Atkritumu apsaimniekotājs vēlas piesaistīt privātu investoru biogāzes ražošanai

2011. gada 30. marts plkst. 15:44
Autors: Vēsma Lēvalde
Sadaļa: Ražošana
Dalies ar šo rakstu

Atkritumu poligona Ķīvītes apsaimniekotājs SIA Liepājas RAS vēlas piesaistīt privātu investoru, kurš būtu gatavs izveidot jaunu biogāzes ražotni. Saražoto biogāzi atpirks SIA Liepājas RAS.

Pašreiz ir izsludināts iepirkuma konkurss par biogāzes piegādi SIA Liepājas RAS. Uzņēmums vēlas iepirkt biogāzi ap 4 miljonu m3/gadā. Biogāzes piegādes vietas noteiktas divas – Grobiņas novada Ķīvītes un Liepājā, Lībiešu ielā 24, ar iespēju piegādātājam izvēlēties piemērotāko.

Piegādes uzsākšanas laiks noteikts ne ātrāk kā 2012. gada vidus. Piedāvājuma izvēles kritērijs būs prasībām atbilstošas biogāzes piedāvājums ar viszemāko cenu.

Liepājas RAS no 2004. gada iegūst biogāzi atkritumu poligonā Ķīvītes un izgāztuvē Šķēde. Tā kā iegūtā biogāze nenoslogo poligona iekārtas, kas no biogāzes ražo elektrību, nepieciešama vēl kāda biogāzes ražotne, Db.lv informēja SIA Liepājas RAS valdes loceklis Normunds Niedols.

Jaunas biogāzes ražotnes izveide veicinātu gan reģiona attīstību, gan nodrošinātu jaunas darbavietas, uzskata N. Niedols. Biogāzi var iegūt ar vairākām tehnoloģijām un no dažādiem izejmateriāliem. Poligonā to iegūst no atkritumiem, taču anaerobās fermentācijas pārstrādes procesā biogāzi iespējams iegūt gan no lauksaimniecības atkritumiem un biomasas, gan no ražošanas procesu organiskajiem atkritumiem.  Potenciālais piegādātājs var izvēlēties, kādā veidā un no kā ražot biogāzi.

Iepirkuma izsludinātājs iesaka potenciālajam investoram izmantot iespēju pieteikt projektu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) konkursam  Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai.

Dalies ar šo rakstu