Pensiju plānos pērn iemaksāti 71,8 miljoni eiro 

Līdzīgi kā 2015. gadā arī pērn, saglabājoties augstai iedzīvotāju interesei par pensijas uzkrājumu veidošanu, turpinājās tādas tendences kā dalībnieku skaita pieaugums un jauns dalībnieku veikto iemaksu vēsturiskais maksimums, informē Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) pārstāve Agnese Līcīte.

Zane Atlāce - Bistere, 07.03.2017

2016. gadā pensiju plānos tika iemaksāti 71,8 milj. eiro, t.i. par 6.3% vairāk nekā gadu iepriekš. Dalībnieku iemaksas gada laikā pieauga par 7,2%, savukārt darba devēju iemaksas par 0.8% atpalika no iepriekšējā gada līmeņa. 2016. gada beigās pensiju plānos uzkrātais kapitāls sasniedza 380,6 milj. eiro, gada laikā pieaugot par 15,2%.

No pensiju plānu kapitāla gada laikā tika izmaksāti 30,8 milj. eiro jeb par 42% vairāk nekā 2015.gadā, t.sk. 98% tika izmaksāti saistībā ar plānu dalībnieku pensijas vecuma iestāšanos.

Vidējais pensiju plānu ienesīgums 2016. gadā bija 3,2% un individuāliem plāniem tas bija robežās no 0.75% līdz 7.5%. Atsevišķiem plāniem augstāku ienesīgumu sasniegt palīdzēja arī ASV dolāra vērtības kāpums pret eiro.

Gada beigās 46% no pensiju plānu portfeļa veidoja ieguldījumu fondu apliecības, no kurām 48% fokusējās uz ieguldījumiem akcijās vai to indeksos un 44% - uz ieguldījumiem fiksēta ienākuma instrumentos. Otrs lielākais īpatsvars kopējā portfelī bija ieguldījumiem parāda vērtspapīros un citos vērtspapīros ar fiksētu ienākumu (41%), no kuriem lielākā daļa jeb 70% bija valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri. Gada laikā samazinājās prasību uz pieprasījumu pret bankām īpatsvars, kas liecina par to, ka pārvaldnieki saskatīja iespējas ieguldīt potenciāli ienesīgākos finanšu instrumentos. Arī termiņnoguldījumu īpatsvars saglabājās zems, ko noteica zemo procentu likmju vide.

Latvijā veikto ieguldījumu apmērs 2016. gadā samazinājās par 14%, gada beigās sasniedzot 109 milj. eiro jeb 28,5% no kopējiem ieguldījumiem. Ieguldījumi pārējās EEZ valstīs veidoja 69,5% no visiem ieguldījumiem.

Kopējais privāto pensiju plāniem pievienojošos dalībnieku skaits gada laikā pieauga par 17,2 tūkstošiem jeb par 7% un gada beigās sasniedza 272 209, t.i. 27,7% no Latvijas ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem.

Jaunākais izdevums