Izsniegtas pirmās profesionālās kartes 

Profesionālās kvalifikācijas atzīšana ārvalstīs ir vienkāršota, piecu profesiju pārstāvji var saņemt elektronisku sertifikātu

Jaunākie komentāri