SPRK nosaka kārtību, kādā izsniegt atļaujas elektroenerģijas tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanai

2017. gada 05. janvāris plkst. 13:23
Autors: Žanete Hāka
Sadaļa: Ražošana
Dalies ar šo rakstu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padome nolēmusi izdot jaunā redakcijā noteikumus, kas nosaka kritērijus un kārtību, kādā SPRK izsniegs atļaujas elektroenerģijas tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanai – Noteikumi par atļaujas izsniegšanu elektroenerģijas tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanai, informē SPRK. 

Noteikumi nosaka objektīvus un vienlīdzīgus kritērijus un kārtību, kādā SPRK izsniedz atļauju tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanai.

Noteikumi izdoti, lai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, nodrošinātu iespēju ierīkot tiešo līniju, kas savienotu atsevišķu ražošanas objektu ar atsevišķu lietotāju, kurš apgādās ar elektroenerģiju savas telpas, saistītos uzņēmumus vai citus lietotājus, pie nosacījuma, ja tiešās līnijas pieslēguma ierīkošana būtiski neietekmēs sistēmas operatoram izsniegtās licences nosacījumu izpildi, un konkurētspējīga un droša elektroenerģijas tirgus darbību.

Lai izzinātu ieinteresēto pušu viedokli par Noteikumu jauno redakciju, SPRK organizēja publisko konsultāciju. Tās laikā tika atsūtīti priekšlikumi un ieteikumi no AS Sadales tīkls, AS Enerģijas publiskais tirgotājs, kā arī no Latvijas atjaunojamās enerģijas federācijas. Regulators rūpīgi izvērtēja izteiktos priekšlikumus, no kuriem daļa tika ņemta vērā un iestrādāta jaunajā Noteikumu redakcijā.

Noteikumi par atļaujas izsniegšanu elektroenerģijas tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanai stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis.  

Dalies ar šo rakstu
Atslēgvārds