FOTO: Rada mājvietu mākslai un vēstures liecībām

2018. gada 17. septembris plkst. 7:03
Sadaļa: Būve
Dalies ar šo rakstu

Rīgā par 25,7 miljoniem eiro top vērienīgs muzeju krātuvju komplekss

Tajā nākotnē būs «mājvieta» nacionālajām vērtībām, kuras koncentrētas četros muzejos, tostarp tiks uzglabāti Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Rakstniecības un mūzikas muzeja (RMM), Kino muzeja dārgumi, kā arī Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) darbi.

Projektu Muzeju krātuvju kompleksa būvniecība īsteno valsts AS Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) programmas 100 adreses Latvijas valsts simtgadei ietvaros. Kopējā valsts dotācija ir 25,7 miljoni eiro. Paralēli būvdarbiem notiek iepirkums par 1,6 miljoniem eiro kustamā aprīkojuma sagādei topošajam kompleksam.

Tā infrastruktūra nodrošinās muzeju priekšmetu glabāšanu, dokumentēšanu un restaurāciju, kā arī krājuma izmantošanu gan muzeju darbiniekiem, gan apmeklētājiem. Kompleksā ir plānota arī atsevišķu kolekciju eksponēšana. Tā apkārtējo teritoriju paredzēts labiekārtot, veidojot pārdomātu gājēju celiņu un nodrošinot vides pieejamības prasības. Būvapjoms veido vienotu arhitektonisko veidolu, ārēji neatdalot atsevišķu muzeju zonas.

«Šis ir tehniski sarežģīts projekts, kurā vienlaikus jānodrošina piemēroti apstākļi mākslas vērtību uzglabāšanai, jārada sabiedrībai ērti pieejama vieta. Tas prasa lielu precizitāti, tas nav «klasisks» projekts. Šis mums ir izaicinājums,» atzīst Juris Grodņa, RERE Grupa būvdarbu vadītājs.

Jaunā ēka būs liels ieguvums muzejiem, vērtē Ronalds Neimanis, VNĪ valdes priekšsēdētājs. Tā ir projektēta, ņemot vērā prasības, kādas ir muzejiem – fondu glabātājiem. Tas ir apjomīgs (virs 30 tūkst. m2) un tehniski sarežģīts. Tajā būs, piemēram, restaurācijas telpas, saldētavas, telpas ar īpašu klimatu.

«Apzinoties, kādas vēsturiskās vērtības tiks uzglabātas muzeju krātuvju kompleksā, šis noteikti ir viens no sarežģītākajiem, bet vienlaikus arī interesantākajiem šā brīža projektiem. Kā būvniekiem mums ir jārūpējas, lai celtniecības laikā tiktu ievērotas visas muzeju ekspertu izvirzītās tehniskās prasības, kas saistītas ar mākslas darbu un eksponātu uzglabāšanu, vienlaikus paturot prātā arī sabiedriskās celtnes nozīmes un drošības aspektus,» stāsta Guntis Āboltiņš-Āboliņš, RERE Grupa valdes priekšsēdētājs. Projekts starp citiem izceļas ne tikai ar funkcionalitātes specifikāciju, bet arī ar tajā iekļautajiem tehniskajiem risinājumiem. «Muzeju krātuvju kompleksā ir jāparedz modernas un pielāgotas sienu apkures sistēmas, specializētas ventilācijas un gaisa dzesēšanas sistēmas, lai nodrošinātu atbilstošu telpu temperatūru un gaisa mitruma līmeni. Turklāt īpaša vērība tiek pievērsta ne tikai ugunsdrošības aspektiem, bet arī ilgtspējīgu konstrukciju un materiālu izstrādei un izmantošanai. Esam pārliecināti, ka šis komplekss kalpos ilgus gadus un droši sargās Latvijas muzeju dārgumus, kā arī priecēs apmeklētājus ne tikai no arhitektūras, bet arī ērtās izmantošanas viedokļa,» viņš akcentē.

Piemēroti apstākļi

Muzeju krātuvju kompleksā glabāsies aptuveni trešdaļa (ap 2,5 miljoni) no kopumā sešiem miljoniem nacionālā muzeju krājuma vienību. Tas atbrīvos šobrīd glabāšanas mērķiem nomātās telpas, kas ne pēc atrašanās vietas, ne pēc apstākļiem nav piemērotas ilgstošai dārgumu uzglabāšanai.

LNMM uz jauno muzeju krātuvi pārvietos XX gadsimta otrās puses un XXI gadsimta Latvijas mākslas kolekciju, ārzemju mākslas kolekciju, apmeklētājiem tiks piedāvāta arī antīkās tēlniecības mācību ekspozīcija. Nacionālais vēstures muzejs pārvietos Restaurācijas departamenta speciālistus, kā arī krājumus, muzeja administrāciju un speciālistus. RMM jaunajās telpās radīs ne tikai muzeja krātuvi, bet tajās strādās arī lielākā daļa muzeja darbinieku.

Šobrīd Kino muzeja priekšmeti krātuvēs ir «izkaisīti» pa vairākām adresēm un glabājas nepiemērotos apstākļos. Nākotnē tam būs iespējams visus krājuma priekšmetus glabāt vienkopus, kā arī darīt to atbilstoši visiem nosacījumiem, piemēram, aukstajā telpā tiks glabātas krāsu fotogrāfijas un fotogrāfiju negatīvi. Tāpat tas ļaus bez sarežģījumiem pieņemt krājumā liela izmēra priekšmetus.

Impulss Dzegužkalnam

Daļa no muzeja krātuvju kompleksa telpām būs sabiedrībai pieejamas (lasītavas, izstādes u.c.), tas dos iespēju intelektuāli un kulturāli bagātināt sabiedrību.

Tiks palielināta muzeju krājumu pieejamība un izmantošana. Ikvienam interesentam būs iespēja iepazīt muzeju krājumus, kas ikdienā nav pieejami (muzejos apskatei tiek izlikti tikai 5% no krājumiem, tā tas ir arī citviet pasaulē). Tas sekmēs sabiedrības interesi par muzejiem, mūsu nacionālajām vērtībām kopumā.

Muzeju krātuvju komplekss varētu veicināt Dzegužkalna apkārtnes attīstību. Projekta realizācija uzlabos dzīvojamās vides kvalitāti, apkaimes funkcionalitāti un pievilcību. Tas veicinās jaunu projektu īstenošanu un privātu investīciju piesaisti, cer Valsts nekustamie īpašumi. Projekts ir svarīgs Rīgai un šim rajonam, jo šī ir viena no pilsētas degradētajām teritorijām. Objekta attīstība dos jaunu dzīvību šim rajonam, ir pārliecināts R. Neimanis.

Plānots, ka muzeji sāks apgūt jauno kompleksu nākamā gada pirmajā pusē.

Dalies ar šo rakstu