Investē efektīva elektrotīkla attīstībā 

Tīklu izbūvējot ar drošākiem elementiem un vienkāršojot, tas kļūst efektīvāks arī no jaudu izmantošanas viedokļa

Jaunākie komentāri