Būvniecība un īpašums

Būvniecības valsts kontroles birojs sāks darbu 1. oktobrī

Žanete Hāka, 29.07.2014

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Otrdien Ministru kabinets akceptēja Ekonomikas ministrijas (EM) izstrādāto un virzīto lēmuma projektu par Būvniecības valsts kontroles biroja izveidi, informē EM.

Birojs savu darbu uzsāks šā gada 1.oktobrī. Lai to nodrošinātu, EM ir atradusi iespēju pārdalīt finansējumu esošā budžeta ietvaros un novirzīt biroja darba uzsākšanai 999,48 tūkstošu eiro apmērā.

«Biroja izveide ir viens no valdības deklarācijas izpildītajiem solījumiem. Tas ir solis lai uzlabotu valsts kontroli un uzraudzību pār būvniecības procesu,» norāda ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis.

«Birojs īstenos profesionālu uzraudzību pār sabiedriski nozīmīgo ēku būvniecības procesu un to nodošanu ekspluatācijā, pārliecinoties ne vien par dokumentu pareizību, bet arī darbu izpildes kvalitāti un ēkas drošību ekspluatācijā,» saka ministrs.

Pašreiz būvniecības uzraudzība, būvinspektoru izvēle un to uzdevumu definēšana, kā arī būvinspektoru uzraudzība un kontrole ir pašvaldību pārziņā. Jau iepriekš Valsts kontrole ir norādījusi, ka situācija, kad pašvaldību būvinspektori ir vienīgās amatpersonas, kas uzrauga būvniecību pašvaldībās, arī gadījumos, kad pati pašvaldība veic būvniecību, var radīt risku būvniecības uzraudzības kvalitātei. Tāpat arī būves pieņemšana ekspluatācijā var notikt nepilnvērtīgi izvērtējot tās gatavību un atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Biroja izveide nodrošinās plānveidīgu būvju būvniecības un ekspluatācijas kontroli, kā arī neatkarīgu vērtējumu, vienlaikus ļaujot pašvaldībai efektīvāk nodrošināt tās realizēto uzraudzību par būvniecības procesu citos būvniecības objektos tās teritorijā.

Birojs veiks arī ekspluatācijā nodotu būvju apsekojumus. Šobrīd šādu ēku drošuma jautājums ir tikai pašu īpašnieku ziņā, tomēr pastāv riski, ka būves var ekspluatācijas laikā kļūt nedrošas.

Biroja uzdevums ir nodrošināt būvdarbu valsts kontroli, veicot šādu būvju būvdarbu kontroli un pieņemšanu ekspluatācijā - tādu jaunu publisku ēku būvniecību un pārbūvi, kurās paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem, būves, kuru paredzētajai būvniecībai atbilstoši likuma par ietekmes uz vidi novērtēšanu piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra, kā arī jaunas būves vai esošu būvju pārbūves, kuru ieceres iesniedzējs ir pašvaldība, ja publisku būvdarbu līguma līgumcena ir 1,5 miljoni eiro vai lielāka.

Tāpat biroja uzdevums ir nodrošināt publisku ēku ekspluatācijas uzraudzību, nodrošināt būvniecības informācijas sistēmā iekļautās informācijas pieejamību, organizēt būvprojektu un būvju ekspertīzi, gadījumos, kad būvniecības pasūtītājs ir publisko tiesību juridiskā persona vai tās institūcija, kā arī gadījumos, kad starp būvniecības procesa dalībniekiem ir strīds un nepieciešams neatkarīgas būvprojekta vai būves ekspertīzes atzinums, informēt kompetences pārbaudes iestādes par būvspeciālistu profesionālās darbības pārkāpumiem, nodrošināt metodisku palīdzību savas kompetences jautājumos.

Tāpat tam vajadzēs organizēt būvniecības procesā iesaistīto uzraudzības un kontroles iestāžu un nevalstisko organizāciju sadarbību, lai veicinātu būvspeciālistu profesionālās kompetences paaugstināšanu un izskatīt iesniegumus un sūdzības par būtiskiem normatīvo aktu pārkāpumiem būvniecības procesā vai arī gadījumos, kad būve ir radījusi vai var radīt bīstamību vai būtisku kaitējumu personu dzīvībai, veselībai, īpašumam vai videi.

Ministru kabineta sēdes laikā tika papildus uzdots EM sadarbībā ar Finanšu ministriju izvērtēt iespēju ieviest nodevu būvdarbiem, lai tādā veidā risinātu biroja finansēšanu 2015.gadā un turpmākajos gados.

Komentāri

Pievienot komentāru