Palielinājies ostās pārkrauto kravu apjoms

2007. gada 29. oktobris plkst. 14:09
Autori:
Dalies ar šo rakstu

2007. gada 9 mēnešos Latvijas ostās pārkrauto kravu apjoms, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo laika periodu, ir palielinājies. 2007. gada janvārī – septembrī kravu apgrozība ostās bija 47,2 milj. t kravu, kas ir par 4,1 % vairāk nekā 2006. gada 9 mēnešos, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.

No ostām 2007. gada 9 mēnešos nosūtīja 41,4 milj. t kravu, kas ir par 1,7 % vairāk nekā 2006. gada janvārī – septembrī. Pieaudzis no ostām nosūtīto minerālmēslu apjoms. 2007. gada deviņos mēnešos no ostām nosūtīja 4 milj. t minerālmēslu – par 14,7 % vairāk nekā 2006. gada attiecīgā periodā. No ostām nosūtītās jēlnaftas apjoms 2007. gada janvārī – septembrī, salīdzinot ar iepriekšējā gada janvāri – septembri, ir palielinājies 1,5 reizes un tas bija 1 milj. t. Arī no ostām nosūtīto naftas produktu apjoms 2007. gada janvārī – septembrī ir palielinājies un tas bija 16,2 milj. t, kas ir par 4,6 % vairāk nekā 2006. gada janvārī - septembrī. Bez tam 2007. gada 9 mēnešos no ostām nosūtīja arī 3,6 milj. t kokmateriālu, kas ir par 2,8 % vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. No ostām nosūtīto ogļu apjoms 2007. gada 9 mēnešos bija 10,4 milj. t, kas ir par 9,3 % mazāk nekā 2006. gada attiecīgajā periodā.

2007. gada 9 mēnešos pieaudzis ostās saņemto kravu apjoms. 2007. gada janvārī – septembrī ostās saņēma un izkrāva 5,8 milj. t, kas ir par 25,7 % vairāk nekā 2006. gada 9 mēnešos. Lielāko saņemto kravu apjomu veidoja kravas konteineros: 1 milj. t. Šīs kravas izkraušanas apjoms palielinājies par 22,1 %, salīdzinot ar 2006. gada janvāri – septembri. 2007. gada 9 mēnešos ostās izkrāva arī 0,8 milj. t mobilo kravu. Šī saņemtās kravas veida apjoms palielinājies par 15,7 %, salīdzinot ar 2006. gada attiecīgo laika periodu. Pieaudzis ostās izkrautās jēlnaftas apjoms, kas 2007. gada deviņos mēnešos bija 0,8 milj. t, par 36 % pārsniedzot 2006. gada attiecīgā perioda rezultātus. Ostās izkrauto celtniecības materiālu apjoms 2007. gada janvārī – septembrī pieaudzis par 29,5 %, salīdzinot ar iepriekšējā gada 9 mēnešiem, un bija 0,8 milj. t. Samazinājies ostās saņemtā cukura apjoms – par 38,4 %.

2007. gada janvārī – septembrī Ventspils ostā iekrāva un izkrāva 23,9 milj. t kravu, kas par 8,6 % pārsniedz 2006. gada attiecīgā perioda rezultātus. Nosūtīto kravu apjoms Ventspils ostā 2007. gada 9 mēnešos ir pieaudzis par 7,2 % un tas bija 21,5 milj. t. Salīdzinot ar pērnā gada deviņiem mēnešiem, pieaudzis no Ventspils ostas nosūtītā kālija sāls apjoms, kas 2007. gada janvārī – septembrī bija 2,6 milj. t – par 2,5 % vairāk. Pieaudzis Ventspils ostā tankkuģos iekrauto un nosūtīto jēlnaftas un naftas produktu apjoms, sasniedzot attiecīgi 0,9 un 12,4 milj. t. Nosūtītās jēlnaftas apjoms pieaudzis 1,6 reizes, bet naftas produktu apjoms par 7,1 %. Salīdzinot ar iepriekšējā gada deviņiem mēnešiem nosūtīto mobilo kravu apjoms ir samazinājies par 12,4 % un bija 0,7 milj. t. Saņemto kravu apjoms Ventspils ostā 2007. gada 9 mēnešos pieaudzis par 21,9 %. Izkrauto mobilo kravu apjoms, salīdzinot ar pērnā gada 9 mēnešiem, palielinājies par 4,5 %. Par 35,7 % pieaudzis saņemtās jēlnaftas apjoms un par 34,6 % saņemto naftas produktu apjoms. Izkrautā cukura apjoms Ventspils ostā 2007. gada 9 mēnešos samazinājies par 28 %, salīdzinot ar iepriekšējā gada 9 mēnešiem.

Kravu apgrozība Rīgas ostā 2007. gada deviņos mēnešos, salīdzinot ar 2006.gada janvāri – septembri, ir samazinājusies par 1 % un bija 19,3 milj. t. No Rīgas ostas nosūtīja 16,7 milj. t kravu, kas ir par 4,5 % mazāk nekā iepriekšējā gadā. Vislielāko apjomu no Rīgas ostas nosūtītajām kravām veidoja ogles: 7,4 milj. t, kas ir par 13,2 % mazāk nekā 2006. gada deviņos mēnešos. Nosūtīto kokmateriālu apjoms 2007. gada 9 mēnešos bija 2,3 milj. t, kas ir par 1,8 % vairāk nekā 2006. gada attiecīgajā periodā. 2007. gada 9 mēnešos no Rīgas ostas nosūtīja arī 3,4 milj. t naftas produktu, kas ir par 2,5 % vairāk nekā pērn. 2007. gada janvārī – septembrī pieaudzis Rīgas ostā saņemto kravu apjoms. Rīgas ostā izkrāva 2,6 milj. t kravu, kas ir par 29,3 % vairāk nekā iepriekšējā gada deviņos mēnešos. Lielāko izkrauto kravu apjomu Rīgas ostā veidoja kravas konteineros. 2007. gada 9 mēnešos Rīgas ostā izkrāva 0,9 milj. t kravu konteineros, kas ir par 24 % vairāk nekā 2006. gada 9 mēnešos. Par 1,2 % pieaudzis Rīgas ostā izkrauto celtniecības materiālu daudzums un tas bija 0,5 milj. t.

Pārkrauto kravu apjoms Liepājas ostā arī ir samazinājies. Kravu apgrozība Liepājas ostā 2007. gada 9 mēnešos bija 2,9 milj. t, kas ir par 2,4 % mazāk, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. 2007. gada janvārī – septembrī no Liepājas ostas nosūtīja 2,3 milj. t kravu, kas ir par 8,5 % mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Liepājas ostā iekrautās labības un labības produktu apjoms palielinājies 1,6 reizes, salīdzinot ar 2006. gada 9 mēnešiem. Savukārt citu svarīgāko nosūtīto kravu apjomi samazinājās: naftas produktu apjoms samazinājās par 34,2 %, nosūtītie kokmateriāli par 14,7 %, melno metālu un to izstrādājumu apjoms samazinājies par 10,7 %, salīdzinot ar iepriekšējā gada deviņiem mēnešiem. Saņemto kravu apjoms 2007. gada janvārī – septembrī Liepājas ostā būtiski pieauga un sasniedza 0,6 milj. t, kas ir par 31,1 % vairāk nekā 2006. gada 9 mēnešos. Lielāko saņemto kravu apjomu 2007 .gada janvārī – septembrī Liepājas ostā veidoja labība un labības produkti. To izkraušanas apjoms samazinājies par 0,9 %, salīdzinot ar 2006. gada attiecīgo periodu. Saņemto kravu pieaugumu noteica saņemto celtniecības materiālu apjoms, kas 2007. gada deviņos mēnešos bija 0,1 milj. t – 3 reizes vairāk kā pērn.

Kravu apgrozība mazajās ostās 2007. gada 9 mēnešos, salīdzinot ar iepriekšējā gada janvāri – septembri, ir palielinājusies. 2007. gada deviņos mēnešos nosūtīto un saņemto kravu apjoms mazajās ostās bija 1,1 milj. t, kas ir par 30,6 % vairāk nekā pērn. Lielāko daļu (84,1 %) kravu apgrozības mazajās ostās veidoja nosūtītās kravas, no kurām 0,6 milj. t bija kokmateriāli, 0,2 milj. t – koksnes šķelda.

Pasažieru apgrozība lidostā Rīga joprojāmturpina pieaugt. 2007. gada 9 mēnešos lidostā iebrauca un izbrauca 2367,7 tūkst. pasažieru, kas ir par 26,5 % vairāk nekā 2006. gada janvārī – septembrī. Pieauga pasažieru skaits, kuri izmanto Latvijas aviokompāniju pakalpojumus, kā arī to pasažieru skaits, kuri izmanto ārvalstu aviokompāniju pakalpojumus. Ar Latvijas aviokompāniju lidmašīnām 2007. gada janvārī – septembrī lidostā Rīga iebrauca un izbrauca 1188,2 tūkst. pasažieru, kas ir par 41,3 % vairāk nekā iepriekšējā gada deviņos mēnešos. Savukārt ar ārvalstu aviokompāniju lidmašīnām lidostā Rīga 2007. gada 9 mēnešos iebrauca un izbrauca 1179,5 tūkst. pasažieru, kas ir par 14,4 % vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā.

Būtiski 2007. gada 9 mēnešos palielinājusies pasažieru apgrozība Rīgas pasažieru ostā. 2007. gada janvārī – septembrī ostā iebrauca un izbrauca 368 tūkst. pasažieru, kas ir 1,9 reizes vairāk nekā 2006. gada 9 mēnešos.

 

Dalies ar šo rakstu