Saskaņā ar Latvijas kuģniecības akcionāru ārkārtas sapulces lēmumiem, kompānijas padomē atgriežas Olga Pētersone, pret kuru un vairākiem citiem bijušajiem padomes locekļiem nolemts celt prasību par kuģniecības nodarīto zaudējumu atlīdzību, kā arī par netaisnu iedzīvošanos.

Latvijas kuģniecība paziņo, ka pārvēlot kompānijas padomi, tajā ievēlēts Kuģniecības lielākās akcionāres Ventspils naftas (VN) valdes priekšsēdētājs Saimons Bodijs (Simon Boddy), VN padomes locekļi Mihails Dvoraks (Mikhail Dvorak), Kristofs Teofanis Matsakos (Christophe Theophanis Matsacos), Rubils Jilmazs (Rubil Yilmaz), Vladimirs Egers (Vladimir Egger), Džaveds Ahmeds (Javed Ahmed), Oļegs Stepanovs, kā arī Marks Morels Vērs (Mark Morrel Ware), advokāts Mārtiņš Kvēps un Sergejs Šutovs. Pērn decembrī noturot kuģniecības akcionāru sapulci, kuģniecības padome tika ievēlēts nepilnā septiņu cilvēku sastāvā, bet šoreiz padomē ievēlēti 11 cilvēki.

Akcionāru sapulcē piedalījās akcionāri, kas pārstāvēja 90,08% no balsstiesīgo akciju skaita. Tie nolēma uzdot S. Bodijam sasaukt LK jaunievēlētās padomes pirmo sēdi, paziņot padomes locekļiem par padomes sēdes norises laiku un vietu, noteikt LK jaunievēlētās padomes pirmās sēdes darba kārtību, kā arī veikt citas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar LK jaunievēlētās padomes pirmās sēdes sasaukšanu un noturēšanu. Paredzēts, ka kuģniecības padome strādās bez atlīdzības.

Tāpat kuģniecības akcionāri tomēr izskatīja kompānijas 2009.gada pārskatu un zaudējumus 17,59 miljonu latu apmērā segt no nākamo periodu peļņas.

Akcionāri arī nolēma celt prasību pret LK bijušajiem valdes locekļiem Imantu Sarmuli, Andri Linužu, Raivi Veckāganu un Edvīnu Bērziņu par LK 2009. un 2010. gadā nodarīto zaudējumu atlīdzību, kā arī celt prasību pret LK padomes locekļiem Māri Gaili, Kārli Boldiševicu, Gunti Ločmeli, Uldi Pumpuru, O. Pētersoni, Vladimiru Solomatinu, Ansi Sormuli, Normundu Staņēviču, Andri Vilcmeieru, Svenu Zālīti, Miku Ekbaumu un Vladimiru Koškulu par Kuģniecības 2009. un 2010. gadā nodarīto zaudējumu atlīdzību, kā arī par netaisnu iedzīvošanos.

 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra