VUGD inventāram un jauniem darbiniekiem nākamgad nepieciešami papildus vairāki desmiti miljoni eiro 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (VUGD) tehnikas iegādei, depo atjaunošanai un papildus darbinieku pieņemšanai nākamgad nepieciešami papildus vairāki desmiti miljoni eiro.

LETA, 14.2.2017

Valdība šodien uzklausīja Iekšlietu ministrijas (IeM) sagatavotu ziņojumu, kurā teikts, ka VUGD esošais ugunsdzēsēju glābēju skaits ir nepietiekams, bet materiāli tehniskais nodrošinājums un depo ēkas ir novecojušas.

Šobrīd VUGD šos darbus veic ar nepietiekošu finansiālo un tehnisko nodrošinājumu, kas neļauj dienestam pilnveidot reaģēšanas spējas, norādīts ziņojumā.

Patlaban VUGD tam noteikto funkciju nodrošināšanai izmanto 92 depo. Izvērtējot izpildāmo darbu neatliekamību, kā arī veicot aprēķinus, 2018.gadā būtu nepieciešams sākt 17 depo ēku būvniecību, pārbūvēšanu un atjaunošanu par kopējo summu 33 087 800 eiro. Septiņām depo ēkām varētu piemērot publiskās un privātās partnerības (PPP) modeli un šajā gadījumā nepieciešamais valsts budžeta finansējums varētu samazināties par 14 350 000 eiro.

Attiecīgi 2019.gadā - no paredzēto 31 depo ēku būvniecības, pārbūves un atjaunošanas par kopējo summu 25 236 000 eiro, PPP modeli varētu piemērot astoņām depo ēkām un nepieciešamais valsts budžeta finansējums varētu samazināties par 13 858 000 eiro.

Ziņojumā arī uzsvērts, ka šobrīd, lai nodrošinātu savlaicīgu reaģēšanu, ikdienas notikumu pārvaldību un darba aizsardzības prasību ievērošanu, esošais ugunsdzēsēju glābēju skaits ir nepietiekams. Tiek arī uzsvērts, ka dežūrmaiņas personāls ne vienmēr ir maksimālajā skaitā, ņemot vērā atvaļinājumus.

Ar esošo amata vietu skaitu un esošo dienesta pienākumu izpildes organizāciju nav iespējams nodrošināt nepārtrauktas dežūras visa gada garumā bez atbilstošas apmaksas vai papildus amata vietu palielinājuma, uzsvērts ziņojumā.

Uz 2016.gada 1.jūniju VUGD ir 3137 amata vietas, no tām 2912 amatpersonu ar speciālo dienesta pakāpi amati.

Izvērtējot vairāk kā pirms 20 gadiem ražoto speciālo transportlīdzekļu nolietojumu, tehnisko stāvokli, kā arī to atsevišķu tehnisko vienību veidu nepietiekamo skaitu, VUGD 2018.gadā jāiegādājas 37 jaunus transportlīdzekļus, bet 2019.gadā un turpmāk ik gadu jāiegādājas 36 jaunas speciālā transportlīdzekļu vienības.

Lai dienests 2018.gadā iegādātos 37 speciālos transportlīdzekļus, nepieciešams finansējums 10 401 295 eiro apmērā, bet 2019.gadam un turpmāk katru gadu, lai iegādātos 36 speciālos transportlīdzekļus, nepieciešams finansējums 10 221 295 eiro apmērā. Šādi aprēķini veikti, ņemot vērā 2014. un 2015.gada iepirkumu cenas.

Valdība šodien uzklausīja šo informatīvo ziņojumu un jautājumu par papildu nepieciešamo finansējumu speciālo transportlīdzekļu iegādei VUGD skatīs, vērtējot nākamo gadu budžetus.

Savukārt, jautājumu par papildus amata vietu un to uzturēšanai nepieciešamo finansējumu VUGD uzdots risināt vienlaikus ar konceptuālo ziņojumu Par valsts politiku ugunsdrošības jomā.

Ministru kabinets arī nolēma atļaut uzsākt PPP modeļa izvērtēšanu depo ēku būvniecībai, pārbūvei vai atjaunošanai konkrētās VUGD reģionālajās struktūrvienībās. IeM uzdots veikt iepirkumu VUGD ēku būvniecības, pārbūves vai atjaunošanas projekta finanšu ekonomiskā pamatojuma sagatavošanai, izmantojot iepriekšminēto modeli.

Pēc aprēķinu veikšanas, IeM jāizstrādā konceptuālais ziņojums par finanšu ekonomiskā pamatojuma rezultātiem un paredzētajām darbībām, lai nodrošinātu VUGD ēku būvniecību, pārbūvi vai atjaunošanu.