Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Rīgas domes Īpašuma komitejas sēdē deputāti apstiprinājuši lēmumu par grausta Torņakalna ielā 2 piespiedu sakārtošanu.

Grausts ir pēdējā ēka, kas Torņakalna ielā 2 palikusi no agrākās tekstilizstrādājumu manufaktūras Tekstiliāna, kuras demontāža tika sākta pēc Padomju Savienības sabrukuma.

Minētās ēkas saskaņā ar ierakstiem Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā saistītas ar zemesgabalu Vienības gatvē 21, kura tiesiskais valdītājs kopš 2012. gada oktobra ir reģistrēta SIA Realm. Uzņēmums tā paša gada septembrī informēja Rīgas domes Īpašuma departamentu, ka pēc īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā uz Realm vārda ēka tiks nojaukta, taču nojaukšanas darbi tā arī netika sākti.

2015. gadā būve tika klasificēta kā A kategorijas grausts, tādējādi atzīstot to par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu, un tai tika piemērota paaugstinātā nekustamā īpašuma nodokļa likme 3 % apmērā.

Pēc grausta atkārtotas apsekošanas, RD Īpašuma departamenta būvinženieri konstatēja, ka ir pieļauta būves jumta un sienu daļēja neesamība, nav nodrošināta logu un durvju ailu noslēgšana, nav likvidēti konstrukcijās un uz arhitektoniskajiem elementiem augošie krūmi un koki, nav nodrošināta būves fasāžu un citu ārējo konstrukciju savlaicīga atjaunošana un krāsošana atbilstoši to arhitektoniskajam stilam un apkārt esošajai pilsētvides ainavai. Būve rada negatīvu ietekmi uz Rīgas pilsētas ainavu un ir uzskatāma par vidi degradējošu.

Ieteikts būvi nojaukt, t.sk., pagraba konstrukcijas un aizbērt būvbedri ar tīru grunti, nolīdzināt teritoriju un to labiekārtot.

Ņemot vērā to, ka būve atrodas vairāku dzīvojamo ēku un publisku būvju, kas atrodas intensīvas transporta un gājēju satiksmes teritorijā, tuvumā, kā arī to, ka būve nonākusi tādā tehniskajā stāvoklī, ka kļuvusi bīstama, Īpašuma departaments uzdod ēkas Torņakalna ielā 2 īpašniekam četru mēnešu laikā no Rīgas domes lēmuma spēkā stāšanās dienas izstrādāt nepieciešamo dokumentāciju grausta sakārtošanai tādā apjomā, lai neradītu bīstamību, saskaņot to ar Rīgas pilsētas būvvaldi, un uzsākt būves sakārtošanas darbu izpildi.

Lēmums par piespiedu sakārtošanu paredz, ka grausta nojaukšanas darbi un teritorijas sakārtošana jāveic ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no šā lēmuma spēkā stāšanās dienas. Līdz tam, ar Rīgas pilsētas būvvaldi jāsaskaņo nepieciešamā dokumentācija. Ja noteiktie termiņi netiks ievēroti, to piespiedu izpildi nodrošinās Rīgas domes Īpašuma departaments, izdevumus piedzenot no īpašniekiem.

Lēmums par grausta nojaukšanu stāsies spēkā pēc apstiprināšanas domes sēdē.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Apsekoti vidi degradējošas būves Torņakalna ielā 2 demontāžas darbi, kurus ir plānots pabeigt maijā.

Torņakalna ielā 2 būve ir četru stāvu ražošanas korpusa ēka, kura tika nodota ekspluatācijā 1970. gadā. Tā ir 6373 kvadrātmetru liela un ir izvietota uz 10457 kvadrātmetru liela zemesgabala.

2015. gada 24. jūlijā Rīgas dome Torņakalna 2 būvi klasificēja kā A kategorijas graustu un īpašniecei SIA Realm piemēroja paaugstināto nekustamā īpašuma nodokli, kā arī aicināja uzsākt būves demontāžas darbus.

Pagājušajā gadā 30. augustā pašvaldība pieņēma lēmumu par nekustamā īpašuma Torņakalna ielā 2 piespiedu sakārtošanu, kas paredzēja novērst degradāciju apkārtējai videi un bīstamību garāmgājējiem. Īpašnieki šobrīd labprātīgi izpilda pieņemto domes lēmumu. Demontāžas darbus ir plānots pabeigt maijā.

Komentāri

Pievienot komentāru