Grib ierobežot niršanu pēc nogrimušiem dārgumiem 

Nirt pēc jūrā nogrimušiem dārgumiem varēs ar īpašu atļauju, par kuru būs jāmaksā

Lāsma Vaivare, 29.2.2016

Avots: freeimages.com

Latvijas jurisdikcijā esošajos jūras ūdeņos atrodas daudz dažādu nogrimušu objektu – Pirmajā un Otrajā pasaules karā nogrimušo civilo un karakuģu vraki, padomju un citu ārvalstu armiju militāro operāciju un mācību laikā izšautā un izmestā neeksplodējusī munīcija, jūrā nogremdētā munīcija, jūras nelaimes gadījumos nogrimušie kuģi un citi objekti, to skaitā – vraki un priekšmeti, kuri satur kultūrvēsturiskas vērtības, cilvēku mirstīgās atliekas, naftas vai ķīmiskas vielas vai sprādzienbīstamus priekšmetus. Šobrīd nepastāv vienotas kārtības, kas kontrolētu noršanu jūrā, līdz ar to kuģu vrakus var apskatīt un no tiem dažādus priekšmetus izcelt katrs, kam ir atbilstošs aprīkojums, norāda Aizsardzības ministrijā.

Publiskajā telpā, piemēram, internetā pieejamā informācija liecina par aktīvām zemūdens niršanas darbībām – plaši tiek piedāvāta iespēja piedalīties niršanas darbos, vraku apskatē, ko apliecina pievienotie apraksti un attēli, uzsver ministrijā. Līdz ar to ir izveidojusies situācija, ka netraucēti un neierobežoti var darboties gan atsevišķi zemūdens bagātību meklētāji, gan reģistrētas nirēju organizācijas, kam ir sporta klubu statuss un kas par savu komercdarbības veidu izvēlējušās organizēt niršanu uz vrakiem. Bijuši arī gadījumi, ka metāllūžņu vācēji patvaļīgi izceļ dažādas vraku daļas.

Lai to ierobežotu plānots noteikt niršanai aizliegtās teritorijas, pamatā jūrā Liepājas un Ventspils apkaimē, un niršanai ierobežotas teritorijas. Plānots, ka par aizliegtām tiks pasludinātas tās teritorijas, kurās atrodas kuģu vraki vai nogrimuši priekšmeti, kas rada vai var radīt apdraudējumu valsts drošībai vai cilvēka veselībai un dzīvībai, bet par ierobežotām tertitorijām tās, kurās atrodas kuģu vraki vai nogrimuši priekšmeti, kas rada vai var radīt apdraudējumu jūras videi vai kultūrvēsturiskām vērtībām. Pēdējās varēs nirt, taču tikai ar Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku flotiles Krasta apsardzes dienesta atļauju. Tas izriet no grozījumiem Ministru kabineta noteikumos par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos un Ministru kabineta noteikumu projekta par kārtību, kādā fiziskai personai tiek izsniegta atļauja niršanai jūrā ierobežotās teritorijās un tiek maksāta valsts nodeva par atļaujas izsniegšanu. Abus 1. martā paredzēts skatīt valdībā.

Jāpiebilst, ka jau šobrīd personai, kura vēlas veikt kuģu vraku un citas Latvijas ūdeņos nogrimušas mantas izpēti, turklāt tikai zinātniskiem vai arheoloģiskiem mērķiem, ir jāsaņem Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauja. Latvijas normatīvi arī nosaka, ka par dažādām zemē, virs zemes, ūdenī, būvēs vai to daļās un atliekās atrastas lietas, kurām varētu būt vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda kultūras vērtība, jāziņo pieminekļu aizsargiem.