Jaunākais izdevums

Šovasar Sitas un Pededzes palienē ievākto zālāju biomasu sāks pārstrādāt granulās – startēs Latvijas Dabas fonda un partneru īstenotais projekts LIFE UpcyclingGrass, kurā ar inovatīvām tehnoloģijām ražos produktus no mazvērtīgā siena, salmiem, niedrēm.

Jaunie produkti – substrāts koku stādu audzēšanai, pakaiši dzīvniekiem, mēslojums dārziem - būs ar mazāku ietekmi uz klimatu nekā pašreiz tirgū esošie, turklāt biomasas ievākšana sekmēs dabisko zālāju atjaunošanu. Projekts LIFE UpcyclingGrass norisināsies līdz 2028. gadam un šajā laikā plānots jaunos produktus pilnvērtīgi laist tirgū.

“Apsaimniekojot īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, rodas daudz mazvērtīgā siena, jo, ievērojot visas dabas saglabāšanas prasības, notiek vēlā pļaušana, lai putni varētu mierīgi pavadīt ligzdošanas periodu. Tomēr siens tad jau ir kļuvis mazvērtīgs un nav izmatojams kā lopbarība. Par to, kā likt lietā šo biomasu, kura ir vērtīgs, bet neizmantots resurss, domāju jau vairākus gadus, un tagad kopā ar Latvijas Dabas fondu un partneriem sāksim granulu ražošanu, kas būs pamatā jauniem produktiem,” stāsta viens no projekta iniciatoriem Jurijs Prokofjevs, SIA Sita Nature Park īpašnieks.

Dabiskās pļavas Latvijā ir izzūdošas dzīvotnes, tās atrodamas vien 0,9% valsts teritorijas un to saglabāšanai nepieciešama apsaimniekošana – zāles pļaušana noteiktos laikos. Bieži vien vēlu pļautā zāle vairs nav izmantojama lopbarībā, tāpat ir pļavu īpašnieki, kuriem nopļauto neizdodas realizēt, līdz ar to rodas biomasa, kura netiek izmantota.

Projektā LIFE UpcyclingGrass Jurija Prokofjeva saimniecībā tiks uzstādīta mobilā granulu ražošanas iekārta, kurā šo biomasu pārstrādās zāles granulās, savukārt granulas būs pamatā jauniem produktiem – stādu substrātam, augsnes mēslojumiem, ar mikroorganismiem bagātinātai lopbarībai piena un gaļas lopiem, pakaišiem mājdzīvniekiem. Biomasu granulu ražošanai iegūs gan no Sitas un Pededzes palieņu pļavām, gan tālākām dabisko zālāju teritorijām. Atsevišķi no šiem produktiem – stādu substrāti un augsnes mēslojums - paredzēti kā līdz šim ierasto kūdras produktu aizvietotāji.

Kūdras produktu ražošana ir ar ievērojamu ietekmi uz klimatu, tāpēc šie produkti piedāvās klimatam draudzīgākas alternatīvas, tādējādi arī samazinot kopējo lauksaimniecības ietekmi uz klimatu. Savukārt pakaiši dzīvniekiem no zāles granulām jau šobrīd tiek ražoti citās valstīs un ir ļoti pieprasīti, taču maz pieejami, tāpēc projekta īstenotāji saredz šeit labu eksporta potenciālu. Līdz ar produktu ražošanu tiks veikti arī dažādi izpētes darbi, lai novērtētu biomasas granulu ražošanas dzīves ciklu, ietekmi uz oglekļa emisijām, kā arī uz dabisko zālāju atjaunošanu un to sniegtajiem ekosistēmu pakalpojumiem. Tāpat projektā tiks izstrādāta mārketinga stratēģija jaunajiem produktiem un meklēti noieta tirgi to pārdošanai, kā arī uzsākta pirmo saražoto partiju pārdošana un testēšana mērķa auditorijās.

“Šis ir inovatīvs un Latvijā nebijis pilotprojekts, varētu teikt – dabas, klimata un biznesa jomu jaunuzņēmums, kurā mēs gan iedzīvinām aprites ekonomikas principus, gan īstenojam dabas aizsardzību, gan radām jaunu biznesu. Zinātniskais novērtējums, kas notiks paralēli praktiskajiem darbiem, ļaus mums izveidot labāko iespējamo modeli šādai sinerģijai,” saka Laura Zvingule, projekta LIFE Upcycling Grass vadītāja Latvijas Dabas fondā.

Paredzēts, ka jaunie produkti būs pieejami līdz projekta noslēgumam. Projekta partneri ir SIA “Sita Nature Park”, biedrība “Baltijas Krasti”, meža zinātnes institūts “Silava”, SIA “Bioefekts”, vadošais partneris – Latvijas Dabas fonds.

Projekts “LIFE UpcyclingGrass: Tehnoloģisko risinājumu pilotprojekts zālāju biomasas ilgtspējīgai un klimatam draudzīgai apsaimniekošanai” tiek finansēts ar ES LIFE programmas atbalstu, kā arī ar Latvijas valsts budžeta līdzfinansējumu caur Valsts Reģionālās Attīstības aģentūru, kā arī partneru līdzfinansējumu.

Projekta kopējais budžets ir 5’655’752,50 EUR un tas noritēs līdz 2028. gadam.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Industra Bank padomei 2024. gada februārī pievienojas Aleksejs Prokofjevs, nomainot amatā līdzšinējo padomes locekli Guntaru Reidzānu, kurš izlēmis turpināt karjeru ārpus Industra Bank.

Industra Bank padomes priekšsēdētājs Jurijs Adamovičs norāda: “Vispirms vēlos izteikt atzinību Guntaram Reidzānam par vērtīgo ieguldījumu bankas attīstībā – viņa pieredze un zināšanas korporatīvo klientu apkalpošanā un biznesa vadīšanā deva nozīmīgu pienesumu Industra Bank tās transformācijas procesā – ceļā uz banku, kas vērsta uz biznesa klientu vajadzībām, ceļā uz banku, ar kuru konkurenti šobrīd jau rēķinās un kuru kā finanšu partneri izvēlas arvien lielāks skaits Latvijas uzņēmēju. Paldies Guntaram par kopīgi paveikto un vēlu veiksmi turpmākajā profesionālajā ceļā.”

“Vienlaikus esmu gandarīts par Alekseja Prokofjeva pievienošanos bankas vadības komandai. Aleksejs ir Latvijas izcelsmes starptautiska mēroga investīciju baņķieris, kas pieredzi guvis vadošos amatos Lielbritānijā un Šveicē tādās starptautiskās finanšu institūcijās kā UBS, Barclays un citās. Alekseja enerģija un plašās zināšanas būs ļoti nozīmīgas Industra Bank tās mērķu sasniegšanā un gatavojoties pārejai kvalitatīvi jaunā līmenī,” viņš turpina, informējot par izmaiņām Industra Bank padomes sastāvā.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Industra Bank padome turpmāk darbosies piecu cilvēku sastāvā, jo 2024. gada aprīlī tai pievienojies uzņēmējs, fintech un IT jomu eksperts Mihails Šafro.

"Lai īstenotu bankas stratēģiju, mēs pieņēmām lēmumu stiprināt bankas padomi un iekļaut tajā piekto padomes locekli – Mihailu Šafro. Mihails ir viens no jaudīgākajiem man zināmajiem profesionāļiem fintech un IT jomās, tāpēc esmu patiesi gandarīts par viņa pievienošanos bankas vadības komandai," norāda Industra Bank padomes priekšsēdētājs Jurijs Adamovičs.

Pirms diviem mēnešiem padomē tika iecelts arī Latvijas izcelsmes starptautiska mēroga investīciju baņķieris Aleksejs Prokofjevs, kas pieredzi guvis dažādās starptautiskās finanšu institūcijās.

"Esmu apņēmies izmantot savas fintech jomas zināšanas, lai palīdzētu Industra Bank kļūt par vadošu finanšu iestādi ar izciliem digitālajiem pakalpojumiem. Mans mērķis ir veicināt inovatīvu digitālo pakalpojumu attīstību, kas apmierina MVU vajadzības, lai banka būtu efektīvs un pievilcīgs finanšu partneris tās klientiem," komentē Industra Bank padomes loceklis Mihails Šafro

Komentāri

Pievienot komentāru