Uzņēmēji strādā arī brīvdienās 

Visgarākā darba diena ir Latgales uzņēmējiem, kuri vidēji dienā strādā 9 stundas un 6 minūtes. Turklāt katrs otrais Latvijas uzņēmējs ir atzinis, ka strādā arī brīvdienās, liecina bankas Citadele ceturkšņa pētījums Citadele Index, ko banka veic, lai sekotu līdzi uzņēmēju noskaņojumam un ekonomikas attīstības prognozei.

Lelde Petrāne, 29.07.2016

Pēc Latgales uzņēmējiem nākamie uzcītīgākie ir zemgalieši, kuri vidēji darbā pavada 8 stundas un 47 minūtes. Vidzemes uzņēmēju darba diena ir vidēji 8 stundas un 26 minūtes gara, pierīgas uzņēmēja – 8 stundas un 11 minūtes, Rīgas uzņēmēja – 8 stundas. Savukārt vismazāk darbam laiku velta uzņēmēji Kurzemē – 7 stundas un 49 minūtes. Kopumā Latvijā vidējais laiks, ko uzņēmējs velta darbam, ir 8 stundas un 32 minūtes.

Salīdzinot pa nozarēm, visgarākā darba diena ir būvniecībā strādājošajiem - 53% aptaujāto būvnieku atzinuši, ka darba dienā strādā vairāk nekā 8 stundas. Savukārt visīsākā darba diena ir pakalpojumu sniedzējiem, kas atzinuši, ka darbā pavada vidēji 7,5 stundas dienā.

Pētījums liecina, ka Latvijas uzņēmēji bieži darbam velta arī laiku brīvdienās. 45% uzņēmēju atzina, ka pēdējā mēneša laikā ir strādājuši līdz pat 4 brīvdienām, savukārt gandrīz katrs desmitais atzina, ka ir strādājuši visas 8 mēneša brīvdienas. Visbiežāk brīvdienās strādā uzņēmēji Vidzemē un Zemgalē – katrā 64% uzņēmēju. Visretāk laiku darbam brīvdienās atvēl Kurzemes uzņēmēji – 54%.

Pakalpojumu sniedzēji visbiežāk atzinuši, ka sanāk strādāt brīvdienās, tā saka 62% uzņēmēju, kas pārstāv pakalpojumu nozari. Savukārt būvniecības, ražošanas un tirdzniecības nozarēs brīvdienās darbam laiku velta attiecīgi 58%, 56% un 50% uzņēmēju.

Jaunākais izdevums