Medija ētikas kodekss

Izdevniecība "Dienas Bizness"

Preambula

Izdevniecība “Dienas Bizness” (turpmāk – Dienas Bizness vai medijs) ir nacionālais biznesa medijs. Dienas Biznesa uzdevums ir atbildīgs, neatlaidīgs un godprātīgs ceļš uz patiesību un uzņēmējdarbības vides kvalitatīvas izaugsmes veicināšanu Latvijā.

Lai Dienas Bizness saglabātu un attīstītu savas pozīcijas ilgtermiņā, medija žurnālistu un satura, reklāmas, komerciālās sadarbības partneru attiecībām jābūt skaidri definētām.

Lai ar sava darba rezultātiem lepotos, Dienas Biznesam un tā darbiniekiem savs darbs ir jādara godprātīgi. Mēs nevaram vērtēt cilvēkus un uzņēmumus, par kuriem rakstām, pēc viena standarta, bet paši dzīvot pēc cita. Mūsu lasītāju uzticība un mūsu pašu integritāte ir lielākās Dienas Biznesa vērtības.

Ētikas kodeksa mērķis ir nospraust robežas un mūsu darbiniekiem atgādināt, ka viņiem jāseko uzvedības normām, kuru pamatā ir gan ētika, gan veselais saprāts.

Redakcionālā integritāte

Atbildīga žurnālistika nozīmē, ka šķirtnei starp ziņām, viedokļiem un analītiku ir jābūt skaidrai, lai lasītājs spēj nodalīt redakcionālo informāciju no citas publicētās informācijas. Par satura objektivitāti ir atbildīgs žurnālists un redaktors.

Žurnālista pienākums ir pārbaudīt faktus.

Plaģiātisms ir aizliegts.

Žurnālists un medijs atzīt savas pieļautās kļūdas un noteikti publicē kļūdas labojumu vai precizējumu. Kļūdas labojums ir publicējams atsevišķi no sākotnējā materiāla un / vai nākamā raksta par attiecīgo tēmu.

Redakcionālā un satura objektivitāte

Žurnālistam ir jābūt neatkarīgam, jāizturas kritiski pret jebkuru rīcībā nonākušo informāciju, par iespējamu interešu konfliktu informējot redaktoru. Žurnālista pamata uzdevums ir lasītāja informēšana, izglītošana un interešu apkalpošana. Dienas Biznesa žurnālisti neraksta savam informācijas avotam, reklāmas klientam, avīzes īpašniekiem vai redaktoram, bet gan medija auditorijai.

Žurnālista pamata uzdevums ir lasītāja informēšana, izglītošana un interešu apkalpošana – nodrošināt lasītājam patiesu, ticamu informāciju, precīzi atspoguļojot visus faktus un notikumus, publicējot tikai pārbaudītu informāciju. Žurnālists cenšas ievērot objektivitāti un nodrošināt visu notikumā vai procesos iesaistīto svarīgo pušu uzskatu izklāstu.

Žurnālists tieši nevaino nevienu likumpārkāpumos vai noziegumos, ja nav būtisku pierādījumu vai nav stājies spēkā tiesas spriedums.

Viedoklis un analīze

Žurnālistam un Dienas Biznesam ir tiesības uz savu viedokli un iespējas to paust medija viedokļu lapās un platformās, tai skaitā tiešsaistē. Pieredzējušākie Dienas Biznesa žurnālisti rakstos sniedz savu analītisko vērtējumu par norisēm / tēmām / notikumiem.

Neidentificēti avoti

Žurnālista pienākums ir darīt visu iespējamo, lai neizmantotu neidentificējamus avotus. Neidentificējamu avotu izmantošana personīgu apsūdzību celšanā ir nepieņemama.

Gadījumos, kad gan žurnālists, gan redaktors uzskata, ka neidentificētu avotu izmantošana ir nepieciešama, ir jādara viss iespējamais, lai atspoguļotu šo avotu tā, lai nemaldinātu lasītāju, taču vienlaikus neatklājot avota identitāti.

Izmantojot savos materiālos citu mediju gatavotas publikācijas, žurnālista pienākums ir rūpīgi analizēt, vai atsauce uz anonīmiem avotiem oriģinālpublikācijā ir lasītāja interesēs, un vai ir iespējama plašāka izpēte pirms pārpublicēšanas.

Reklāma un reklāmas materiāli

Reklāma ir jānošķir no redakcionālā satura ar atdalošu līniju un/vai speciālu norādi, kas paskaidro, ka tā ir reklāma.

Komerciālā sadarbībā ar partneriem tapušās publikācijas Dienas Biznesa platformās ir žurnālistiski un pēc augstiem standartiem tapuši materiāli, kas tiek marķēti, lai norādītu, ka tie ir tapuši sadarbībā ar attiecīgo kompāniju vai organizāciju – iestādi, ministriju, vēstniecību, tirdzniecības kameru utt. – kas apmaksā publikāciju.

Interešu konflikti

Dienas Biznesa žurnālists atrodas darba tiesiskajās attiecībās ar Dienas Biznesu. Iesaiste ārpusizdevniecības projektos, nodarbēs pieļaujama, bet ar nosacījumiem. Dalībai šādos projektos obligāta ir galvenā redaktora rakstiska atļauja.

Žurnālistam nav atļauts pieņemt materiālus labumus vai pakalpojumus no personām, par kurām tas veido materiālus.

Apmaksāti ceļojumi notikumu atspoguļošanai vai materiāla iegūšanai iespējami tikai ar redaktora rakstisku atļauju. Attiecīgajā materiālā jāparādās atsaucei uz ceļojuma finansētāju.

Žurnālists nedrīkst būt politiskas partijas biedrs vai kandidēt vēlēšanās.

Ētikas kodeksa ievērošana

Par ētiskas prakses kodeksa ievērošanu atbildīgās personas ir SIA Izdevniecība Dienas Bizness struktūrvienību vadītāji un katrs darbinieks personīgi. SIA Izdevniecība Dienas Bizness īpašnieki un darbinieki šo ētikas kodeksu atbalsta, ievēro un veicina kompānijas darbībā, iekšējā un ārējā komunikācijā.

Galvenā redaktore Līva Melbārzde

Valdes loceklis Jānis Maršāns