Šogad reģionālās darba mobilitātes pasākumā plāno iesaistīt 300 nodarbināto 

Reģionālās darba mobilitātes pasākumā Darbs Latvijā kopš projekta sākuma līdz aprīļa beigām kopumā iesaistījušies 266 nodarbinātie, no tiem 84 strādājošie programmā iesaistījās šogad, informē Nodarbinātības valsts aģentūras pārstāvji.

Žanete Hāka, 06.5.2014

2014.gadā reģionālās darba mobilitātes pasākumā NVA plāno iesaistīt 300 nodarbināto, šim nolūkam paredzētais finansējums – 119,5 tūkstoši eiro.

Saņemot NVA atbalstu, cilvēki iegūst iespēju strādāt attālāk no savas dzīves vietas, darba dēļ nepametot savas mājas un ģimenes. Viņi strādā tādās profesijās kā pārdevējs, palīgstrādnieks, šuvējs, pavārs, traktora vai automobiļa vadītājs, operators, konditors, elektriķis, programmētājs. Visvairāk mobilitātes pabalstu saņēmēju ir Latgalē - 72 un Vidzemē - 48, bet vismazāk Kurzemē - 23.

Mobilitātes programmas dalībniekiem darba attiecību pirmo četru mēnešu laikā NVA kompensē transporta vai dzīvojamās telpas īres izdevumus. 92% pasākuma dalībnieku izmantoja iespēju saņemt transporta izdevumu kompensāciju un tikai 8% - īres izdevumu atlīdzību. Svarīgi, ka 92% nodarbināto, pabeidzot dalību pasākumā un vairs nesaņemot NVA finansiālo atbalstu, turpina darba attiecības pie tiem darba devējiem, ar kuriem tika nodibinātas darba tiesiskās attiecības pirms iesaistes pasākumā.

.

NVA finansiālu atlīdzību darba attiecību pirmajos četros mēnešos var saņemt tās komersantu nodarbinātās personas, kuru darba vieta atrodas vismaz 20 km attālumā no deklarētās dzīvesvietas. Darba tiesiskajām attiecībām ir jābūt nodibinātām ar darba devēju, kurš attiecīgo vakanci vismaz nedēļu bija reģistrējis NVA filiālē vai NVA CV/Vakanču portālā. NVA finansiālā atlīdzība transporta vai dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai vienam nodarbinātajam četru mēnešu periodā nevar pārsniegt 398,4 eiro.

Kad 2013.gada pavasarī programma aizsākās, piedalīties tajā varēja tikai tie cilvēki, kuri pirms tam vismaz pusgadu bija reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki. Taču vēlāk, lai paplašinātu atbalstāmo nodarbināto personu loku, pēc NVA ierosinājuma tika atviegloti kritēriji bezdarbnieku iesaistei mobilitātes programmā, tostarp paredzot, ka pasākumā varēs iesaistīties nodarbinātie, kuri bezdarbnieka statusā bijuši ne mazāk kā divus mēnešus iepriekš paredzēto sešu mēnešu vietā. Jau 2013.gada 2.augustā šie grozījumi bija stājušies spēkā.

NVA rūpīgi seko un izvērtē visu savu pakalpojumu, pasākumu un projektu norisi. Arī šopavasar NVA, izvērtējot reģionālās mobilitātes pasākuma norisi, izstrādāja un iesniedza Labklājības ministrijai jaunus priekšlikumus nodarbināto personu iesaistes kritēriju vienkāršošanai, lai atbalstu varētu saņemt pēc iespējas vairāk cilvēku, kuri darbu būs atraduši attālāk no savām dzīves vietām. Jāuzsver, ka reģionālās darba mobilitātes programmas mērķis - sniegt atbalstu bezdarbniekiem no reģioniem, kuros darbu atrast neizdodas, lai viņi varētu strādāt tuvākajos reģionos un pilsētās, nemainot dzīves vietu.

 

No šīs sadaļas

Darba ņēmēji, kurus uz laiku norīko darbā ārzemēs, būs vairāk aizsargāti, saskaņā...

Martā reģistrētais bezdarba līmenis valstī sasniedza 9,8%, kas ir par 0,1 procentpunktu...

Vidējais atalgojums tautsaimniecībā patlaban atbilst darba ražīgumam, kas ir viens no rādītājiem,...

Kopš reģionālās darba mobilitātes pasākuma «Darbs Latvijā» uzsākšanas...

Pērnā gada nogalē eirozonā un Eiropas Savienībā augstākais atalgojums bijis rūpniecības nozarē,...

Pagājušajā gadā eirozonā vidējā vienas stundas darbaspēka izmaksas likme ekonomikā bija...

No šodienas darba devēji – komersanti, pašnodarbinātās personas, biedrības...

Sociālās apdrošināšanas iemaksas par 90,6% jeb 312,1 tūkstoti darba ņēmēju vecumā...

Latvijā, Nīderlandē un Igaunijā ir visvairāk respondentu, kas strādā nedeklarētu darbu (11%),...

Pērn darba vietu pieaugumu galvenokārt noteica darbaspēka pieprasījuma palielināšanās...