Pagrieziena punkts sociālās uzņēmējdarbības attīstībai Latvijā 

Līdz ar Sociālā uzņēmuma likuma spēkā stāšanos iezīmējas svarīgs pagrieziena punkts sociālajai uzņēmējdarbībai Latvijā

Jaunākie komentāri