Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Lauksaimnieki no šodienas var pieteikties platību maksājumiem, informē Lauku atbalsta dienesta (LAD) pārstāvji.

Pieteikumus platību maksājumiem LAD pieņems līdz 22.maijam vai arī ar kavējuma samazinājuma sankciju līdz 17.jūnijam.

Pieteikumus var iesniegt, aizpildot ģeotelpisko iesniegumu LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā, taču iesniegumus no mazajām saimniecībām LAD pieņems pa tālruni.

Dienesta pārstāvji norāda, ka 2024.gadā prasības platību un dzīvnieku maksājumu saņemšanai nav būtiski mainījušās, arī atbalsta pasākumu skaits un veidi ir tādi paši kā pērn.

Taču kā galvenās izmaiņas 2024.gada sezonā LAD min, ka standartizlaides vienības šogad ir samazinātas līdz 300 eiro par hektāru auzām, griķiem un citām kultūrām, kamēr iepriekšējā gadā tie bija 400 eiro par hektāru. Tāpat 4% no neražojošās platības varēs nodrošināt arī ar starpkultūrām un slāpekli piesaistošajiem kultūraugiem, lucernu, āboliņu, zirņiem, lauku pupām un citiem, par šo platību nesaņemot otrās ekoshēmas maksājumu.

2024.gadā nebūs ražojošās papuves, kur var audzēt graudaugus un dārzeņus, kā arī starpkultūru papildinās ar vasaras ripsi, ziemas rapsi, ziemas ripsi, vasaras kviešiem un miežiem. Augšņu analīzes piektās ekoshēmas atbalstam būs jāveic reizi septiņos gados un īpaši jutīgajās teritorijās reizi piecos gados. Buferjoslas, četru metru un astoņu metru platās zaļās joslas, būs uzturamas periodā no 25.jūnija līdz 15.septembrim, bet, ja četru metru plato zaļo joslu apstrādā ziemāju sējai, to drīkstēs apstrādāt agrāk, pirms tam veicot fotofiksāciju, ka tāda josla ir bijusi.

Arī šogad aktīvā lauksaimnieka nosacījumu izpilde nebūs jāpierāda saimniecībām, kuru platība ir līdz 20 hektāriem.

Ir samazinātas birokrātiskās prasības informācijas iesniegšanai. Tostarp veiktas izmaiņas nosacījumos par to, kādi dati un attēli jāsagatavo un jāiesniedz, lai saņemtu atbalstus, atvieglojot lauksaimniekiem to izpildi. Otrajai ekoshēmai par kaļķošanu fotoattēli šogad nav jāiesniedz, ceturtajai eksohēmai jāgatavo fotoattēli no laukiem, kur veikta minimālā augsnes apstrāde jeb diskošana 90% apmērā. Fotoatēlus nevajag iesniegt LAD, bet tie lauksaimniekam jāglabā pie sevis.

Tāpat piektajai ekoshēmai jāgatavo fotoatēli vai GPS faili par 10% no platības, kas nav jāiesniedz LAD, bet jāglabā pie sevis. Līdz 5.novembrim lauksaimniekam jānosūta LAD vai Valsts augu aizsardzības dienestam (VAAD) augšņu agroķīmiskās analīzes, mēslošanas plānus un faktisko augu aizsardzības līdzekļu izlietojumu. Tikmēr līdz novembrim saimniecībai jāuzglabā informācija kādā no sistēmām, ko tā izmanto savā saimniecībā datu fiksēšanai. Informācijas glabāšanu var veikt privātā sistēmā, VAAD sistēmā vai pēc VAAD parauga izstrādātā "Excel" failā, ko publicēs LAD tīmekļvietnē un LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. Dati sistēmā jāvada visas sezonas garumā.

Šogad arī samazināts mēslošanas plānā iesniedzamo datu daudzums, pasākumam "Bioloģiskā lauksaimniecība" lauksaimniekam jāglabā lauku vēsture pie sevis un sertificējošās iestādes pēc tam to pārbaudīs, tāpat pasākumam "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" lauku vēsture saimniecībai jāglabā pie sevis. Vidi saudzējošās dārzkopības atbalstam lauksaimniekam jāglabā informācija pie sevis un VAAD to pārbaudīs saimniecībā.

LAD pārstāvji aicina lauksaimniekus vērtēt, kādiem atbalsta veidiem pieteikties un rūpīgi pārbaudīt vai ģeotelpiskajā iesniegumā ir pieteikti visi atbalsta veidi. Sezonas laikā rūpīgi jāseko līdzi iesniedzamo dokumentu termiņiem, kā arī jāsniedz atbildes uz LAD informācijas pieprasījumiem.

Ar atbalsta veidiem un nosacījumiem to saņemšanai var iepazīties LAD tīmekļvietnē, kā arī LAD sagatavotajā 2024.gada platību un dzīvnieku maksājumu rokasgrāmatā. Tāpat LAD rīko konsultācijas dažādās Latvijas vietās, kuru laikā LAD darbinieki palīdz aizpildīt ģeotelpisko iesniegumu. Konsultāciju grafiks skatāms LAD tīmekļvietnē, kā arī pakāpeniski tiks precizētas vēl citas konsultāciju norises vietas.

Tāpat LAD pārstāvji min, ka vienlaikus ar pieteikšanos platību maksājumiem lauksaimnieki var pieteikties arī īstermiņa aizdevumam no ilgtspēju sekmējošā ienākumu pamatatbalsta. Īstermiņa aizdevumu lauksaimnieks ir tiesīgs saņemt vienu reizi gadā. Aizdevums tiek piešķirts, pamatojoties uz kārtējā gada ģeotelpisko iesniegumu.

Piesakoties uz aizdevumu, ir jāsagatavo un jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu.

Arī dīzeļdegvielai ar samazināto akcīzes nodokļa likmi varēs pieteikties no šodienas, 17.aprīļa.

LAD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde, kas administrē valsts un Eiropas Savienības atbalstu laukiem, lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un zivsaimniecībai.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Lielākais olu un olu produktu ražotājs Ziemeļeiropā “Balticovo” 10. jūnijā Iecavā iepazīstināja ar savu jaunāko starpnozaru ilgtspējas iniciatīvu – pašpatēriņa saules enerģijas parkā ielaisto 100 aitu ganāmpulku un saules ganībām (pasaulē pazīstamas kā solar grazing).

Notika arī diskusija “Saules ganības - iespējas un izaicinājumi Latvijā”, kur kopā ar enerģētikas un lauksaimniecības nozares ekspertiem diskutēja par aitkopības un enerģētikas nozaru sadarbības pirmo pieredzi un iespējām Latvijā. Lai gan visā pasaulē saules ganības jau ir apliecinājušas savu efektivitāti un ilgtspēju, Latvijā šī pieredze vēl joprojām netiek plaši izmantota. Kamēr citur pasaulē aitas ganās saules paneļu parkos, nodrošinot dabisku zāles uzturēšanu un palīdzot efektīvāk izmantot zemes platību, Latvijas lauksaimnieki un enerģētikas speciālisti vēl tikai sāk apzināt šī risinājuma sniegtās iespējas un izaicinājumus.

Diskusijā piedalījās Guntis Gūtmanis, Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes valdes (LOSP) priekšsēdētājs, Dmitrijs Bortņikovs, Latvijas aitu audzētāju asociācijas (LAAA) valdes priekšsēdētājs, Egīls Rušiņš, ZS "Bitāni" īpašnieks, Edmunds Garančs, "European Energy Latvia" ietekmes uz vidi novērtējumu eksperts un asociācijas “Saules enerģija Latvijai” biedrs, Kristaps Dīriņš, SIA “PRO MC” vadītājs (“AJ Power” uzņēmumu grupa), Toms Auškāps, AS “Balticovo” Komunikācijas un attīstības vadītājs.

Komentāri

Pievienot komentāru