Tirdzniecība un pakalpojumi

Centrāltirgus apakšnomnieka parāds sasniedz 60 000 eiro

Zane Atlāce - Bistere, 01.11.2016

Rīgas Centrāltirgū 31.oktobrī notika protesta akcija pret Centrāltirgus lēmumu lauzt nomas līgumu ar apakšnomnieku, likvidējot aptuveni 1000 tirdzniecības vietu.

Foto: Ieva Makare/LETA

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Neskatoties uz sistemātiskiem tirdzniecības noteikumu pārkāpumiem Centrāltirgus slēgtajā teritorijā, kā arī nomas līguma saistību rupju neizpildi, tai skaitā, nomas maksas un komunālo maksājumu termiņu neievērošanu, SIA Mercados apstrīd iznomāšanas līguma laušanu. AS Rīgas Centrāltirgus slēgtās teritorijas pārņemšanu risinās tiesiskā ceļā, informē Rīgas centrāltirgus pārstāvis Ivars Jakovels.

«Pēc slēgtās teritorijas pārņemšanas, šajā vietā tiks saglabāta pārtikas produktu tirdzniecība, vienlaicīgi rūpējoties par tirdzniecību regulējošo normatīvo aktu ievērošanu. Papildu ienākumi, ko AS Rīgas Centrāltirgus iegūs, pārņemot nepastarpinātu slēgtās teritorijas apsaimniekošanu, tiks ieguldīti Centrāltirgus attīstībā, tai skaitā Slēgtās teritorijas vizuālā un tehniskā stāvokļa pakāpeniskai sakārtošanai un uzlabošanai. Līdz ar to ieguvēji būs gan Slēgtās teritorijas tirgotāji, gan Centrāltirgus pircēji, gan mūsu ārvalstu viesi,» nākotnes attīstību ieskicē AS Rīgas Centrāltirgus valdes priekšsēdētājs Andris Morozovs.

Apakšnomas līgums ar SIA Mercados tiek lauzts, pamatojoties uz nomnieka apsaimniekotajā teritorijā vairākkārtēji konstatētiem būtiskiem tirdzniecības noteikumu pārkāpumiem, kas nav novērsti pēc atkārtotu brīdinājumu izteikšanas, kā arī apakšnomas līgumā noteiktās nomas maksas samaksas termiņa neievērošanu. Apakšnomnieka parāds par nomu un komunālajiem pakalpojumiem, t.sk., elektroapgādi, šobrīd sasniedzis turpat 60 000 eiro.

Lai ierobežotu zaudējumus, Centrāltirgus slēgtajai teritorijai tiek pārtraukta elektrības piegāde.

Centrāltirgus slēgtās teritorijas tirgotāji līdz jautājuma tiesiskai atrisināšanai tiek aicināti slēgt līgumus par tirdzniecību citās Centrāltirgus teritorijās, kur nomas maksa ir par 30 – 50% zemāka. Līdz ar Slēgtās teritorijas apsaimniekošanas pārņemšanu, būtiski tiks samazināta arī slēgtās teritorijas tirdzniecības vietu nomas maksa, izlīdzinot to ar pārējo tirgus teritoriju.

Pirms līguma laušanas, 2016. gada februārī, maijā, jūlijā un augustā AS Rīgas Centrāltirgus nosūtījusi četras brīdinājuma vēstules SIA Mercados par dažādiem pārkāpumiem, kurus nomnieka apsaimniekotajā teritorijā dokumentāli fiksējis Valsts ieņēmumu dienests vai Pārtikas un veterinārais dienests. Piemēram, vairākās tirdzniecības vietās nav bijusi izvietota tirgotāja identifikācijas informācija un nav bijuši identificējami tirdzniecības dalībnieki. Atsevišķās tirdzniecības vietās informācija par tirgotāju nesakrita ar personu, kas noslēgusi līgumu par tirdzniecības vietas nomu. Tirdzniecības dalībnieki veikuši tirdzniecību ar iepirktiem augļiem un dārzeņiem, bet tirdzniecības vietās nav tikuši uzstādīti elektroniskie kases aparāti. Tirdzniecības vietās atradusies prece bez tās izcelsmi apliecinošiem dokumentiem, kā arī pretēji noteiktajam, tirdzniecība notikusi nenumurētās vietās – ejā starp tirdzniecības vietām.

Komentāri

Pievienot komentāru