Studējošo reģistrs: papildu izmaksas un problēmas

2017. gada 25. septembris plkst. 8:32
Sadaļa: Citas ziņas
Dalies ar šo rakstu

Ilgi gaidītais studējošo un absolventu reģistrs augstskolām radīs papildu izmaksas un problēmas, turklāt nav skaidrības par reģistrā iekļauto datu tālāku izmantošanu, pirmdien vēsta laikraksts Dienas Bizness.

Valdība ir atbalstījusi Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotos grozījumus Ministru kabineta noteikumos, pēc kuru stāšanās spēkā tiks sākta studējošo un absolventu reģistra ieviešana. Pirmie dati augstskolām ir jāiesniedz līdz šā gada 31. decembrim. DB aptaujāto augstskolu pārstāvji norāda uz trūkumiem un pauž neizpratni par publiskojamās informācijas apjomu un spektru.

Reģistrs, kas tiek ieviests kā instruments izglītības kvalitātes uzlabošanai un piemērošanai mūsdienu darba tirgus prasībām, ļautu precīzāk plānot budžeta vietas un sabalansēt studējošo vēlmes un darba devēju vajadzības, un to uzņēmēji ir gaidījuši jau sen.

«Rīgas Tehniskajai universitātei (RTU) no šī reģista nebūs nekāda ieguvuma, būs tikai papildu administratīvais slogs – milzīga apjoma datu regulāra sniegšana centralizētajai datu bāzei,» spriež RTU studiju prorektors Uldis Sukovskis.

IZM Informācijas tehnoloģiju un nodrošinājuma departamenta konsultante Inese Baltiņa, atsaucoties uz izglītības iesāžu iesniegtajiem aprēķiniem, zina stāstīt, ka vienreizējā informācijas sistēmu pielāgošana datu sniegšanai Valsts izglītības informācijas sistēmai būs no 1,8 līdz pat 20 tūkstošiem eiro atkarībā no tā, cik attīstīta ir katras augstskolas informācijas sistēma.

«Nedomāju, ka augstskolām vajadzētu sniegt tik detalizētu informāciju par saviem studentiem, piemēram, kurā kopmītnē katrs konkrētais students dzīvo. Augstskolu datu bāzē šāda informācija ir, tā ir nepieciešama studiju procesa organizēšanai, tomēr nav saprotams, kāpēc šādi dati ir nepieciešami IZM. Tāpat augstskolām būs jāsniedz informācija ne tikai par studentiem, kuri aizstāv promocijas darbus, bet arī par darbu vadītājiem, norādot viņu vārdu, uzvārdu un personas kodu. Ar kādu mērķi šādi dati tiek vākti, nesaprotu un nevaru izskaidrot,» teic U. Sukovskis. Viņam šķiet nepieņemami, ka jaunizveidotais reģistrs apkopos absolventu ienākumu līmeni, nevis atalgojumu, jo ienākumos var tikt iekļauts arī mantojums un laimests loterijā.

Visu rakstu Norāda uz slogu lasiet 25. septembra laikrakstā Dienas Bizness.

Dalies ar šo rakstu