Stiprinās aizsardzības nozares sadarbību ar vietējiem uzņēmumiem 

Ministru kabinets šodien, 13.septembrī izskatīja Aizsardzības ministrijas izstrādāto informatīvo ziņojumu Par aizsardzības nozares sadarbības stiprināšanu ar Latvijas aizsardzības un drošības industriju, kas paredz sekmēt sadarbību ar vietējiem uzņēmumiem, īpaši atbalstot to ciešāku iesaisti Nacionālo bruņoto spēku iepirkumos un ar nozari saistītos pētniecības projektos, informē ministrijā.

Zane Atlāce - Bistere, 13.9.2016

Informatīvais ziņojums ietver vairākus aizsardzības industrijas atbalsta virzienus, kas identificēti, ņemot vērā Nacionālo bruņoto spēku vajadzības, uzklausot uzņēmēju, pētnieku un tos pārstāvošo nozaru organizāciju ieteikumus, kā arī iepazīstoties ar citu NATO un ES dalībvalstu pieredzi.

Viens no atbalsta virzieniem ir Latvijas uzņēmumu kā apakšuzņēmēju iesaiste lielajos aizsardzības nozares ārvalstu iepirkumos, tai skaitā iepērkamo materiāltehnisko līdzekļu uzturēšanas, apkopes un remonta pakalpojumu sniegšanai.

Plānots arī atbalstīt tādus ar aizsardzības nozari saistītus pētījumus, kuru mērķis ir jaunu militāra vai divējāda pielietojuma produktu radīšana tiešo valsts aizsardzības uzdevumu veikšanai. Divējāda pielietojuma preces ir, piemēram, tekstilizstrādājumi, apavi, bezpilota lidaparāti vai programmatūra; ar vai bez minimālas pielāgošanas tām var būt gan civils, gan militārs pielietojums.

Papildus rosināts izveidot grantu sistēmu jaunu preču ražošanas uzsākšanas atbalstam, kā arī aizsardzības nozarei kļūt par Latvijā jaunradītu produktu sākotnējo pircēju.

Latvijas uzņēmējiem ziņojumā paredzēts arī nodrošināt piekļuvi Nacionālo bruņoto spēku poligoniem un mācību centriem, kā arī materiāltehniskajiem līdzekļiem produktu testēšanai to izstrādes gaitā.

Tāpat ziņojumā rosināts turpināt sniegt informatīvo atbalstu aizsardzības industrijai, informējot to par aizsardzības nozares vajadzībām, plānotajiem iepirkumiem un industrijai pieejamo atbalstu.

Ziņojums sagatavots, pildot Valdības deklarācijā par iecerēto darbību un Valdības rīcības plānā Aizsardzības ministrijai dotos uzdevumus attiecībā uz nacionālās aizsardzības un drošības politikas izstrādi un vietējo uzņēmēju iesaistes sekmēšanu aizsardzības vajadzību nodrošināšanā.

Līdz ar ziņojuma apstiprināšanu valdībā Aizsardzības ministrija saņem pilnvarojumu izstrādāt vai precizēt tiesību aktus, lai realizētu ziņojumā nospraustos virzienus Latvijas aizsardzības industrijas atbalstam.