1%. Jaunajā tarifā ietvertās izmaksas ir par 8% jeb par 4,5 miljoniem euro zemākas, salīdzinot ar 2008.gada tarifu.

Maksa par patērēto dabasgāzes apjomu (mainīgā daļa) visām lietotāju grupām samazinās, salīdzinot ar 2008. gada tarifiem. Divas reizes jeb par 48,6% samazināta maksa par patērēto apjomu mājsaimniecības lietotājiem, kuri dabasgāzi izmanto ēdiena gatavošanai. Savukārt par 23,4% samazināta maksa par patērēto apjomu mājsaimniecības lietotājiem, kuri dabasgāzi izmanto apkurei.Sākot no 1.janvāra maksājumu par dabasgāzes pakalpojumiem veidos divas daļas - fiksētā daļa un mainīgā daļa, kas būs atkarīga no patērētā dabasgāzes apjoma. Apstiprinātie tarifi ir sadalīti pa astoņām lietotāju grupām pēc patērētā dabasgāzes apjoma.

Komentāri

Pievienot komentāru
Citas ziņas

AS Diena finanšu rādītājus pozitīvi ietekmē restrukturizācija un izmaksu samazināšanas plāna īstenošana

Dienas Bizness, 16.05.2014

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Neskatoties uz to, ka AS «Diena» mediju koncerns 2013. gadu ir noslēdzis ar zaudējumiem, īstenojot restrukturizācijas un izmaksu samazināšanas plānu, būtiski uzlabots koncerna finanšu rezultāts salīdzinājumā ar 2012. gadu, informēja Elīna Kresa, SIA Dienas Mediji Mārketinga un sabiedrisko attiecību projektu vadītāja.

2013. gadu koncerns noslēdzis ar 1 005 917 LVL (1 431 291 €) zaudējumiem. Neskatoties uz to, 2013. gadā koncernam ir izdevies būtiski uzlabot finanšu rezultātu par vairāk nekā 336 730 LVL (479 124 €). Koncerna finanšu rezultātus pozitīvi ietekmēja iekšējās restrukturizācijas un izmaksu samazināšanas plāna īstenošana, kas arī turpmāk būs koncerna prioritāte, lai nodrošinātu koncerna meitas uzņēmumu ilgtspēju un rentabilitātes uzlabošanos.

Koncerna mātes uzņēmuma AS «Diena» apgrozījums pērn bijis 2 317 140 LVL (3 296 993 €), bet zaudējumi sasnieguši 3 546 620 LVL (5 046 386 €), no kuriem lielāko daļu veido ilgtermiņa ieguldījumu vērtības samazinājums. Zaudējumus no uzņēmuma saimnieciskās darbības izdevies samazināt par vairāk nekā 174 731 LVL (248 620 €).

Komentāri

Pievienot komentāru
Atpūta

Intervija: Maratons kā svētki

Kristīne Stepiņa, 27.03.2015

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Raimondam Soopargam maratonu skriešana ir gan maizes darbs, gan hobijs

Ar sporta preču mazumtirdzniecību Raimonds nodarbojas jau vairāk nekā 20 gadu, bet šopavasar viņš izveidojis veikalu pareizai skriešanai 42 km 195 m, kas apzīmē klasiskās maratona distances garumu. Kopš 2008. gada viņš pieveicis vairākus maratonus, tostarp Ņujorkā un Berlīnē, turklāt iesākt sezonu ar pusmaratona distanci Rīgas maratonā viņam jau ir ieradums.

Jums pieder veikals ar ambiciozu saukli Veikals pareizai skriešanai. Ko tas ietver?

Mana pieredze sporta preču mazumtirdzniecībā ir aptuveni 20 gadi. Padziļināti ar skriešanas lietām nodarbojos kopš 2009. gada, kad atvēru tajā laikā pirmo specializēto veikalu Baltijas valstīs – Maratons. Kopš 2008. gada pats esmu pieveicis vairākus klasiskos maratonus Ņujorkā un Berlīnē, kā arī katru gadu par normu ir kļuvis noskriet vairākus pusmaratonus, turklāt iesākt sezonu ar pusmaratona distanci Rīgas maratonā jau ir tradīcija. Ņujorkas un Berlīnes maratonos tiku pirmajā 10 tūkstošniekā, tos noskrienot attiecīgi 3 h 45 min un 3 h 47 min. Maratons ir tāda distance, kurai īpaši nesagatavojoties, līdz galam tikt nevar. Garās distances skrien ļoti dažāda publika, daudz tādu cilvēku, kuri ikdienu pavada pie datoriem.

Komentāri

Pievienot komentāru
Ražošana

Eksporta tirgu apgūšanai piešķir papildu miljonu eiro

Dienas Bizness, 27.01.2015

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Ņemot vērā esošos Krievijas importa aizliegumus un nozaru komersantu sniegto informāciju par nepieciešamo atbalstu, Ministru kabineta sēdē otrdien atbalstīts Ekonomikas ministrijas (EM) ierosinājums piešķirt papildu 1 000 000 euro atbalstam klasteriem dažādu aktivitāšu īstenošanai jaunu noieta tirgu meklēšanai, informē EM Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Evita Urpena.

Tā kā Krievijas importa aizliegums būtiskāk ietekmējis pārtikas rūpniecības nozari, tai šīs programmas ietvaros papildu būs pieejami 300 000 euro. Savukārt pārējām nozarēm – 100 000 euro apmērā. Tāpat palielināts maksimālais atbalsts vienam klastera sadarbības partneriem no 14 229 euro uz 25 000 euro.

Lai veicinātu jaunu noieta tirgus meklēšanu, jaunu sadarbības tīklu un partneru meklēšanu, klasteriem ir liels potenciāls un interese veikt papildu aktivitātes, lai veicinātu augstāku sadarbības partneru konkurētspēju.

EM norādā, ka vienlaikus veiktie grozījumi Klasteru programmas nosacījumos paredz iespēju finansējuma saņēmējiem pagarināt projektu īstenošanu līdz 2015.gada 31.decembrim, kā arī pagarināt noslēguma pārskata iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 15.janvārim.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) sodu piemērošana ir nekonsekventa, tiek kavēti procesuālie termiņi, nereti nav iespējams izsekot, kā noteikts soda mērs, turklāt faktiski izdevies piedzīt vien 53% no uzliktajiem naudas sodiem, secināts Valsts kontroles (VK) veiktajā revīzijā, kuas ietveros vērtēta naudas sodu piemērošanas prakse VID.

VK Sabiedrisko attiecību un iekšējās komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciālists Reinis Grāvītis informē, ka no 2014. līdz 2016. gadam VID ir piemērojis ap 52 000 naudas sodu kopsummā teju 12 milj. euro apmērā. VID un FM būtu jāvērtē pārkāpumu iemesli un tas, vai ar sodu piemērošanu vispār izdodas samazināt pārkāpumu skaitu, norāda VK.

«Administratīvo sodu, tai skaitā naudas sodu, mērķis ir motivēt sabiedrību ievērot likumus un novērst pārkāpumus. VID var piemērot 105 dažādus naudas sodus. Tomēr praksē 80% naudas sodu tiek piemēroti par nesadarbošanos ar nodokļu administrāciju, par grāmatvedības un pārskatu iesniegšanas pārkāpumiem vai par nodokļu un informatīvo deklarāciju savlaicīgu neiesniegšanu,» secinājus VK.

Komentāri

Pievienot komentāru
Tirdzniecība un pakalpojumi

Papildināta - CSDD: Lai varētu izmantot Solaris autobusus, uzņēmumam šogad jāpaspēj tos saražot

Žanete Hāka, 26.09.2013

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Eiropas Komisijas regula Nr.595/2009 nosaka, ka pēc šā gada 31.decembra Eiropas valstīs atļauts reģistrēt tikai tādus jaunus autobusus, kuriem ir Euro VI motors, taču normatīvie akti nosaka sērijas beigu transportlīdzekļu izņēmumus un reģistrācijas procedūru, skaidro Ceļu satiksmes drošības direkcijas pārstāve Agnese Korbe.

Papildināta ar uzņēmuma Rīgas satiksme komentāru 4. rindkopā.

Ja transportlīdzekļu izgatavotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis līdz gada beigām iesniedz attiecīgajā valstī deklarāciju jeb sarakstu ar jau saražotajiem, bet vēl nereģistrētajiem pabeigtajiem transportlīdzekļiem, kuriem ir Euro V, tad tos atļauts reģistrēt vēl 12 mēnešus pēc attiecīgās normas spēkā stāšanās – līdz 2014.gada beigām. Šajā deklarācijā jeb sarakstā jānorāda visaptveroša informācija par transportlīdzekļiem – marka, modelis, tipa apstiprinājuma numurs, transportlīdzekļa identifikācijas numurs, ražošanas datums, iemesls, kāpēc transportlīdzeklis netika realizēts līdz tipa apstiprinājuma derīguma termiņa beigām.

Komentāri

Pievienot komentāru
Finanses

Twitter atklājas latviešu lepnums, izbrīns un sašutums par Latvijas pievienošanos eirozonai

Gunta Kursiša, 10.07.2013

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Latvijas sabiedrības aptaujas liecina, ka liela daļa iedzīvotāju par jaunās valūtas ieviešanu nepriecājas, un pēc Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) otrdien paziņotā lēmumu par Latvijas pievienošanu eirozonai dažādi viedokļi pausti arī mikroblogošanas vietnē Twitter. Db.lv sniedz ieskatu pašmāju un ārvalstu Twitter lietotāju viedokļos saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā.

«Īsti nesapratu, kāpēc tik lielas diskusijas par eiro ieviešanu sākas tad, kad viss jau ir izlemts,» pauž jurists Edgars Turlajs.

Eiro ieguvumus un zaudējumu varēs novērtēt pat ne tikai nākamgad, bet vēl daudz tālākā nākotnē, ir pārliecināts DNB ekonomists Pēteris Strautiņš.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Jaunākie statistikas dati liecina, ka mājas īrēšana ārpus Īrijas galvaspilsētas Dublinas šobrīd maksā vidēji gandrīz 700 € mēnesī, atsaucoties uz Independent.ie, vēsta portāls Baltic Ireland. Saskaņā ar jaunākajiem Privāto dzīvojamo platību īres padomes (PRTB) un Ekonomikas un sociālo pētījumu institūta (ESRI) datiem galvaspilsētā mājas īre izmaksā vidēji 1275 € mēnesī.

Gada laikā līdz jūnija beigām īres maksa mājām Dublinā pieauga par 10,5%, bet dzīvokļiem pat vēl vairāk – 12%. Ārpus Dublinas nomas maksa trīs mēnešu laikā līdz jūnijam pieauga par 2,6%, salīdzinot ar to pašu ceturksni pagājušajā gadā.

Tomēr PRTB norāda, ka īres maksas vidējais līmenis joprojām ir par 19% zemāks nekā 2007.gadā.

Īres maksa Dublinā par māju ir vidēji 1275 €, bet par dzīvokli – 1134 €, savukārt ārpus Dublinas par māju – 648 €, bet par dzīvokli – 640 €.

Kā raksta Baltic Ireland, tautas skaitīšanas 2011.gadā dati liecina, ka gandrīz 475000 mājsaimniecību savu dzīvesvietu īrēja un kopš 2006.gada šis skaitlis bija palielinājies par 47%. 2011.gadā savs mājoklis piederēja 70% iedzīvotāju, salīdzinoši 2006.gadā – 75%.

Komentāri

Pievienot komentāru
Finanses

Līdz 1.jūnijam VID jāinformē par izsniegtajiem vai saņemtajiem aizdevumiem, kas pārsniedz 15 000 euro

Dienas Bizness, 08.05.2015

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka nodokļu maksātājiem līdz 2015.gada 1.jūnijam jāsniedz informācija VID par 2014.taksācijas gadā izsniegtajiem vai saņemtajiem aizdevumiem, kuru apmērs pārsniedz 15 000 euro, ja tos izsniedzis viens aizdevējs.

Aizdevuma ņēmējam ir pienākums sniegt informāciju par saņemto aizdevumu, ja aizdevējs ir nerezidents vai arī fiziskā persona – rezidents –, kas aizdevumu nesniedz savas saimnieciskās darbības ietvaros. Pārējos gadījumos informāciju par izsniegto aizdevumu iesniedz aizdevējs, Latvijā reģistrēta juridiska persona.

Aizņēmumi jādeklarē šādos gadījumos: ja aizdevumi ir izsniegti/saņemti 2014.gadā un to apmērs no viena aizdevēja pārsniedz 15 000 euro; ja aizdevumi no viena aizdevēja, kuru apmērs (to kopsumma) pirmstaksācijas gadā (2013.gadā) nepārsniedza 15 000 euro, bet kopā ar taksācijas gadā (2014.gadā) izsniegto aizdevumu pārsniedz 15 000 euro; ja aizdevumi no viena aizdevēja, kas izsniegti/saņemti 2014.gadā papildus aizdevumam (to kopsummai), par kuru VID jau ir sniegta informācija un iepriekš sniegtā aizdevuma neatmaksātā daļa aizdevuma izsniegšanas dienā pārsniedz 15 000 euro.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Šodien, 31.martā, noslēdzas ziemas sezona valsts autoceļu uzturēšanā diennakts režīmā. Ziemas sezonā valsts autoceļu uzturēšanā izlietoti 20 milj. eiro, kas ir par 15 % mazāk nekā pagājušā gada ziemas sezonā, informē VAS Latvijas Autoceļu uzturētājs pārstāve Sigita Audere.

Pērn ziemas uzturēšanas darbu izmaksas sasniedza 23 milj. euro. Ik gadu ziemas uzturēšanas darbi veido aptuveni trešo daļu no kopējā VAS Latvijas autoceļu uzturētājs budžeta.

Līdz ar autoceļu ziemas uzturēšanas sezonas noslēgšanos, tiek pārtrauktas ceļu uzturētāju ziemas dežūras 24 h režīmā, bet ja iestāsies ziemai raksturīgie laika apstākļi, tad autoceļu uzturēšanas darbi - brauktuvju apstrāde ar pretslīdes materiāliem, brauktuvju attīrīšana no sniega u.c., tiks veikti pēc nepieciešamības.

Lielāko daļu no ziemas uzturēšanas izmaksām veido šādi uzturēšanas darba veidi - brauktuvju kaisīšana ar pretslīdes materiāliem 10 milj. euro, brauktuvju attīrīšana no sniega ar vienlaicīgu kaisīšanu ar pretslīdes materiāliem 6,3 milj. euro, brauktuvju attīrīšana no sniega 1,1 milj. euro, rievu izveide 340 tūkstoši euro.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

«Šodien ir iespēja iegūt Latvijas tranzīta koridoram papildu 9 milj. tonnu kravu – tās ir kravas, kas pašlaik caur Baltkrieviju un Lietuvu iet uz Kaļiņingradu,» saka Euro Rail Trans valdes loceklis un līdzīpašnieks Ainārs Šlesers

Fragments no intervijas:

Sen neesat sniedzis intervijas presei, bet piekritāt sarunai tagad, kad jūsu pārstāvētais uzņēmums Euro Rail Trans ir viens no Baltijas Foruma konferences Krievija – ES: savstarpējās atkarības izaicinājumi un jaunā dienaskārtība galvenajiem atbalstītājiem. Kādēļ nolēmāt atbalstīt šo pasākumu?

Euro Rail Trans ir Latvijas un Krievijas kopuzņēmums, kurā mūsu partneris ir Krievijas dzelzceļa uzņēmums AS RŽD Logistika. Mūsu mērķis ir veicināt kravu plūsmas palielināšanu Latvijas virzienā. Šodien sankcijas starp Eiropas Savienību (ES), Amerikas Savienotajām Valstīm (ASV) un Krieviju ir radījušas ļoti sarežģītu situāciju Latvijai. Mēs redzam, ka ir aizvēries Liepājas metalurgs un cilvēki ir palikuši bez darba. Mēs redzam to, ka mūsu zivrūpnieki ir pazaudējuši nozīmīgus tirgus un nekādas kompensācijas viņi nesaņem. Mēs redzam to, ka mūsu piena pārstrāde tāpat ir nolikta fakta priekšā, ka nekādas kompensācijas par ieviestajām sankcijām viņi neredzēs. Visas šīs problēmas ir jārisina mums pašiem, bet mēs mēģinām cerēt, ka kaut kas atrisināsies Briselē un Amerikā. Skaidrs ir tas, ka pat mūsu kaimiņvalstis Lietuva un Igaunija ir mūsu tiešie konkurenti. Mēs esam brāļu tautas, bet mūsu tirgotāji, ražotāji un ostas konkurē savā starpā. Diemžēl pēdējo 20 gadu laikā Lietuva ir izmantojusi situāciju, kurā Kaļiņingradas koridors tika izmantots veidā, lai subsidētu Klaipēdas ostu. Tas, protams, ir radījis problēmas gan Rīgas ostai, gan Liepājas ostai, gan Ventspils ostai. Ņemot vērā, ka es šodien esmu ne tikai Euro Rail Trans valdes pārstāvis, bet arī viens no īpašniekiem, esmu ieinteresēts palīdzēt Latvijai piesaistīt jaunas kravas laikā, kad cita daļa kravu iet projām no mums. Tādēļ arī mēs atbalstām Baltijas Forumu. Jo šajā forumā piedalās pārstāvji ne tikai no Latvijas un Krievijas, bet arī no ASV un daudzām Eiropas valstīm. Mums ir jāvienojas par pamatlietām. Pierobežā valstīm, kas ir kaimiņvalstis, ir jāspēj sadarboties visās tajās jomās, kurās ir iespējams sadarboties. Lai arī ir sankcijas starp lielvarām, mums tāpat ir jādomā, lai Latvijas iedzīvotāji nebrauktu prom. No valsts jau ir aizbraukuši vairāki simti tūkstošu cilvēku. Transporta nozarē ir nodarbināti aptuveni 100 tūkst., kas kopā ar ģimenes locekļiem ir 200 tūkst. cilvēku. Ja problēmas skars šo nozari, mēs pazaudēsim arī lielus nodokļu maksātājus, jo transporta nozarē algas ir krietni virs vidējā. Ja šie cilvēki aizbrauks prom, tā tiešām būs katastrofa. Lai to nepieļautu, mums jāsāk strādāt. Sadarboties ar Krieviju, Baltkrieviju, Kazahstānu, Ķīnu – ar visiem iespējamajiem partneriem, lai transporta nozare attīstītos.

Komentāri

Pievienot komentāru
Ražošana

Baltic Block valdes komentārs par rosināto maksātspējas izvērtēšanas lietu

Andis Šķēle, SIA Baltic Block valdes loceklis, 28.05.2016

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Vakar uzņēmuma SIA Baltic Block valde uzzināja, ka SIA Amatnieks An ir vērsies tiesā, lai panāktu mūsu uzņēmuma maksātnespējas ierosināšanu.

Pēc izskanējušiem publiskiem paziņojumiem par centieniem ierosināt maksātnespēju informējam:

Uzņēmums SIA Baltic Block šā gada pirmajā ceturksnī ir strādājis ar 2,9 miljonu € apgrozījumu un 137 000 € lielu peļņu. Pašlaik uzņēmums nodarbina 61 darbinieku un uzņēmuma bilances vērtība ir 18.7 miljoni €. Uzņēmums ir, iespējams, modernākā ražotne savā produkcijas segmentā visā Ziemeļeiropā.

Viens no izejvielu piegādātājiem ir bijis SIA Amatnieks An. Mūsu parāds šim uzņēmumam šobrīd sastāda 17 tūkstoš € par piegādāto izejvielu – mazvērtīgas koksnes šķeldu.

Savukārt mūsu prasījums pret šo uzņēmumu ir 36 tūkstoši €. Šā gada 2. maijā piedāvājām veikt prasību savstarpējo ieskaitu starp SIA Baltic Block un SIA Amatnieks An. Šo priekšlikumu risināt situāciju pārrunu ceļā Amatnieks An izvēlējās ignorēt. Tā vietā saņēmām šo publisko informāciju par centieniem rosināt maksātnespējas procesu.

Komentāri

Pievienot komentāru
Citas ziņas

Sabiedrībā un publiskajā telpā varēsim lietot vārdu «eiro»

Dienas Bizness, 04.03.2013

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Šodien valdība atzina par spēku zaudējušiem Ministru kabineta noteikumus «Noteikumi par Eiropas Savienības vienotās valūtas vienības nosaukuma atveidi latviešu valodā», jo noteikumos ietverto jautājumu jau nosaka regula. Līdz ar to ir izdarīts viss, lai šis kritērijs nebūtu šķērslis Latvijas iekļaušanai eirozonā, informē Latvijas Republikas Tieslietu ministrija.

Valsts valodas centra direktors Māris Baltiņš uzsver: «Valodas lietotājiem nekas būtiski nemainīsies arī pēc Ministru kabineta noteikumu «Noteikumi par Eiropas Savienības vienotās valūtas vienības nosaukuma atveidi latviešu valodā» atcelšanas. Neoficiālajā saziņā joprojām lietosim Eiropas Savienības valūtas nosaukuma latvisko formu «eiro», turpretī tiesību aktos un tamlīdzīgos dokumentos – šā nosaukuma oriģinālformu «euro».»

Visām Eiropas Savienības dalībvalstīm Eiropas Centrālā banka 2004. gadā izvirzīja prasību aizstāt nacionālajos tiesību aktos Eiropas Savienības vienotās valūtas kodu EUR ar šīs valūtas vienības nosaukuma oriģinālformu «euro» jeb euro, nepieļaujot atšķirīgu tā rakstību atbilstoši gramatikas likumiem nevienā valodā, kas lieto latīņu alfabētu.

Komentāri

Pievienot komentāru
Finanses

Precizēta minimālā stundas tarifa likme 2014.gadā

Lelde Petrāne, 27.08.2013

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Minimālā mēneša darba alga valstī no 2014.gada 1.janvāra būs 225 lati (320 euro), paredz valdībā apstiprinātās izmaiņas Ministru kabineta Noteikumos par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi. Vienlaikus atbilstoši jaunajai minimālajai mēneša darba algai un 2014.gada darba laika kalendāram precizēti minimālās stundas tarifa likmju apmēri, kas nepieciešami minimālās mēneša darba algas aprēķināšanai, informē Labklājības ministrija.

Proti, pašreiz noteiktā minimālā stundas tarifa likme 2014.gadā palielināsies no Ls 1,203 līdz Ls 1,359 (1,933 euro). Savukārt pusaudžiem un tiem cilvēkiem, kuri ir pakļauti īpašam riskam, minimālā stundas tarifa likme 2014.gadā paaugstināsies no Ls 1,375 līdz Ls 1,554 (2,209 euro), jo viņiem saskaņā ar Darba likumu ir atļauts strādāt tikai septiņas stundas dienā un 35 stundas nedēļā.

Minimālo stundas tarifa likmi normāla darba laika ietvaros (40 stundas nedēļā vai 8 stundas dienā) aprēķina, bruto minimālo mēneša darba algu dalot ar vidējo darba stundu skaitu mēnesī. Savukārt vidējo darba stundu skaitu mēnesī aprēķina pēc īpašas formulas, 2014.gada darba laika kalendāra kopējo darba stundu skaitu gadā dalot ar 12 mēnešiem. Atbilstoši 2014.gada darba laika kalendāram nākamgad ir 1987 darba stundas, kas dalot ar 12 mēnešiem ir 165,58 stundas mēnesī.

Komentāri

Pievienot komentāru
Auto

Mašīnu iepirkums nebeidz šūpoties

Aļona Zandere, 04.01.2017

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Kaut gan līdz janvāra sākumam tika solīta skaidrība par līdz šim lielāko automobiļu iepirkumu Valsts policijā, neatbildēto jautājumu joprojām ir daudz, trešdien raksta laikraksts Dienas Bizness.

Joprojām nav atrisinātas domstarpības par Valsts policijas automašīnu iepirkumu. Viens no konkursa uzvarētājiem – pilnsabiedrība A26 – uzstāj, ka ir izpildījusi visas iepirkumā noteiktās prasības, tikmēr Valsts policijā norāda uz pretējo.

Gada izskaņā Valsts policija norādīja, ka pat pēc pēdējām sarunām ar A26 pārstāvjiem par iepirkumu tā joprojām nav guvusi apstiprinājumu A26 spējai izpildīt uzņemtās līgumsaistības. A26 bija jāsagatavo konkrēts plāns par tālāko rīcību auto atbilstības līgumam nodrošināšanai un dokumentācijas sakārtošanai.

Konflikta būtība slēpjas dzinēju izmešu sertifikātos. Policija teic, ka iepirkuma prasībās norādīts – dzinējiem ir jāatbilst EURO 6 izmešu sertifikātam, tomēr konkursa uzvarētājs A26 kārtībsargiem piegādājis automašīnas ar EURO 5 dzinējiem. Tikmēr pilnsabiedrības pārstāvji nebeidz atkārtot, ka iepirkuma prasībās bija norādīts - dzinējiem ir jāatbilst EURO 6 emisiju klasei, bet par sertifikātu nav bijusi runa. Automašīnām veicot tehniskus uzlabojumus, EURO 6 emisiju klasi var panākt arī EURO 5 dzinējiem.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) pieņēma lēmumus, ar kuriem par maldinošu atzīta SIA Pigu un SIA InCredit Group īstenotā komercprakse, izplatot reklāmas ar saukļiem Bezprocentu kredīts! Pērc un nepārmaksā! 0% Kredīts. Izmanto! un bezprocentu kredīts.

Saistībā ar pārkāpumu SIA Pigu Latvija piemērots naudas sods 3000 eiro, bet SIA InCredit Group 4500 eiro apmērā.

2015. gada augustā PTAC, sākot izvērtēt SIA Pigu Latvija un SIA InCredit group dažādos plašsaziņas līdzekļos intensīvi izplatītās reklāmas par pieejamajiem bezprocentu kredītiem dažādu preču iegādei, konstatēja, ka reklamētais kreditēšanas pakalpojums nav bezprocentu kredīts ar 0% likmi, bet gan maksas kredīts un patērētājam par šo kreditēšanas pakalpojumu jāmaksā noteikta naudas summa atkarībā no kredīta apjoma.

Reklāma: Preces cena – 90 €. Kredīta summa – 90 €. Ikmēneša maksājuma aprēķins, ievērojot, ka pirmā iemaksa ir 0%, kredīta termiņš ir 12 mēneši, mēneša maksājums 8,25 €, GPL 19,53 €, avanss 0. Aizņēmuma likme gadā 0%. Kopējā maksājamā summa 99 €.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Jāmaksā par kravas transporta līdzekļiem (TL) virs 3,5 t; kopē Latvijas sistēmu

Maksājumus par Igaunijas ceļu izmantošanu varēs veikt gan internetā, gan Igaunijas Ceļu administrācijas (ICA) pakalpojumu centros, gan muitas punktos, liecina ICA informācija. Vinjetes nebūs nepieciešamas militāristu, policistu, robežsargu, starptautiskās palīdzības sniedzēju, glābšanas darbos iesaistītajiem, kā arī antīkajiem TL.

Faktiski nekādas atšķirības vinješu cenās Lietuvā un Latvijā nav attiecībā uz transporta līdzekļiem ar pilnu masu 3‒3,5 t, bet Igaunijā par šādiem TL nav jāmaksā – līdzīgi kā sākotnēji bija arī Latvijā, liecina DB veiktais ceļu izmantošanas maksu salīdzinājums Baltijas valstīs.

Segmentā ar pilnu masu 3,5‒12 t visdetalizētākais TL iedalījums ir Latvijā.

Komentāri

Pievienot komentāru